Definitieve sluiting van de elektriciteitscentrale van Les Awirs (Flémalle-Luik)

28/08/2020
Op maandag 31 augustus zal de biomassacentrale in Les Awirs haar laatste kWh produceren. De centrale van ENGIE Electrabel, die in 1951 in gebruik werd genomen en aanvankelijk op steenkool werkte, symboliseert de verankering van ENGIE in België. De sluiting komt er door de ouderdom van bepaalde onderdelen en het einde van de periode voor de toekenning van groenestroomcertificaten. De werkzaamheden voor de ontmanteling van de centrale beginnen in april 2021 en worden eind 2023 afgerond. De toekomst van de site wordt bestudeerd. De 40 werknemers ter plaatse zullen worden overgeplaatst naar andere locaties van ENGIE. Als verantwoordelijke speler en lokale producent voor meer dan 100 jaar, evalueert ENGIE voortdurend zijn productietechnieken, met een sterk engagement voor hernieuwbare energie.

Na 69 jaar thermische elektriciteitsproductie in Les Awirs, deel van de gemeente Flémalle die aan de linkeroever van de Maas stroomopwaarts van Luik ligt, zal de gelijknamige biomassacentrale deze maandag 31 augustus om 14u haar laatste kWh produceren. De elektriciteitscentrale, te herkennen aan de drie schoorstenen van 150 meter hoog, maakt integraal deel uit van het industriegebied van Luik. Sinds 2005 leverde een biomassa-eenheid van 75MW, de grootste in Wallonië, er genoeg lokale en hernieuwbare elektriciteit om het verbruik van 160 000 gezinnen te dekken.

De sluiting van de centrale betekent niet het einde van alle activiteiten op de site van Les Awirs. Gedurende 7 maanden worden er voorbereidende werkzaamheden voor de sloop uitgevoerd. Vervolgens wordt de centrale vanaf april 2021 3 jaar lang ontmanteld en wordt het terrein volledig in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Er zal speciale aandacht worden besteed aan het recycleren van materialen en aan de veiligheid, de gezondheid en de gemoedsrust van de omwonenden. Tegelijkertijd wordt de toekomst van de site bestudeerd. ENGIE Electrabel bestudeert de mogelijke bouw van een nieuwe gasgestookte centrale die door zijn flexibiliteit een aanvulling is op intermittente hernieuwbare energiebronnen.

Geschiedenis van de site (1949-2023)

  • 1949: start van de bouwwerkzaamheden aan Awirs 1
  • 1951-1997: Awirs 1, 50MW, kolen
  • 1951-1997: Awirs 2, 50 MW, kolen
  • 1962-1998: Awirs 3, 125MW, kolen
  • 1967-2020 : Awirs 4, 125MW, zware stookolie, 1969: aanpassing aan gas (behoud van zware stookolie), 1983: 100% conversie naar kolen, 2005: 100% conversie naar biomassa
  • 1973-2013: Awirs 5, 302MW, aardgas
  • 2023: einde van de ontmanteling van de centrale


Om dit belangrijke hoofdstuk van de elektriciteitsproductie in België in de kijker te plaatsen en om iedereen te bedanken die de site sinds 1949 tot leven heeft gebracht, zal de centrale de komende maand 's avonds worden verlicht.

Cedric Osterrieth – Directeur van Thermische Activiteiten in Europa: "Het is met grote emotie maar ook met trots die ik deel met de 40 medewerkers in Les Awirs en al degenen die er hebben gewerkt, dat we deze energiecentrale definitief sluiten. Al bijna 70 jaar dragen we bij aan de bevoorradingszekerheid van België in een periode waarin de vraag naar elektriciteit sterk is gegroeid. We hebben ons kunnen aanpassen aan de technologische en ecologische uitdagingen op een manier die veilig was voor werknemers en omwonenden. We zullen onze rol als verantwoordelijke uitbater blijven uitoefenen door op de terril van Hénâ, naast de site, de assen af te voeren die afkomstig zijn van de kolenverbranding van de centrale tot de jaren zeventig. We bestuderen ook de toekomst van de site. Zo maakt Les Awirs deel uit van het engagement van ENGIE om zijn productietechnieken voortdurend te evalueren, met de nadruk op hernieuwbare energiebronnen en koolstofneutraliteit.”

Meer info over de terril van Hénâ: https://corporate.engie.be/nl/about/ons-engagement/terril-van-hena

Anne-Sophie Hugé
   
Head of External Corporate Communication
Contacteer Anne-Sophie via: +32 2 518 60 20
Gelieve in het weekend volgend nummer te gebruiken : +32 2 518 60 20