Eerste spadesteek voor nieuw batterijpark van ENGIE in Vilvoorde

Op de site van ENGIE in Vilvoorde werd op 5 juli in het bijzijn van burgemeester Hans Bonte de eerste spadesteek gegeven voor de bouw van een nieuw batterijpark van 200 MW. Vanaf september 2025 zullen de batterijen 800 MWh aan elektriciteit kunnen opslaan en deze nadien tot vier uur lang in het net injecteren. Deze vorm van flexibiliteit, een van de strategische prioriteiten van ENGIE, zal een essentiële ondersteuning bieden aan het elektriciteitsnet.
05/07/2024

Nadat ENGIE in juli 2023 de vergunning kreeg voor de bouw van een nieuw batterijpark in Vilvoorde en nadat het project in oktober 2023 werd geselecteerd voor een capaciteitsvergoeding, werden de werkzaamheden op de site snel aangevat. Een terrein van 3,5 hectare werd voorbereid en zal weldra plaats bieden aan 320 batterijmodules van 25m x 4m x 3m. Dit telkens in combinatie met een omvormer, een transformator en de nodige elektrische installaties om ze aan te sluiten op het hoogspanningsnet.  

Het batterijpark, een van de grootste in Europa, zal vanaf september 2025 operationeel zijn. De opstart zal in twee fasen verlopen waarbij tweemaal 100 MW aan batterijen, in september 2025 en in januari 2026, in dienst zal worden genomen. Eens volledig operationeel, zal het park 800 MWh aan stroom kunnen opslaan en vier uur lang afgeven aan het net. Dit komt overeen met 160.000 thuisbatterijen van 5kWh die, volledig opgeladen, het stroomverbruik van 96.000 huishoudens kunnen dekken.  

Eerder dit jaar maakte ENGIE zijn strategie in België voor 2030 bekend. Naast een versnelde ontwikkeling van hernieuwbare energie en koolstofarme gassen, investeert de belangrijkste energieproducent van België ook in flexibiliteit. Het groeiend aandeel hernieuwbare productie zorgt voor schommelingen in het elektriciteitsnet. Niet enkel het bestaande flexibele productiepark van ENGIE, maar ook bijkomende grootschalige batterijopslag zoals in Vilvoorde zal een essentiële schakel zijn om deze onevenwichten op te vangen en het elektriciteitsnet mee te ondersteunen. De batterijen kunnen elektriciteit opslaan wanneer er veel wind of zon is en deze opnieuw in het net injecteren op momenten wanneer er weinig hernieuwbare productie is. Hun bijdrage zal de komende jaren steeds belangrijker worden, zowel bij tekorten als eventuele overproductie in de zomermaanden. 

Om tegemoet te komen aan de groeiende flexibiliteitsnoden wil de ENGIE Groep tegen 2030 wereldwijd 10 GW aan batterij-opslag installeren. In België ontwikkelt ENGIE, naast dit batterijpark in Vilvoorde, nog twee andere batterijprojecten in Kallo (100MW) en in Drogenbos (80MW). De vergunningen hiervoor zijn inmiddels verkregen. 

Vincent Verbeke, CEO van ENGIE Belgium: “Als een van de belangrijkste ontwikkelaars van hernieuwbare energie in België blijven we onverminderd inzetten hierop. Maar deze technologie komt pas volledig tot zijn recht als ze wordt aangevuld door flexibele installaties, zoals dit batterijpark, die essentieel zijn om de intermittentie van wind- en zonneproductie op te vangen. Onze teams zijn meer dan ooit gefocust om tegemoet te komen aan de groeiende flexibiliteitsnood, met het oog op het aanbieden duurzame, betrouwbare en betaalbare energie.” 

Hans Bonte, burgemeester Vilvoorde: “De historische energiesite langsheen het insteekdok krijgt op deze manier – eindelijk – een duurzame toekomst. Waar vroeger een kolencentrale en daarna een gascentrale een succesvolle motor bleek voor de industriële ontwikkeling van onze regio wordt vandaag de wissel getrokken naar milieuvriendelijke en duurzame energievorming. De Vilvoordse site wordt een cruciale schakel om de Belgische duurzame energietransitie te doen slagen. Met de gezamenlijke aanleg van een groen recreatiegebied naast de koeltorens – met een verbinding naar het Asiatpark – versterkt de stad Vilvoorde zijn groene en duurzame karakter. De koeltorens blijven karakter gevende getuigen van het industriële verleden van de stad.” e verleden van de stad.” 

Card image cap

Nele Scheerlinck

Press Officer
Contacteer Nele via: +32 494 08 42 49
Gelieve in het weekend volgend nummer te gebruiken : +32 2 518 60 20

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Actie Code Rood: laten we het debat objectief voeren

Organisatie Code Rood organiseerde begin juli 2023 4 actiedagen tegen ENGIE. ENGIE respecteerde het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van demonstratie, maar vond het belangrijk om het debat te voeren op basis van objectieve elementen.

Zo is o.a. de bewering dat ENGIE het meest vervuilende bedrijf van België is feitelijk onjuist. Code Rood deed ook verkeerde veronderstellingen over de strategie en activiteiten van ENGIE.

Hieronder enkele elementen van antwoord:

10/07/2023
Card image cap
Artikel

ENGIE is meer dan een energieleverancier

We werken vandaag hard aan de toekomst. Zo zetten we alles op alles om de energietransitie van dit land zo vlot en snel mogelijk te bewerkstelligen en Net Zero Carbon te bereiken tegen 2045.
27/05/2023
Card image cap
Pers

ENGIE zet in op grootschalige batterijparken en dient vergunningsaanvragen in voor 3 projecten in België

Met de toenemende hernieuwbare energieproductie en -ambities in ons land is er ook een groeiende nood aan opslagcapaciteit. ENGIE, dat al een belangrijk aandeel heeft in lokale, hernieuwbare energiebronnen, wil ook op vlak van opslag het voortouw nemen door grootschalige batterijprojecten te ontwikkelen in België. Het bedrijf heeft vergunningsaanvragen ingediend voor drie nieuwe batterijparken op zijn sites in Kallo, Drogenbos en Vilvoorde, met een totaal elektrisch vermogen van 380 MW. Deze installaties kunnen een belangrijke schakel vormen in het opvangen van de stijgende nood aan flexibiliteit in het elektriciteitsnetwerk. Bovendien kunnen ze de productie van hernieuwbare energiebronnen stimuleren, piekprijzen afvlakken en een sterke ondersteuning bieden aan het elektriciteitsnet.
19/04/2023
Card image cap
Pers

ENGIE zorgt voor gesloten distributienet bij Luik Natie voor een optimaal gebruik van zijn lokale hernieuwbare energie

Na eerdere succesvolle samenwerkingen met ENGIE is Luik Natie, de eerste CO₂-neutrale logistiek dienstverlener in de Antwerpse haven, erin geslaagd om zijn beperkt resterende koolstofuitstoot nog verder terug te dringen. Eerder implementeerde ENGIE al een gecombineerde groene stroomoplossing met zonnepanelen, een batterij en elektrische laadpalen, naast een reeds bestaande windturbine. Om Luik Natie maximaal gebruik te laten maken van zijn eigen hernieuwbare energieproductie, heeft ENGIE nu ook voor een gesloten distributienet gezorgd dat de twee aangrenzende bedrijfsterreinen van Luik Natie met elkaar verbindt.
16/03/2023