Voormalige thermische centrale van ENGIE in Les Awirs volledig ontmanteld

De ontmantelingswerkzaamheden, die in april 2021 van start gingen na de definitieve sluiting van de centrale van Les Awirs in augustus 2020, werden eind december 2023 volgens plan voltooid. De site kan nu worden gebruikt voor nieuwe industriële activiteiten. Net als de nabijgelegen site van Terril van Hénâ, waar assen worden verwijderd, illustreert dit het vermogen en de inzet van ENGIE om zijn industriële projecten op een verantwoordelijke manier af te ronden.
06/02/2024

Eind december 2023 kwam er een einde aan een lang hoofdstuk in de rijke geschiedenis van de centrale van Les Awirs. De eerste steenkoolcentrale werd hier in 1951 in gebruik genomen. Op de site werd meer dan 69 jaar lang elektriciteit geproduceerd, tot augustus 2020. Op zijn hoogtepunt was de centrale van Les Awirs de grootste thermische centrale in Wallonië, met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 650 MW

De elektriciteitsproductie evolueerde mee met de uitdagingen en technologieën van haar tijd, draaiend op stookolie, gas, steenkool en in 2005, een wereldprimeur, op 100% biomassa. Met haar 75 MW was deze eenheid de grootste biomassacentrale in Wallonië, voor een lange tijd, tot ze in augustus 2020 werd gesloten.

Na een voorbereidingsperiode zijn de ontmantelingswerkzaamheden in april 2021 begonnen en, volgens schema, eind december 2023 afgerond. 

Een iconische werf

Dit project is in verschillende opzichten iconisch. Er werd een reeks maatregelen genomen om de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken en alle luchtkwaliteitstests die werden uitgevoerd, toonden aan dat de normen die in de ontmantelingsvergunning zijn vastgelegd, niet werden overschreden. Er werden stof- en geluidsbeperkende maatregelen genomen, zoals het besproeien en onderhouden van de muur langs de openbare weg. Tijdens de hele duur van de werken werd er nauw gecommuniceerd met de omwonenden via een regelmatige nieuwsbrief (twee keer per jaar) en ook tijdens grote werkzaamheden. Er werd ook nauw gecommuniceerd met de lokale autoriteiten.

Recuperatie, recyclage en de circulaire economie stonden ook centraal in het project: de voormalige steenkoolsite werd begin 2022 volledig gezuiverd. Meer dan 120.000 ton grond werd afgegraven en via de rivier vervoerd naar een gespecialiseerd opwerkingscentrum in de Port Autonome van Luik. Een groot deel van de grond, namelijk 100.000 ton, werd na reiniging teruggebracht naar de site. Bovendien werd 98% van de materialen afkomstig van de ontmanteling van de centrale gerecupereerd of hergebruikt.

Het project was ook een echte technische uitdaging, aangezien de schoorstenen en ketels door verschillende explosies naar beneden werden gehaald. Wanty een civieltechnisch bedrijf, onderaannemer van ENGIE, kon zijn ervaring en expertise met succes inzetten voor dit enorme project.

Tot slot waren er geen significante incidenten tijdens de werkzaamheden.

Sinds 1 januari 2024 is de site klaar voor nieuwe industriële activiteiten. Op korte termijn zal deze gebruikt worden als opslagplaats tijdens de bouw van de nieuwe gascentrale van Flémalle.

Vincent Verbeke - CEO ENGIE België: 

"Dit langetermijnproject illustreert de inzet en het vermogen van ENGIE om zijn activiteiten op een verantwoorde en duurzame manier op te volgen gedurende hun hele levenscyclus: van de bouw tot de uitbating en de ontmanteling. De geschiedenis van de site van Les Awirs eindigt niet met dit project, want we bouwen een nieuwe elektriciteitscentrale op de site , die tegen eind 2025 zal bijdragen tot de bevoorradingszekerheid van het land.”

