De ENGIE Stichting en Charles Kaisin geven vleugels aan 72 000 jongeren

17/12/2020
Kunstenaar Charles Kaisin en Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux, hebben op 17 december een kunstwerk ingehuldigd dat tot stand kwam via een “Origami Battle”, een collectieve uitdaging die de medewerkers van ENGIE in België ertoe aanzette om in 1 maand tijd 20 662 origamivogels te vouwen uit gerecycleerd papier. Per origamivogel schonk de ENGIE Stichting € 0,5 aan 3 verenigingen gekozen door de medewerkers van ENGIE. Op die manier ontvingen de vzw’s SOS Kinderdorpen, Grandir autrement avec le TDA/H en La Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette in totaal € 10 331.

Designer Charles Kaisin transformeerde de individuele bijdragen tot 3 monumentale vogels, klaar om uit te vliegen.

 

De organisatie van een dergelijke Origami Battle in de context van het coronavirus, dat bedrijven dwong om hun organisatie fundamenteel te herzien, had 3 doelstellingen: 

  • Verbondenheid creëren tussen de teams van ENGIE in België door hen te mobiliseren voor een gemeenschappelijke uitdaging vanop afstand,
  • De 64 verenigingen en 72 000 kinderen die door de ENGIE Stichting worden gesteund, in de schijnwerpers zetten,
  • Symbolisch steun betuigen aan de kunst- en cultuurwereld, die bijzonder sterk getroffen wordt door deze crisisperiode.

De vogels van Charles Kaisin zullen te bezichtigen zijn voor het publiek van maandag tot vrijdag in de ENGIE Tower in Brussel tot de lente van 2021 (indien de coronaregels het toelaten).
 

De ENGIE Origami Battle: in contact blijven met de werkplek, ook vanop afstand 

Covid-19 heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop organisaties werken. Bij ENGIE werd telewerk in maart, op 24 uur tijd, de nieuwe realiteit voor bijna de helft van de medewerkers. Medewerkers op het terrein moesten rekening houden met zeer strenge hygiëneregels om hun cruciale werk in o.a. de elektriciteitsproductie, de ziekenhuizen, rusthuizen, de farmaceutische sector en de industrie te kunnen blijven uitvoeren.

De verregaande digitalisering maakt het mogelijk om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, maar heeft ook grote gevolgen voor de bedrijfscultuur, het contact tussen teams en hun vermogen om te innoveren en vanop afstand samen te werken. Daarom heeft ENGIE van de noodzaak om de interacties tussen collega's opnieuw uit te vinden sinds maart een prioriteit gemaakt. De band tussen collega's en de strijd tegen het isolement staat centraal in het bedrijf. De interne communicatiekanalen zijn grondig herzien. Medewerkers geven duidelijk aan dat ze behoefte hebben aan nieuwe collectieve omgangsvormen om het gebrek aan informele contacten te compenseren.

Het doel van de Origami Battle was om gezamenlijk een uniek en origineel werk te creëren, dat alleen kon ontstaan door de individuele bijdragen van vele collega's. De uitdaging was eenvoudig: 15 000 origamivogels vouwen uit gerecycleerd papier in een standaardformaat. Deze doelstelling werd ruimschoots overtroffen: in 1 maand tijd verzamelden we 20 662 origamivogels!

 

De Origami Battle: vleugels geven aan kinderen die het meest geraakt worden door de crisis 

De origamivogels werden samengevoegd tot 3 grote vogels, klaar om weg te vliegen. Op 7 december werd het werk in de inkomhal van ENGIE geïnstalleerd, waar gewoonlijk duizenden werknemers en bezoekers per dag passeren. De vogels zijn een knipoog naar de 72 000 kinderen en jongeren die de afgelopen 8 jaar beter hun vleugels hebben kunnen spreiden dankzij de bemiddeling van 64 organisaties op het terrein, die actief ondersteund worden door de ENGIE Stichting in België. 

ENGIE engageerde zich om voor elke origami gevouwen in het kader van de Origami Battle € 0,5 te schenken aan 3 verenigingen die de jeugd in Vlaanderen, Brussel en Wallonië ondersteunen. De volgende 3 verenigingen werden geselecteerd door de ENGIE-medewerkers en ontvingen vandaag een cheque: SOS Kinderdorpen in Vlaanderen, Grandir autrement avec le TDA/H in Wallonië en La Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette in Brussel.
 

De Origami Battle: steun aan de kunst- en cultuursector

De artiest en designer Charles Kaisin assembleerde de origami tot een uniek en collectief kunstwerk, dat te bezichtigen is voor het publiek tot het voorjaar (onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen). Door een artistieke uitdaging te lanceren binnen een industriële onderneming wil ENGIE symbolisch zijn steun betuigen aan de kunst- en cultuurwereld, die bijzonder sterk getroffen wordt door de coronacrisis. 

 

De ENGIE Stichting ondersteunt 72 000 jongeren

Ook buiten de Origami Battle zet de ENGIE Stichting zich actief in voor het bevorderen van de integratie van jongeren en kinderen. Op 7 december kwam het Selectiecomité van de ENGIE Stichting samen om te beslissen over de nieuwe projecten die steun zullen ontvangen in 2021. Uit de vele ingediende projecten werden er 10 nieuwe geselecteerd. 6 andere projecten zien hun ondersteuning met een bijkomend jaar verlengd. Het Selectiecomité wordt voorgezeten door Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux, en telt zowel medewerkers van de ENGIE Groep als ook externe vertegenwoordigers van de bredere maatschappij, zoals Eric van Cutsem, professor inwendige geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, Marianne Wagner, adviseur in filantropie, Francis Van De Woestyne, journalist bij La Libre Belgique, Dominique Monami, sportvrouw van het jaar 1998 en lid van de Raad van Bestuur van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, alsook Hilde Boeykens, directeur van SOS Kinderdorpen. Deze diversiteit aan expertises binnen het Selectiecomité maakt het mogelijk om de projecten te ondersteunen, volgen en evalueren op een dynamische en professionele manier. Begin 2021 zal een oproep voor het indienen van nieuwe projecten gelanceerd worden.  

 

Philippe Van Troeye - CEO van ENGIE Benelux en voorzitter van de ENGIE Stichting: “In deze crisisperiode hebben de medewerkers van ENGIE en de ENGIE Stichting zich meer dan ooit willen mobiliseren ten voordelen van jongeren die nood hebben aan ondersteuning. Via de Origami Battle kon ieder van ons iets concreets doen voor de organisaties die ondersteund worden door de ENGIE Stichting. Ik ben trots om te zien dat zoveel van onze medewerkers zich achter dit initiatief geschaard hebben in een periode waarin we onze professionele interacties en uitwisselingen tussen collega’s fundamenteel moesten herzien.”

Charles Kaisin, designer: “In deze bijzondere tijden is de creatie van dit werk in samenwerking met de medewerkers van ENGIE een hommage aan solidariteit en gedeeld energie. Deze duizenden origamivogels geven op een positieve manier uiting aan de impuls om ons te verenigen. Ze zijn samengebracht in de vorm van 3 vogels, die de vlucht vooruit kiezen naar nieuwe perspectieven. Ik bedank alle mensen die zich zo enthousiast hebben toegelegd op dit project.”

Over de ENGIE Stichting
ENGIE is onder verschillende vormen al meer dan 100 jaar actief in België en heeft sinds 2013 ook een lokale werking uitgebouwd via zijn Stichting. De Stichting ENGIE moedigt de inclusie van kinderen en jongeren aan via sport, onderwijs en cultuur. Vandaag ontvangen meer dan 64 projecten voor meer dan 72 000 jongeren in de drie delen van het land rechtstreekse steun. Sinds maart ondersteunt de Stichting ENGIE ook de digitalisering van het onderwijs en de bescherming van de mensen die in frontlinie van de strijd tegen het coronavirus werken.