Sponsoring activiteiten

ENGIE en haar Stichting zetten zich samen met partnerorganisaties in door hun kennis, expertise en middelen in te zetten via sponsoring van activiteiten. Actieve of gepensioneerde werknemers stellen hun talenten en prestaties ten dienste van solidariteit en milieu-initiatieven.

Het Magrittemuseum  

Het Magritte Museum, dat verbonden is aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel, vierde zijn 10e verjaardag in 2019. Dit museum, dat symbool staat voor het werk van de beroemde Belgische surrealistische schilder René Magritte, is ontstaan dankzij de sponsoring van verschillende filialen van de ENGIE-groep, die hun krachten hebben gebundeld door hun menselijke en materiële middelen en hun knowhow te delen om een culturele instelling te creëren die het milieu respecteert en toegankelijk is voor het grote publiek. Dankzij deze sponsoring heeft het museum wereldwijd erkenning gekregen op het gebied van visibiliteit en duurzaamheid. ENGIE, één van de oprichters van het Magritte Museum, zet de samenwerking voort in de vorm van culturele inclusieprogramma's voor jongeren uit kwetsbare milieu’s.

 

SOS Kinderdorpen

Sinds 2013 hebben ENGIE en haar solidaire medewerkers bijgedragen aan de energierenovatie van de gebouwen van het Kinderdorp van Chantevent. Door deze 6 jaar durende niet-financiële ondersteuning heeft ENGIE aan de vereniging de expertise en vaardigheden van haar medewerkers en partners ter beschikking gesteld om de gebouwen op een duurzame manier te renoveren en SOS Kinderdorpen in staat te stellen haar energieverbruik met 30% te verminderen door het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op de daken van de woningen. Deze sponsoring is volledig in overeenstemming met de strategie van ENGIE voor energietransitie en koolstofneutraliteit, die voor iedereen toegankelijk is.

 

Energy assistance

Energy Assistance, een vereniging zonder winstoogmerk, is in 2001 opgericht door medewerkers van de ENGIE Group. Het doel van de vereniging: de competenties en knowhow van haar leden (van verschillende entiteiten van de ENGIE-groep in België) ten dienste stellen van humanitaire projecten (in ontwikkelingslanden, maar ook in België ten voordele van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen), gericht op bevolkingsgroepen die geen of een zeer beperkte toegang hebben tot essentiële energiediensten. Deze solidariteitsmedewerkers voeren tijdens hun vakantieperiodes drie weken lang missies uit, in dienst van anderen. 

 

Daarnaast...


ENGIE droeg ook zijn expertise bij aan de implementatie van het CO2-neutrale Princess Elisabeth Polar Station, dat in 2009 werd ingehuldigd in aanwezigheid van ENGIE-medewerkers. Dankzij de aanwezigheid van ingenieurs en wetenschappers van de Groep werden talrijke experimenten uitgevoerd op het gebied van klimatologie en communicatie en energiebeheer op afstand.


De ENGIE-groep en haar Stichting zijn trots om hun expertise en vaardigheden te delen in wetenschappelijke, culturele, sportieve en sociale projecten, met respect voor het milieu en de mens.