Ruisbroek Kanaal (Puurs-Sint-Amands)

Het project Ruisbroek Kanaal betreft 2 windturbines en wordt gepland op het bedrijventerrein ‘Kanaal Nijverheidsstraat’. Dit is gelegen tussen de rivier Rupel en het kanaal Brussel-Rupel te Puurs-Sint-Amands, op de grens met Boom en Niel en, ten noordwesten van de autosnelweg A12.

Kerncijfers:

Aantal turbines2
Vermogen per turbineMax 6 MW
Equivalent verbruik6000 gezinnen
CO2e-besparing9560 ton/jaar

 

Card image cap

Siegfried Vanhevel

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Vergunning geweigerd

31/01/2024

De minister heeft de vergunning voor dit dossier jammer genoeg geweigerd. We bekijken de weigeringsbeslissing in detail en bepalen onze verdere aanpak voor dit project.

 

Wijzigingsverzoek

01/06/2023

Naar aanleiding van het eerder negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos en het Departement Omgeving werd een wijzigingsverzoek ingediend voor ons dossier waarbij 2 volgende wijzigingen werden doorgevoerd:

  1. Aanpassing natuurstudie : de aanvaringsimpactberekening werd verder verfijnd per soort, voor die soorten waar gegevens voor voorhanden waren en die uit de tellingen ter plaatse werden vastgesteld. Hiernaast werd de impactanalyse op het Slechtvalk broedkoppel toegevoegd.
  2. Via een toevoeging aan de landschapsstudie werd dieper ingegaan op de argumentatie waarom de inplanting van de turbines voldoet aan de wettelijke voorwaarden van het Onroerenderfgoeddecreet voor wat betreft het nabijgelegen beschermde dorpsgezicht Noeveren.

De locatie, het aantal en de afmetingen van de windturbines blijven dus ongewijzigd. Het project werd in het verleden immers al sterk gereduceerd (intieel projectidee van 5 kleinere turbines ) om rekening te houden met de bezorgdheden op vlak van natuur en naar omwonenden toe.

Het openbaar onderzoek van deze wijziging loopt nog tot en met 21 juli 2023 en kan digitaal ingekeken worden op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/ of aan de infobalie van het gemeentehuis:

  • Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands
  • Livien Van der Looystraat 10, 2890 Puurs-Sint-Amands

Openbaar onderzoek is van start gegaan

07/10/2022

Het openbaar onderzoek voor dit project is op donderdag 6 oktober 2022 van start gegaan en loopt nog tot en met 4 november 2022. U kan het dossier ook online inkijken op het omgevingsloket met referentie 2022107136: Omgevingsloket - Publiek loket (vlaanderen.be). In geval van bijkomende vragen of bedenkingen kan u ook steeds met ons contact opnemen via renewableadministration@engie.com.

card img

Infomarkt op 27 september 2022

14/09/2022

Op dinsdag 27 september 2022 is er een infomarkt in Gemeenschapscentrum De Nieuwe Ark, Kerkstraat 34, 2870 Puurs-Sint-Amands voor dit project. U kan er van 18u45 tot 21u00 doorlopend terecht voor al uw vragen omtrent dit project.

Hieronder kan u bijkomende info downloaden over het project.

 

Ontdek al onze productieparken

Downloads

Kaarten inplanting

pdf, 6.29 MB

Fotosimulatie overzichtskaart

pdf, 2.17 MB

Kaarten slagschaduw

pdf, 5.98 MB

Kaarten geluid

pdf, 6.66 MB

Fotosimulatie

pdf, 4.96 MB