Haal de zon waar hij het meeste schijnt

Of het nu via PV-technologie of geconcentreerde zonne-energie gaat, de productie van elektriciteit op grote schaal evolueert stap voor stap richting zon.

ENGIE Zonne-energie énergie solaire jbc sli

Op wereldvlak komt nu nog maar 1,2% van de totale elektriciteitsproductie uit zonne-energie. Tegen 2050 verwacht het International Energy Agency dat het naar 27% zal evolueren. Er is dus een exponentiële groei bezig van de zonnetechnologie.

“In gedecentraliseerde elektriciteitsproductie zijn fotovoltaïsche panelen nu een mature technologie”, zegt Philippe Buxant, directeur Corporate programma Hernieuwbare Energieën bij ENGIE. “Ze worden dan ook op industriële schaal aangemaakt. Ik zie daar dus een mooie toekomst voor. Op dit moment kost de elektriciteitsproductie via zonnepanelen in sommige zonnige landen minder dan 30 dollar per megawattuur en dat zal allicht nog dalen. De ontwikkeling van zonneparken neemt meer en meer toe in Azië en het Midden-Oosten, waardoor het aandeel in de wereldwijde productie van elektriciteit nog gaat toenemen.”

Vervuiling verminderen

China investeert volop in de zonnetechnologie. Daar zijn twee redenen voor.

  • Ten eerste om op een milieuvriendelijke manier aan een deel van zijn reusachtige elektriciteitsbehoefte te voldoen en zo de vervuiling door de steenkoolcentrales te verminderen.
  • Ten tweede omdat het de eigen zonnepanelenindustrie wil promoten. China is niet alleen de grootste producent maar ook de grootste markt voor zonnepanelen geworden. En omdat het die panelen op industriële schaal bouwt, gaat de kostprijs ervan dalen.

Goedkoper dan gas

Daarnaast zijn gas- en olieproducerende landen uit het Midden-Oosten – zoals Saoedi-Arabië, Qatar en Oman – zich bewust van de concurrentiepositie van hernieuwbare energie.

Vanwege de overvloedige zon is de elektriciteitsproductie met zonne-energie bij hen goedkoper dan met olie of gas. “Het gemiddelde rendement van een gascentrale met gecombineerde cyclus is maar 50%”, legt Philippe Buxant uit. “Dat betekent dat je 2 megajoule (MJ) aardgas moet verbranden om 1 MJ elektriciteit te produceren. Een belangrijk deel van de primaire energie gaat dus verloren.”

Die landen hebben dan ook grote projecten op stapel om zonneparken en Concentrated Solar Power-centrales (CSP: geconcentreerde zonne-energie) te bouwen. De olie of het gas dat ze daarmee uitsparen, houden ze voor de export.

Grote projecten

Ook in Noord-Afrika staat er heel wat te gebeuren. Zo lanceert Algerije dit jaar een grote tender voor enorme zonneparken die in totaal 4 gigawatt aan zonne-energie moeten opleveren. En in Marokko werd vorig jaar het eerste deel van Noor geopend, een van de grootste zonnecentrales ter wereld gebaseerd op CSP-technologie. De installatie moet in 2018 volledig operationeel zijn en zal dan 1 miljoen mensen van stroom voorzien. De centrale maakt deel uit van het vooruitstrevende energiebeleid van Marokko. Het Afrikaanse land wil in 2020 42% van zijn energie uit duurzame bronnen halen. In 2030 moet dat percentage naar 52% gestegen zijn.

Lees ook: Zonne-energie op grote schaal.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn