Onze ambitie

ENGIE wil het voortouw nemen in de energietransitie en wil koolstofneutraal (Net Zero Carbon) worden tegen 2045. ENGIE bouwt daarom in België samen met zijn 7 000 medewerkers aan het koolstofarme energiesysteem van morgen voor een betaalbare, betrouwbare en duurzame energietransitie voor al zijn klanten.

Als wereldleider in koolstofarme energievoorziening en diensten, zet ENGIE zich, met de steun van zijn stakeholders en partners, in om de overgang naar een koolstofneutrale wereld te versnellen en een gediversifieerde energiemix te ontwikkelen waarin hernieuwbare energie een sleutelrol speelt en aanzienlijk zal toenemen.

Geleid door zijn bestaansreden begeleidt de Groep zijn klanten bij hun decarbonatie door energie-efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. ENGIE steunt daarvoor op een vereenvoudigd bedrijfsmodel dat erop gericht is de energietransitie met vertrouwen te realiseren via zijn kernactiviteiten;

 1. hernieuwbare energie,
 2. lokale energie-infrastructuren,
 3. gecentraliseerde infrastructuren,
 4. thermische productie en
 5. de levering van elektriciteit.

In het geïntegreerde rapport 2023 lees je hoe ENGIE die versnelling naar Net Zero Carbon in 2045 wil realiseren.

 

Roadmap 2050

ENGIE's Roadmap 2050 beschrijft de ambitieuze visie voor de toekomst van het bedrijf en de planeet. Met een sterk engagement voor de energietransitie wil ENGIE een leidende rol spelen in de transformatie van het wereldwijde energielandschap. Het strategische plan van het bedrijf voor 2050 werd helemaal opgebouwd rond duurzaamheid en heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen door de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en decarbonatie te versnellen.

ENGIE wil ook innovatieve oplossingen ontwikkelen om te voldoen aan de groeiende energiebehoeften van de maatschappij en tegelijkertijd ons milieu beschermen. Dit stappenplan voor 2050 weerspiegelt het voortdurende engagement van ENGIE om te bouwen aan een schonere, duurzamere en veerkrachtigere energietoekomst voor iedereen.

 

Catherine MacGregor, Chief Executive Officer van ENGIE:


"De energietransitie is een uitdaging zonder weerga voor Europa, zowel qua omvang als qua urgentie. Bij ENGIE staat deze uitdaging centraal in ons bestaansrecht, onze strategie en al onze acties. Op een moment waarop de debatten over energieplanning in Europa intenser worden, willen we onze overtuigingen delen over het traject dat volgens ons het meest realistisch is. 
Een succesvolle overgang betekent het bereiken van een koolstofneutrale economie door de kosten voor burgers en bedrijven onder controle te houden en een robuust en betrouwbaar energiesysteem te ontwikkelen. Om dit te bereiken zijn we overtuigd van de noodzaak om alle hefbomen van decarbonatie in te zetten. De combinatie van moleculen en elektronen is het antwoord op deze uitdagingen op zowel nationaal als Europees niveau."

 

De combinatie van het elektron en het molecuul: het antwoord op een betaalbare en betrouwbare energietransitie 

Het scenario in het kort:

 • Alle bestaande of in ontwikkeling zijnde hefbomen moeten worden geactiveerd om in minder dan 30 jaar "zero carbon emissies" te bereiken. 
 • Om de klimaatverplichtingen van Europa na te komen, moeten we onze inspanningen op het gebied van energiezuinigheid en -efficiëntie opvoeren, met als doel een vermindering van het energieverbruik met 34% tegen 2050. 
 • Een zeer aanzienlijke versnelling in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, voornamelijk elektrische (wind- en zonne-energie), is essentieel als we de Europese klimaatdoelstellingen willen halen en de kosten willen beperken. 
 • Flexibiliteitscapaciteiten (batterijopslag, pompaccumulatie, gasturbines met gecombineerde cyclus) zullen een sleutelrol spelen in het hart van het energiesysteem in de context van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Er moet 600 GW extra capaciteit worden ontwikkeld (bijna een verviervoudiging ten opzichte van de huidige capaciteit). 
 • Gas zal tegen 2050 volledig koolstofvrij zijn en een sleutelrol spelen in de energietransitie. 
 • Koolstofvrije waterstof en uit waterstof geproduceerde moleculen (e-moleculen) zullen een sleutelrol spelen in het vervoer en voor bepaalde industriële toepassingen. De vraag naar waterstof en e-moleculen - gedreven door de noodzaak om zware mobiliteit en industrie koolstofarm te maken - zal tegen 2050 verachtvoudigen (75% voor vervoer en 25% voor de industriële sectoren die het moeilijkst koolstofvrij te maken zijn, zoals staal). Bijna de helft van deze waterstof zal lokaal worden geproduceerd. 
   

Ontdek ons scenario in de video: