Met dynamische lichtbakens beperken Defensie en ENGIE de visuele impact van het windpark Greensky

Dit is het grootste windpark in België dat met dit type lichtbakens wordt uitgerust.

Windenergie is een van de meest mature energievormen voor het verwezenlijken van de doelstellingen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Om omwonenden warm te maken voor deze technologie, onderzoeken projectontwikkelaars de verschillende manieren om de impact ervan te verkleinen. Zo wordt sinds januari 2023 de nachtverlichting van het Greensky windpark, dankzij de samenwerking met Defensie en meer bepaald de luchtmacht, enkel nog gebruikt tijdens oefeningen van de luchtmacht. Dit betekent een vermindering van 90% van de nachtelijke lichtbakens.

24/08/2023

Het Greensky-windpark, gelegen langs de E40 en het spoorwegnet in de provincies Luik, Waals-Brabant en Limburg, is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen spelers en belanghebbenden in de energietransitie om de implementatie ervan te vergemakkelijken en tegelijkertijd de aanvaardbaarheid ervan voor iedereen te vergroten. Via de onderneming Greensky, die ENGIE, Infrabel, Sint-Truiden en de coöperatieve vennootschap Ventum & Green verenigt, heeft ENGIE dit windpark van 16 turbines met een totaal vermogen van 32 MW ontwikkeld, gebouwd en zorgt het voor de exploitatie ervan. 

Uniek aan dit windpark is dat de geproduceerde elektriciteit rechtstreeks op het spoorwegnet van Infrabel wordt aangesloten via het hoogspanningsstation van Avernas (gemeente Hannuit). Op die manier voorziet het de lokale treinen van elektriciteit: 170 treinen per dag worden gedeeltelijk bevoorraad op de hogesnelheidslijn "Leuven-Luik" en op de conventionele lijnen "Leuven-Luik" en "Landen-Hasselt".

Het park produceert jaarlijks het equivalent van het elektriciteitsverbruik van 11.500 gezinnen en voorkomt de uitstoot van 13.300 ton CO₂ in de atmosfeer, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 6.650 personenwagens die op diesel rijden. Deze samenwerking met Defensie gaat hand in hand met de wens om de impact van het windpark op de directe omgeving te beperken.

 

Concreet

Om de veiligheid van de luchtvaartactiviteiten van de luchtmacht te garanderen, wordt er 24 uur per dag verlichting geïnstalleerd op de windturbines. Dankzij de samenwerking met Defensie heeft ENGIE een dynamisch nachtverlichtingssysteem in gebruik genomen waardoor de rode lichten op de windturbines voortaan alleen werken wanneer de luchtmacht dat vereist.

Volgens een overeenkomst tussen Defensie en de windenergiesector is het voortaan mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden en met toestemming van Defensie, dynamische nachtverlichting op windturbines te installeren. Dankzij een kastje in de turbine dat Defensie op afstand kan bedienen, gaat de verlichting alleen aan als dat nodig is. Op regelmatige basis wordt het oefenschema van de luchtmacht doorgegeven aan de systeembeheerder, die aangeeft wanneer de lichten moeten branden. De luchtmacht is vrij om de verlichting op afstand in te schakelen in het geval van een ongeplande activiteit. Dit systeem vermindert de bedrijfstijd van de rode knipperlichten 's nachts met 90%. Om in aanmerking te komen voor dit systeem mogen windturbines niet hoger zijn dan 150 meter en mogen ze niet in een zone van type C  staan.

 

Ludivine Dedonder, minister van Defensie:

"Defensie is een hoofdrolspeler in onze samenleving en maakt ook deel uit van de inspanningen die nodig zijn om onze wereld duurzamer te maken. Naast operationele verplichtingen evolueert het departement en vermindert het zijn impact op het vlak van energieverbruik, in het bijzonder met de doelstelling om tegen 2040 neutraliteit te bereiken voor ons gebouwenbestand. Dit nieuwe dynamische verlichtingsproject voor het windmolenpark Greensky is een nieuw initiatief met een positieve impact op zowel het milieu als de lokale bevolking, zonder de veiligheid van de activiteiten van Defensie in gevaar te brengen."

 

Benoît Gilson, CEO van Infrabel:

"Het spoor is de meest milieuvriendelijke vorm van openbaar vervoer, maar Infrabel streeft er voortdurend naar om het groener en efficiënter te maken, of het nu gaat om innovaties, nieuwe partnerschappen of veranderingen in onze manier van werken. Ik ben blij met het initiatief van ENGIE en Defensie. Het zal het windmolenpark Greensky, een emblematisch project om ons spoorwegnet te voorzien van hernieuwbare energie, toelaten om deel uit te maken van diezelfde dynamiek van infrastructuur die afgestemd is op de maatschappij en voortdurend zijn prestaties verbetert.”

 

Thierry Saegeman, CEO van ENGIE België:

"De transitie naar koolstofneutraliteit kan alleen plaatsvinden als alle betrokken partijen samenwerken. ENGIE heeft een lange traditie op dit gebied, met bijvoorbeeld de intercommunales Wind4Wallonia, waarmee we samen investeren in onze Waalse windparken, burgerparticipatie met onze coöperatie CoGreen, of het Greensky-project met Defensie. We zijn Defensie bijzonder dankbaar voor deze nieuwe en vruchtbare samenwerking. Het laat toe om windmolenparken beter te integreren in hun omgeving en helpt zo hun ontwikkeling te versnellen.”


 

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

Site van Puratos in Andenne wordt duurzamer dankzij 4200 zonnepanelen geplaatst door ENGIE

ENGIE installeerde, financierde en onderhoudt een zonnepaneleninstallatie bij Puratos in Andenne, een wereldleider in ingrediënten voor bakkerij, patisserie en chocolade. Dankzij deze installatie van 2 megawatt kan het bedrijf zijn CO2-uitstoot reduceren met 750 ton per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 375 dieselwagens.
17/11/2023
Card image cap
Pers

Minister Tinne Van der Straeten bezoekt Laborelec, het groeiende internationale R&D-centrum van ENGIE in België

Laborelec, het R&D-centrum voor elektrische technologieën van de ENGIE Groep, verwelkomt vandaag federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten voor een ontmoeting met de experts die mee vorm geven aan de toekomst van de energietransitie in België. Laborelec rekruteerde het afgelopen 1,5 jaar niet minder dan 64 nieuwe wetenschappers en onderzoekers om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar onderzoek en operationele ondersteuning rond de nieuwste energietechnologieën, vooral op het vlak van hernieuwbare energie. Daarmee tekent het expertisecentrum in Linkebeek al zijn zevende opeenvolgende jaar van forse groei op.
18/10/2023
Card image cap
Artikel

Onshore windenergie-activiteiten van ENGIE in België ontvangen het ISO 45001-label

De onshore windenergie-activiteiten van ENGIE in België hebben het ISO 45001-label ontvangen. Dit label erkent de pertinentie van het beleid en de processen voor gezondheids- en veiligheidsbeheer. Het bevestigt de reeds sterke gezondheids- en veiligheidscultuur en vormt een hefboom voor voortdurende verbetering, waarbij de preventie van ongevallen en incidenten centraal staat.
17/10/2023
Card image cap
Artikel

ENGIE versnelt transitie naar netto-nul uitstoot van energie-intensieve bedrijven in België met een reeks Corporate Power Purchase Agreements

ENGIE heeft 'Corporate Power Purchase Agreements' ondertekend met vijf belangrijke spelers in het Belgische economische landschap.
04/10/2023