Beersel – Amacro

op 19/12/2017 heeft ENGIE de milieuvergunning bekomen voor de uitbating van 2 windturbines van 4,5MW met een maximum tiphoogte van 150m op de terreinen van Amacro te Beersel. De Stedenbouwkundige vergunning voor het project werd reeds eerder dat jaar bekomen.

Jammer genoeg heeft de gemeente Beersel alsook naburige projectontwikkelaars EOLY en Ecopower een verzoek tot vernietiging ingediend tegen de beslissing over de milieuvergunning bij de Raad van State. Een uitspraak wordt hieromtrent verwacht begin 2020.

Beersel-Amacro_Fotosimulatie-1
Simulatie
Beersel-Amacro_Fotosimulatie-2
Simulatie
Beersel-Amacro_Fotosimulatie-3
Simulatie
Beersel-Amacro_Fotosimulatie-4
Simulatie
Beersel-Amacro_Fotosimulatie-5
Simulatie

Kerncijfers

Aantal turbines: 2

Vermogen per turbine: 4,5 MW

Equiv. verbruik: xx gezinnen

CO2 besparing: xxx ton/jaar

Planning

02/2017 – Vergunningsaanvraag

12/2017 – Beslissing van de overheid

Contact

Projectleider:

Adres:
Heideveld
Beersel

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn