Beersel – Amacro

Op 19/12/2017 heeft ENGIE de milieuvergunning bekomen voor de uitbating van 2 windturbines van 4,5 MW met een maximum tiphoogte van 150m op de terreinen van Amacro te Beersel. De Stedenbouwkundige vergunning voor het project werd reeds eerder dat jaar bekomen.

Jammer genoeg heeft de gemeente Beersel een verzoek tot vernietiging ingediend tegen de beslissing over de milieuvergunning bij de Raad van State. Een uitspraak wordt hieromtrent verwacht in de loop van 2020.

Beersel-Amacro_Fotosimulatie-1
Simulatie
Beersel-Amacro_Fotosimulatie-2
Simulatie
Beersel-Amacro_Fotosimulatie-3
Simulatie
Beersel-Amacro_Fotosimulatie-4
Simulatie
Beersel-Amacro_Fotosimulatie-5
Simulatie

Kerncijfers

Aantal turbines: 2

Vermogen per turbine: 4,5 MW

Equiv. verbruik: 4300 gezinnen

CO2 besparing: 8700 ton/jaar

Planning

02/2017 – Vergunningsaanvraag

12/2017 – Beslissing van de overheid

2020 – Juridische procedure

Contact

Projectleider: Audrey Thom

Adres:
Heideveld
Beersel

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn