Zonne-energie

Als grootste groene stroomproducent van België met een geïnstalleerd vermogen van 732 MW, heeft ENGIE de ambitie om het voortouw te nemen in de transitie naar een zero carbon toekomst. Het bedrijf helpt zijn particuliere klanten, bedrijven en lokale overheden om op een eenvoudige en kosteneffectieve manier de overgang naar een zero carbon toekomst te maken. Het brede scala aan diensten voor de installatie van zonnepanelen voor particulieren en bedrijven is een concrete uiting van deze ambitie.

De energiesector ondergaat een enorme transformatie. Zonne-energie is een van de meest veelbelovende technologieën om deze transformatie te bereiken: niet alleen omdat het een van de goedkoopste manieren van energieproductie wordt, maar ook vanwege het zeer grote potentieel voor de opwekking van elektriciteit.

Volgens Elia zou het Belgische fotovoltaïsche vermogen tegen 2040 18 GW kunnen bereiken. Op die manier zou bijna 17% van het elektriciteitsverbruik in België worden gedekt en zou ons land jaarlijks bijna 7 miljoen ton minder CO2 uitstoten, wat overeenkomt met het equivalent van de uitstoot van 3,5 miljoen dieselwagens.

Kristalpark

ENGIE SUN4BUSINESS is het aanbod van zonne-energie bestemd voor Belgische bedrijven, via een derde-investeerdersmodel. Bedrijven hoeven niet te investeren in het project. ENGIE investeert in de installatie. Het bedrijf geniet van lokaal geproduceerde elektriciteit tegen een aantrekkelijke prijs en wordt na 10 jaar, helemaal gratis eigenaar van de installatie.

ENGIE heeft reeds 45 MW (waarvan 35 MW geïnstalleerd) gecontracteerd bij verschillende klanten zoals Bpost, MaBru (Vroegmarkt) en de ULB en wil tegen 2021 het equivalent van de oppervlakte van 90 voetbalvelden met zonnepanelen dekken, waarvan 90 MW zal worden gefinancierd door het systeem van derde investeerders.

Ontdek al onze productieparken