Energieproductie

ENGIE beschikt in België over een lokaal, gediversifieerd en flexibel productiepark met één van de laagste CO2-uitstoot waarden in Europa. Daarnaast is ENGIE vandaag ook de grootste groene stroomproducent van België met een geïnstalleerde capaciteit van 657 MW*. De elektriciteit wordt in België geproduceerd, dicht bij de eindverbruiker, op ±85 locaties en met ongeveer 200 grote en kleine productie-eenheden. Die diversificatie maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de complementariteit tussen technologieën, hun troeven maximaal uit te spelen en hun nadelen af te zwakken met het oog op een verzekerde en ononderbroken elektriciteitsbevoorrading van onze klanten, ongeacht de omstandigheden.

De evenwichtige energiemix is een sleutelelement van onze strategie. Hij is voor ons een vanzelfsprekend antwoord op de verschillende uitdagingen op het vlak van milieu, economie en energie:

  • Energie tegen competitieve prijzen produceren en leveren
  • Instaan voor een stabiele elektriciteitsvoorziening, ongeacht de weersomstandigheden
  • De CO2-uitstoot beperken
  • Compenseren van de wisselende beschikbaarbeid van sommige groene technologieën (windturbines draaien alleen wanneer het waait, zonnepanelen leveren enkel stroom wanneer de zon schijnt). 

ENGIE heeft de ambitie om zijn positie als grootste groene stroomproducent te bestendigen en blijft investeren in hernieuwbare energie. Zo wil ENGIE windcapaciteit bijbouwen en 1000 MW bereiken in 2030. Ook op vlak van zonne-energie wil ENGIE tegen eind 2020 60 MW geïnstalleerd hebben. Tegen eind 2021 beogen we 75 MW.

Sinds begin 2017 worden er geen bedrijfsbezoeken meer georganiseerd. Klik hier voor meer informatie of breng een virtueel bezoek aan een van onze centrales.

 

*657 MW= 383 MW wind, 42 MW zon, 22 MW hydro, 210 MW biomassa

Windenergie

ENGIE heeft als grootste groene stroomproducent enorme ambities op vlak van windenergie. Tegen 2030 wil ENGIE op land 1000 MW windenergie uitbouwen. In 2015 uitte de onderneming al de ambitie om tegen eind 2020 meer dan 550 MW windcapaciteit uit te bouwen. Vandaag beschikt de onderneming al over 383 MW aan windcapaciteit, is er 97 MW in aanbouw. Deze windcapaciteit zal eind 2020 goed zijn voor een jaarlijkse productie van 1 miljard kilowattuur of het verbruik van 330 000 gezinnen. Bovendien zal 484 000 ton minder CO2 per jaar worden uitgestoten.
Meer info
Gas
Na kernenergie is aardgas de belangrijkste energiebron in ons productiepark. Het is de brandstof voor onze STEG-centrales en voor onze warmtekrachtkoppelingseenheden, een technologie die we aanbieden aan onze industriële klanten die warmte voor hun processen nodig hebben.
Biomassa
Biomassa is één van onze bronnen van groene stroom.
Zonne-energie
Als grootste groene stroomproducent van België met een geïnstalleerd vermogen van 732 MW, heeft ENGIE de ambitie om het voortouw te nemen in de transitie naar een zero carbon toekomst. Het bedrijf helpt zijn particuliere klanten, bedrijven en lokale overheden om op een eenvoudige en kosteneffectieve manier de overgang naar een zero carbon toekomst te maken. Het brede scala aan diensten voor de installatie van zonnepanelen voor particulieren en bedrijven is een concrete uiting van deze ambitie.
Kernenergie
Electrabel is één van de pioniers van kernenergie in België. Haar gediversifieerd productiepark omvat 7 kernreactoren: 4 in Doel en 3 in Tihange, met een totaal vermogen van bijna 6000 MW. Deze nucleaire sites tellen 2 000 medewerkers en hun productie dekt ongeveer 50% van het elektriciteitsverbruik in België.
Waterkracht
ENGIE Electrabel exploiteert 3 types van centrales die op waterkracht draaien: spaarbekkencentrales (Coo), kleine riviercentrales en stuwdamcentrales.