 

Belangrijke cijfers

 • 210.000 werkuren
 • 130.000 ‘man’ uren
 • 80.000 ‘machine’ uren
 • 3500 studieuren
 • 85 werknemers tijdens piekmomenten
 • 20 gemiddeld dagelijks werknemers
 • 98% van de onderdelen gerecupereerd door selectieve ontmanteling :
 • 32.000 ton metalen (99% gerecycleerd)
 • 25 000 ton afval (100% hergebruikt)
 • 550 ton asbest behandeld 
 • Geen ernstige ongevallen: 5 lichte verwondingen
 • 440 veiligheidsvergaderingen

 

 

De belangrijkste fasen van het project :

 • Maart-april 2021: planning van de ontmantelingswerkzaamheden
 • April 2021-september 2022: asbestverwijdering
 • April-oktober 2021: ontmanteling van de infrastructuur van het steenkoolpark
 • Eind 2021-medio 2022: 6 maanden zuivering van de grond in het oude steenkoolpark 
 • Augustus 2021-december 2023: ontmanteling van de centrale door mechanisch breken en explosie
 • Oktober 2023: verwijdering van de beschermende perimeter muur

 

Een korte geschiedenis van de site :

 • 1949: start bouw Awirs 1
 • 1951-1997: Awirs 1, 50MW, steenkool 
 • 1951-1997: Awirs 2, 50 MW, steenkool
 • 1962-1998: Awirs 3, 125MW, steenkool
 • 1967-2020: Awirs 4, 125MW, zware stookolie, 1969: omschakeling naar gas (met behoud van zware stookolie), 1983: 100% omschakeling naar gas, 2005: 100% omschakeling naar biomassa 
 • 1973-2013: Awirs 5, 302MW, aardgas (conventioneel)
 • Eind 2023: einde van de ontmanteling van de centrale
 • 2025-20xx: Gascentrale Flémalle, 875 MW

 

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

John Cockerill ontwerpt 's werelds grootste warmterecuperatieketel voor de centrale van Flémalle van ENGIE

De elektriciteitscentrale van Awirs (Flémalle, België) zal tegen 2025 worden vervangen door een nieuwe centrale met gecombineerde cyclus van 875 MW. Uitbater ENGIE vertrouwde John Cockerill het ontwerp en de levering van de warmterecuperatieketel toe. Het gaat om de grootste en een van de meest efficiënte ketels in zijn soort die ooit in de wereld zijn geïnstalleerd.
27/10/2022
Card image cap
Artikel

1 miljoenton vliegas geëvacueerd uit de Terril van Hénâ

De Terril van Hénâ ligt in de gemeentes Engis en Flémalle. De site bestond oorspronkelijk uit twee grote valleien die door de Hénâ-beek en de Venen-beek werden gevormd. De terril bestaat uit 2 300 000 ton vliegas afkomstig uit de verbranding van steenkool voor de productie van elektriciteit in de centrale van Les Awirs in de jaren 1950-1970.
31/08/2022
Card image cap
Pers

De spaarbekkencentrale van Coo blaast 50 kaarsjes uit

Op vrijdag 24 juni 2022 vierden Pierre-Yves Dermagne, vice-eerste minister en minister van Economie en Arbeid, en Philippe Henry, vice-president en minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur van de Waalse regering, samen met talrijke vertegenwoordigers van ENGIE, de vijftigste verjaardag van de spaarbekkencentrale van Coo. Na deze formele aangelegenheid volgt er op zaterdag 26 juni een familiedag voor de bewoners en het personeel van de centrale.
De centrale van Coo, die al een halve eeuw een essentiële schakel vormt in het Belgische elektriciteitssysteem, heeft onlangs een facelift gekregen en wordt momenteel uitgebreid. Ze speelt een steeds belangrijkere rol in de energietransitie van België en biedt een antwoord op de nood aan flexibiliteit van het elektriciteitsnet.
23/06/2022
Card image cap
Pers

Sanering van de voormalige elektriciteitscentrale Les Awirs in Flémalle: na 3 maanden al 220.000 ton grond over water vervoerd

De Autonome Haven van Luik, Jan De Nul en ENGIE als spelers in de circulaire economie. Jan De Nul en Envisan hebben zopas de eerste saneringsfase van het voormalige kolenpark op de site van elektriciteitscentrale ‘Les Awirs’ in Flémalle afgerond. Envisan is de milieudivisie van Jan De Nul Group gespecialiseerd in de verwerking en recuperatie van mineraal afval en concessiehouder in de haven van Luik. De elektriciteitscentrale van Les Awirs wordt momenteel ontmanteld.
25/05/2022