Zonne-energie

Als belangrijke producent van hernieuwbare energie in België, heeft ENGIE de ambitie om het voortouw te nemen in de transitie naar een zero carbon toekomst. Het bedrijf helpt zijn particuliere klanten, bedrijven en lokale overheden om op een eenvoudige en kosteneffectieve manier de overgang naar een zero carbon toekomst te maken. Het brede scala aan diensten voor de installatie van zonnepanelen voor particulieren en bedrijven is een concrete uiting van deze ambitie.

De energiesector ondergaat een enorme transformatie. Zonne-energie is een van de meest veelbelovende technologieën om deze transformatie te bereiken: niet alleen omdat het een van de goedkoopste manieren van energieproductie wordt, maar ook vanwege het zeer grote potentieel voor de opwekking van elektriciteit.

Volgens Elia zou het Belgische fotovoltaïsche vermogen tegen 2040 18 GW kunnen bereiken. Op die manier zou bijna 17% van het elektriciteitsverbruik in België worden gedekt en zou ons land jaarlijks bijna 7 miljoen ton minder CO2 uitstoten, wat overeenkomt met het equivalent van de uitstoot van 3,5 miljoen dieselwagens.

Kristalpark

ENGIE SUN4BUSINESS is het aanbod van zonne-energie bestemd voor Belgische bedrijven, via een derde-investeerdersmodel. Bedrijven hoeven niet te investeren in het project. ENGIE investeert in de installatie. Het bedrijf geniet van lokaal geproduceerde elektriciteit tegen een aantrekkelijke prijs en wordt na 10 jaar, helemaal gratis eigenaar van de installatie.

ENGIE beschikt vandaag al over een geïnstalleerde capaciteit van 88 MW bij verschillende klanten zoals Bpost, MaBru (Vroegmarkt) en de ULB en mikt op 300 MW tegen 2030. Een deel daarvan wordt gefinancierd door het systeem van derde investeerders.

Ontdek onze productieparken van dit type

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

ENGIE en EnergyVille slaan opnieuw de handen in elkaar voor onderzoek naar nieuwe technologieën om de energietransitie te versnellen

ENGIE ondertekent vandaag een driejarige samenwerkingsovereenkomst met EnergyVille, het energie-expertisecentrum van de KU Leuven, VITO, imec en UHasselt. Belgische en internationale experts van ENGIE zullen hun krachten bundelen met onderzoekers van EnergyVille in concrete projecten rond nieuwe en innovatieve technologieën op het vlak van o.a. energie-efficiëntie, slimme netten, hernieuwbare energie, waterstof en groene gassen. Doel van de samenwerking is het identificeren, opschalen en uitrollen van concrete oplossingen om de transitie naar een koolstofneutrale toekomst te versnellen.
14/03/2022
Card image cap
Artikel

Corporate PPA: het groene stroomleveringscontract voor bedrijven

Als grootste producent van hernieuwbare energie in België zet ENGIE zich in om de transitie naar een koolstofneutrale economie te versnellen. Energie-intensieve bedrijven nemen steeds meer initiatieven om hun koolstofuitstoot te verminderen. ENGIE ondersteunt hen hierin en biedt hen tal van oplossingen aan om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Een van deze oplossingen is het groene stroomleveringscontract, ofwel de corporate Power Purchase Agreement of PPA.
17/02/2022
Pers

Umicore ondertekent PPA’s voor hernieuwbare elektriciteit met ENGIE en Axpo om twee van haar grootste sites wereldwijd van stroom te voorzien

Umicore heeft twee afzonderlijke langetermijnovereenkomsten gesloten met ENGIE en Axpo voor de afname van hernieuwbare elektriciteit (Power Purchase Agreement, PPA) van offshore en onshore windturbines in België. Deze overeenkomsten zullen meer dan de helft van de elektriciteitsvraag van de Belgische vestigingen van Umicore dekken. Ze zullen bijdragen aan de doelstelling van de Groep om tegen 2035 klimaatneutraal te zijn.
03/02/2022
Card image cap
Pers

ENGIE wordt de grootste groene energieleverancier in België: 1 miljoen klanten gaan voor groen

ENGIE heeft zich gehouden aan zijn belofte om 1 miljoen residentiële klanten te voorzien van 100% groene Belgische energie. Dit betekent dat meer dan een derde van zijn klanten kosteloos is overgeschakeld op groene energie. ENGIE wordt hiermee de grootste groene leverancier in het land en behaalt de doelstelling die begin dit jaar werd opgesteld. Dit maakt het mogelijk om de uitstoot van 600.000 ton CO₂ per jaar te vermijden (1), wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 300.000 dieselauto's (2).
17/12/2021