Affligem E40

Twee windmolens langs de E40 in Affligem, een samenwerking tussen ENGIE en Eoly.

Het windmolenproject Affligem E40 betreft een gezamenlijk project van ENGIE en Eoly en omvat twee windmolens langs de E40 nabij de grens met Aalst, tussen Teralfene en Hekelgem. Eén daarvan is gelegen ten noorden van de E40, nabij Zwarteberg, één daarvan is gelegen ten zuiden van de E40 langs Tenbos.

Affligem E40

Kerncijfers:

Aantal turbines2
Vermogen per turbine4.2 - 6.0 MW
Equivalent verbruik6200 gezinnen
CO2e-besparing10 000 ton/jaar

Planning:

12/2022Informatievergadering
12/2023Vergunningsaanvraag
juni 2024Beslissing van de overheid
Q3 2025Start van de werken
Q2 2026Indienstname

 

Updates

Nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend

13/12/2023

Op 4 december dienden ENGIE en Eoly een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in voor dit windturbineproject. Zie persbericht hieronder.

Meer info (pdf)

Omgevingsvergunningsaanvraag ingetrokken

15/05/2023

In afwachting van bijkomend onderzoek om het dossier verder te onderbouwen werd de omgevingsvergunningsaanvraag tijdelijk teruggetrokken. Verwacht wordt dat het dossier komende zomer andermaal kan worden ingediend.

Het openbaar onderzoek is nu van start gegaan.

20/01/2023

Het vergunningsdossier dat door Eoly Energy en ENGIE werd ingediend, en toegelicht aan de gemeente Affligem en nadien aan inwoners op onder andere de infomarkt van 7 december, is ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek is nu ook van start gegaan.
De inplanting van de windturbines voorzien op de landbouwgronden aan Ten Bos en Zwarteberg is een weloverwogen keuze, want andere locaties in Affligem boden geen mogelijkheden. Zo is een windproject op het terrein van de Bellekouter bijvoorbeeld uitgesloten door de nabijheid van het radiobaken voor vliegtuigbegeleiding in Essene.
De impact  van de geplande windturbines op de omgeving werd ook grondig onderzocht en zal ook na hun indienstname nauwkeurig gemonitord worden om onder meer geluid en slagschaduw zo veel mogelijk te beperken.

Openbaar onderzoek

21/12/2022

Op 21/12/2022 werd de omgevingsvergunningsaanvraag voor het windturbineproject Affligem E40 ingediend. Volgend op de acceptering van dit dossier gaat het openbaar onderzoek van start eind januari 2023 voor een periode van 30 dagen. Tijdens dit onderzoek is het volledige dossier inclusief studies raadpleegbaar digitaal via het Omgevingsloket of digitaal op het gemeentehuis van Affligem. In deze periode kan iedereen zijn of haar opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van Affligem, opnieuw digitaal via het Omgevingsloket of digitaal op het gemeentehuis van Affligem.

Infomarkt 7 december 2022

01/12/2022

Midden december 2022 wordt de vergunningsaanvraag voor het windmolenproject Affligem E40 ingediend. Volgend op de acceptering van dit dossier gaat het openbaar onderzoek van start midden januari 2023 voor een periode van 30 dagen. Tijdens dit onderzoek kan iedereen zijn of haar opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van hun respectievelijke gemeente. 

Om omwonenden alvast op een voldoende transparante manier te informeren over deze plannen, organiseren ENGIE en Eoly voorafgaand aan de indiening van de aanvraag een infomarkt op woensdag 7 december 2022 in “Taverne Feestzaal Schettenberg” (Daalstraat 126, 1790 Affligem). U kan er van 17u00 tot 20u00 doorlopend terecht met al uw vragen. Omwonenden van het project ontvangen hiertoe eerstdaags een uitnodiging in de brievenbus.
 

Mocht u op voorhand reeds of na afloop nog vragen hebben, of mocht u verhinderd zijn om de infomarkt bij te wonen, neem dan gerust contact op met projectleiders Michiel Stevens en Pieter Cominotto via renewableadministration@engie.com en info@eoly-energy.com.

Ontdek al onze productieparken

Downloads

Overzichtskaart

pdf, 60.27 MB

Windproject Affligem E40 in cijfers

pdf, 1.06 MB

Geluidskaarten

pdf, 27.22 MB

Slagschaduwkaarten

pdf, 5.85 MB

Fotosimulaties

pdf, 24.95 MB

Kaart met opnamepunten visualisaties

pdf, 3.98 MB

Investeer mee via Electrabel CoGreen

pdf, 20.18 MB