De terril van Hénâ - Het tweede leven van een industriële site

De terril van Hénâ ligt in de gemeente Flémalle. De site bestond oorspronkelijk uit twee grote valleien die door de Hénâ-beek en de Hoge Venen werden bezet. De terril van Hénâ is samengesteld uit vliegas afkomstig van de verbranding van kolen uit de centrale van Les Awirs.

Herwaardering van een industriële site tot een nieuwe biodiverse zone: een unieke werf in Europa!

Met dit ambitieuze project zet ENGIE Electrabel zijn voorbeeldfunctie als verantwoordelijke industriële onderneming kracht bij. Van 1952 tot eind 2016 lagen twee valleien in de regio van Flémalle bedolven onder meer dan 2,33 miljoen ton vliegassen. Vandaag werkt ENGIE Electrabel aan de herinrichting van de site. 

Deze werf is om verschillende redenen uniek:

  • De site zal in zijn oorspronkelijke toestand worden hersteld en zal opnieuw een biodiverse groenzone voor de omwonenden worden;
  • Dankzij een overeenkomst met de cementfabrieken krijgen de vliegassen van de terril een tweede leven. Ze worden gerecycleerd na het transport per schip, een uiterst duurzame vorm van transport;
  • Tot slot hecht ENGIE Electrabel groot belang aan het welzijn en het begrip van de omwonenden. Zo worden de assen in een afgesloten transportband afgevoerd, waardoor geluidsoverlast en de ophoping van resten zoveel mogelijk worden vermeden. Omwonenden, overheden en deskundigen uit de academische wereld werden, worden en blijven van begin tot einde van de werken betrokken.

Met dit project laat ENGIE Electrabel zien dat het zijn verbintenissen op lange termijn en over zijn volledige activiteitencyclus nakomt: van ontwikkeling, bouw, exploitatie, tot ontmanteling en herinrichting.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ENGIE Electrabel bereiken op het nummer 0800 20 210 of via terrilhena@engie.com. Een project van deze omvang wordt vanzelfsprekend opgezet in nauwe samenwerking met de overheden. De gemeente Flémalle is de bevoorrechte partner voor uw veiligheid.

 

Het laatste nieuws over de terril

ENGIE-Terril-Hena-Actualités

We delen regelmatig brochures uit aan de inwoners om hen te informeren over de voortgang van de werken.

In het nummer van maart 2021 (FR) belichtten we:

  • de kaap van 770 000 ton vliegassen die sinds 2016 verwijderd werden;
  • het resultaat van 4 jaar werken aan de terril van Hénâ

 

De werf voor de verwijdering van assen

ENGIE-Terril-Hena-cendres

De werken voor de verwijdering van de assen worden voortgezet. Meer dan 770 000 ton as* (*maart 2021) op een totaal van 2,33 miljoen werd tot nu toe (30%) verwijderd. In 2019 zal meer dan 200.000 ton extra worden verwerkt en verwijderd. De werken zijn in 2016 aangevat en zullen 15 jaar duren. ENGIE Electrabel heeft in totaal meer dan 50 miljoen euro in de herwaardering van deze voormalige industriezone geïnvesteerd.

De veiligheid en het welzijn van de omwonenden zijn prioritair. Daarom heeft ENGIE Electrabel meer dan 60 aanbevelingen uit de milieueffectenstudie, aangereikt door de overheden, uitgevoerd.

→ Meer informatie over de werf  

 

Geruststellende resultaten

ENGIE - Terril Hena

Er werd asbest gevonden op de site van de terril. ENGIE Electrabel heeft alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de asbestverwijderingswerken op een veilige en doeltreffende manier en met strikte inachtneming van de veiligheid zouden verlopen. Daarom heeft een onafhankelijk bedrijf maandelijks metingen van de luchtkwaliteit uitgevoerd. Vandaag lopen de asbestverwijderingswerken op hun einde.

 

Wilt u meer weten?

Raadpleeg onze nieuwsbrieven en de publicaties over de terril van Hénâ (FR).