ENGIE, een lokaal geëngageerde speler

Op weg naar een betere toekomst voor onze jongeren en onze planeet.

Als internationale speler wil ENGIE ook lokaal het verschil maken voor mens en omgeving. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid volledig op en maken er een erezaak van om mee te bouwen aan een betere en meer duurzame wereld. Ons engagement zit sinds jaar en dag in ons DNA verweven, het zit in onze bedrijfscultuur. Wij hebben energie voor grootse dingen.

Twee belangrijke hoekstenen in ons sociaal beleid zijn De Stichting ENGIE en ons programma voor medewerkers, Power2Act. 
 

De Stichting ENGIE

Sinds 2013 zet de Stichting ENGIE zich als lokale speler actief in om de toekomst van onze jeugd en onze planeet mee vorm te geven. Via haar projectoproepen steunt ze organisaties die een verschil maken in deze cruciale domeinen.

Power2Act

In 2011 lanceerde ENGIE het interne programma Power2Act. Dit solidariteitsprogramma promoot projecten van ENGIE medewerkers, onze Power Heroes, die zich vrijwillig inzetten voor sociale en duurzame initiatieven. 

Energietransitie objectieven

Naast zijn sociaal engagement, heeft ENGIE ook verschillende objectieven vooropgesteld om het voortouw te nemen in de energietransitie en zo de omschakeling naar een koolstofneutrale economie te kunnen versnellen.

Zo heeft de Groep 19 doelstellingen voor 2030 gedefinieerd om zijn prestaties inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen nauwkeurig op te volgen. Deze doelstellingen zijn volledig in overeenstemming met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 die door de Verenigde Naties werden vastgelegd.

De bescherming van het milieu is een fundamenteel thema binnen ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze verschillende initiatieven en partnerships met tal van organisaties spelen een grote rol in de transitie naar een koolstofneutrale toekomst en tonen onze betrokkenheid met het milieu en de biodiversiteit.