Greensky – E40 Orp-Jauche - Hélécine - Lincent - Hannut

9 windturbines langs de E40, ter hoogte van de gemeenten Orp-Jauche - Hélécine - Lincent - Hannut.

Officiële inhuldiging van het windturbinepark.

Dinsdag 6 juni 2017 heeft Greensky het grote publiek uitgenodigd op de site om een aangename tijd door te brengen met hun familie. Het was een mooie gelegenheid om te ontdekken hoe deze interessante technologie werkt in het gezelschap van deskundigen van ENGIE Electrabel en Infrabel. Iets meer dan 250 mensen hebben de oproep beantwoord. We willen ook buurtbewoners bedanken voor hun geduld tijdens de werkzaamheden.

Kerncijfers:

Aantal turbines 9
Vermogen per turbine 2 MW
Equivalent verbruik 16 571 gezinnen
CO2-besparing 26 448 t/jaar

Planning:

09/2008  Informatievergadering
02/2010 Vergunningsaanvraag
12/2011 Beslissing van de overheid
03/2016 Start van de werken
01/2017 Indienstname
Card image cap

Loïc Biot

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Informatievergadering op 07/05/2019

30/04/2019
Greensky SCRL nodigt de bevolking uit voor een informatievergadering voorafgaand aan een nieuw milieueffectenrapport dat zal worden georganiseerd op dinsdag 7 mei 2019 om 19.00 uur in het gemeentehuis van Racour, rue Bovy, in 4287 Lincent.

Dit project is onderworpen aan een milieueffectenbeoordeling op grond van de AGW van 4 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van projecten die aan een milieueffectenbeoordeling onderworpen zij en van geclassificeerde installaties en activiteiten.

Het doel van deze briefing is:
1. Om Greensky SCRL in staat te stellen als aanvrager het windpark te presenteren;
2. Het publiek in staat stellen informatie te verkrijgen en opmerkingen en suggesties uit te brengen met betrekking tot het windpark;
3. Specifieke kwesties te belichten die in de effectbeoordeling aan de orde zouden kunnen komen;
4. Technische alternatieven voor te stellen die door de aanvrager redelijkerwijs kunnen worden overwogen en waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van de effectbeoordeling.

Iedereen kan opmerkingen, suggesties en verzoeken indienen om bepaalde punten over het project te belichten en technische alternatieven voor te stellen die de aanvrager in overweging kan nemen bij de uitvoering van de effectbeoordeling, schriftelijk aan het gemeentecollege van Lijsem, Rue des Ecoles 1 - 4287 Lincent (met een kopie aan Greensky SCRL, Boulevard Simon Bolivar 34 in 1000 Brussel), binnen de 15 dagen na de datum van de vergadering, d.w.z. tot en met 22 mei 2019, met vermelding van de naam en het adres.

Alle informatie over het project kan worden verkregen bij:
Aanvrager:
Greensky SCRL
De Heer Biot Loïc
Boulevard Simon Bolivar 34,
1000, Brussel

Bureau voor effectenstudies milieueffectenbeoordeling:
Sertius CVBA
De Heer Xavier Musschoot
Alexandre Fleminglaan 12
1348 Louvain-la-Neuve

Ontdek al onze productieparken