Gas

Na kernenergie is aardgas de belangrijkste energiebron in ons productiepark. Het is de brandstof voor onze STEG-centrales en voor onze warmtekrachtkoppelingseenheden, een technologie die we aanbieden aan onze industriële klanten die warmte voor hun processen nodig hebben.

Onze gascentrales

Stoom- en gasturbines: efficiënt en flexibel

Vanaf medio jaren 1990 heeft ENGIE Electrabel geïnvesteerd in STEG-centrales (stoom-en gasturbines) die met aardgas worden gestookt. De 6 STEG-centrales van ons productiepark ontwikkelen samen een totaal vermogen van 2391 MW.

Deze centrales combineren een gasturbine met een klassieke thermische centrale om elektriciteit te produceren. Ze halen een rendement van meer dan 53%, wat voor minder CO2-uitstoot zorgt. We werken nauw samen met de fabrikanten om ze nog flexibeler te maken en ze als back-upeenheden voor hernieuwbare energie in te schakelen.

 

Hoe werkt een Steg-centrale?

Werking Steg-centrale

 

  • De productie van elektriciteit in een STEG-centrale begint met het verbranden van aardgas in de verbrandingskamer van een gasturbine.
  • De hete verbrandingsgassen doen de turbine draaien die een alternator aandrijft. Deze wekt een eerste keer elektriciteit op.
  • De verbrandingsgassen verlaten de turbine en komen terecht in de recuperatiestoomketel. Daar verhitten ze een buizenstelsel waarin water vloeit dat door de hitte in stoom wordt omgezet.
  • De verbrandingsgassen ontsnappen langs een schoorsteen. De hete stoom zet op zijn beurt een stoomturbine in beweging die ook aan een alternator is gekoppeld. Hierdoor produceert de centrale voor een tweede keer elektriciteit.
  • De stoom verlaat de stoomturbine en condenseert in een luchtcondensor of in een watergekoelde condensor.

In een luchtcondensor gaat de stoom door een groot aantal buizen waarover koude omgevingslucht blaast, aangejaagd door grote ventilatoren. De stoom koelt af door het contact met de lucht en condenseert tot water dat naar de recuperatiestoomketel wordt teruggepompt. Wanneer de stoom in een watergekoelde condensor condenseert, wordt het verhitte koelwater in een koeltoren afgekoeld.

Wist u dit? Rond de STEG-centrales van Saint-Ghislain en Herdersbrug valt er geen enkele hoogspanningslijn of -mast te bespeuren. Alle kabels liggen ondergronds. 

 

Warmtekrachtkoppeling

Bij warmtekrachtkoppeling wordt er in één en dezelfde installatie gelijktijdig warmte en elektriciteit geproduceerd. Het gaat daarbij in eerste instantie om warmteproductie en daarna om elektriciteitsproductie.

Ons productiepark telt 9 warmtekrachtkoppelingseenheden met een totaal vermogen van 458 MW. Deze installaties, die 85% van de brandstofenergie in elektriciteit omzetten, staan opgesteld in vestigingen van klanten met een grote behoefte aan industriële warmte (zoals bijvoorbeeld bij chemische bedrijven in de Antwerpse haven).

We blijven deze partnerschappen verder ontwikkelen en onze ervaring in dit domein ter beschikking stellen van onze professionele klanten. Elke warmtekrachtkoppelingseenheid wordt op maat en volledig in het teken van de behoeften van de klant ontworpen.

 

Hoogovengas

Behalve aardgas gebruikt Electrabel nog andere gasvormige brandstoffen in haar productiepark. De klassieke centrale van Knippegroen (305 MW) verbrandt niet alleen hoogovengas van ArcelorMittal, maar recupereert ook convertorgas van de staalfabriek. Een project dat onze bereidheid aantoont om partnerschappen met onze klanten te sluiten en samen naar maatoplossingen te zoeken.

 

Turbojets

Turbojets starten snel op, maar hun rendement is beperkt. Het zijn piek-en noodeenheden die onverhoedse stijgingen in het elektriciteitsverbruik opvangen en bijspringen in geval van plots defect in andere productie-eenheden. Ze werken zoals een reactiemotor van een vliegtuig en bestaan uit een compressor, een verbrandingskamer en een turbine.

Ontdek al onze productieparken