Beersel - Amarco

Beersel 9 MW
Op 19/12/2017 heeft ENGIE de milieuvergunning bekomen voor de uitbating van 2 windturbines van 4,5MW met een maximum tiphoogte van 150m op de terreinen van Amacro te Beersel. De Stedenbouwkundige vergunning voor het project werd reeds eerder dat jaar bekomen.

Jammer genoeg heeft de gemeente Beersel een verzoek tot vernietiging ingediend tegen de beslissing over de milieuvergunning bij de Raad van State. Een uitspraak wordt hieromtrent verwacht in de loop van 2020.

Planning:

02/2017 Vergunningsaanvraag
12/2017 Beslissing van de overheid
2020 Juridische procedure

Kerncijfers:

Aantal turbines 2
Vermogen per turbine 4,5 MW
Equivalent verbruik 4300 gezinnen
CO2 besparing 8700 ton/jaar
Audrey Thom
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Related projects

Sint-Pieters-Leeuw
2 windturbines op de site van Nexans.
Ternat Redevco
Twee windturbines op het bedrijventerrein aan de Vitseroelstraat langsheen de E40.
Rebecq E429
Un projet de 2 éoliennes qui se situe le long de l’autoroute E429, au sud de la ligne de chemin de fer à grande vitesse.
Nivelles Sud
Un projet de 3 éoliennes à Nivelles.