Onshore windenergie-activiteiten van ENGIE in België ontvangen het ISO 45001-label

De onshore windenergie-activiteiten van ENGIE in België hebben het ISO 45001-label ontvangen. Dit label erkent de pertinentie van het beleid en de processen voor gezondheids- en veiligheidsbeheer. Het bevestigt de reeds sterke gezondheids- en veiligheidscultuur en vormt een hefboom voor voortdurende verbetering, waarbij de preventie van ongevallen en incidenten centraal staat.
17/10/2023

ENGIE is een belangrijke speler in hernieuwbare energie in België. Met 221 operationele windturbines met een totale capaciteit van 560 MW, een grote ontwikkelingsportefeuille en 62 medewerkers actief in onshore windenergie, is het bedrijf goed op weg om zijn ambitie waar te maken om tegen 2030 1000 MW aan windturbines te exploiteren op het Belgische vasteland.

Hoewel deze ambitie bijdraagt aan de doelstelling van de Groep om in 2045 koolstofvrij te zijn, mag ze nooit ten koste gaan van de gezondheid en veiligheid van de werknemers, leveranciers en belanghebbenden.

ENGIE Renewables Belgium, dat al sinds 2009 het VCA 2-sterrenlabel heeft, behaalde in september 2023 het ISO 45001-certificaat2. Dit certificaat erkent dat ENGIE voor zijn onshore windactiviteiten in België een beheersysteem heeft opgezet dat de naleving van de hoge gezondheids- en veiligheidsnormen van het bedrijf garandeert. Dit omvat de implementatie van een gezondheids- en veiligheidsbeleid, duidelijke doelstellingen en prestatie-indicatoren, concrete procedures en processen, communicatiemiddelen, opleidingen en controlesystemen.

Dit systeem is van toepassing op de hele activiteitenketen: ontwikkeling, bouw, exploitatie en ontmanteling. Het houdt rekening met veranderingen in de activiteiten doorheen de tijd. Het systeem wordt ook aangestuurd door een dynamiek van voortdurende verbetering, met name via het jaarlijkse auditsysteem.

Het bijzondere aan de beheermethode van ENGIE Renewables Belgium is dat de gezondheids- en veiligheidsprocedures worden gevoed door multidisciplinaire werkgroepen, die verbeter- en aanpassingsvoorstellen formuleren. Deze werkgroepen richten zich op verschillende thema's zoals gezondheids- en veiligheidsbeleid, communicatie met belanghebbenden, opleiding, identificatie van gevaren, analyse van incidenten, enz.

Deze werkgroepen en de ISO 45001-aanpak stellen ons bijvoorbeeld in staat om onze procedures, via een holistische benadering, aan te passen aan de steeds hoger wordende windturbines, zowel op het vlak van bouwprocedures, evacuatieapparatuur als het voorzien van juiste opleidingen.

 

Nicolas van den Abeele, directeur Renewables Belgium:

"Gezondheid en veiligheid vormen al tientallen jaren de kern van onze bekommernis en ons DNA als uitbater van grote industriële installaties. De dringende noodzaak om actie te ondernemen ten behoeve van de energietransitie kan nooit ten koste gaan van de gezondheid en veiligheid van onze teams en onze belanghebbenden. Het behalen van het ISO 45001-certificaat getuigt van onze vastberadenheid en ons vermogen om onze normen voortdurend te verbeteren en aan te passen aan veranderende technologieën en omstandigheden."

 

  1. VCA: « VeiligheidsChecklist Aannemers » is een veiligheidssysteem dat vooral gericht is op risicovolle werken. De certificering helpt ons bedrijf om op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke manier te werken, met als doel arbeidsongevallen te voorkomen. 
  2. https://www.iso.org/standard/63787.html
 

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

Met dynamische lichtbakens beperken Defensie en ENGIE de visuele impact van het windpark Greensky

Dit is het grootste windpark in België dat met dit type lichtbakens wordt uitgerust.

Windenergie is een van de meest mature energievormen voor het verwezenlijken van de doelstellingen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Om omwonenden warm te maken voor deze technologie, onderzoeken projectontwikkelaars de verschillende manieren om de impact ervan te verkleinen. Zo wordt sinds januari 2023 de nachtverlichting van het Greensky windpark, dankzij de samenwerking met Defensie en meer bepaald de luchtmacht, enkel nog gebruikt tijdens oefeningen van de luchtmacht. Dit betekent een vermindering van 90% van de nachtelijke lichtbakens.

24/08/2023
Card image cap
Artikel

Bureau Veritas certificeert ENGIE met SET-label voor zijn duurzame methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen

Het SET-label (Sustainable Energy Transition), dat in mei 2022 in België werd gelanceerd, is het internationale equivalent van het Franse TED-label (Transition Energétique Durable) en certificeert onze methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen die geïntegreerd zijn in de samenleving, de natuur respecteren en bijdragen aan de vermindering van koolstofemissies. 
26/07/2023
Card image cap
Artikel

Actie Code Rood: laten we het debat objectief voeren

Organisatie Code Rood organiseerde begin juli 2023 4 actiedagen tegen ENGIE. ENGIE respecteerde het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van demonstratie, maar vond het belangrijk om het debat te voeren op basis van objectieve elementen.

Zo is o.a. de bewering dat ENGIE het meest vervuilende bedrijf van België is feitelijk onjuist. Code Rood deed ook verkeerde veronderstellingen over de strategie en activiteiten van ENGIE.

Hieronder enkele elementen van antwoord:

10/07/2023
Card image cap
Artikel

ENGIE (Laborelec) neemt deel aan onderzoek naar hernieuwbare energiegemeenschappen (2/2)

In een vorig artikel hebben wij aandacht besteed aan de hernieuwbare energiegemeenschappen (REC's), die een van de oplossingen zijn voor de energiecrisis en een vector van de energietransitie. ENGIE neemt, als leider van deze transitie, deel aan de ontwikkeling van REC's. Welke rol speelt ENGIE in deze context?
06/06/2023