Gen-Zie: een festival voor jongeren door jongeren

Op 12 november organiseerde de Antwerpse vzw "Fameus" haar kunstenfestival "GEN-ZIE" in de indrukwekkende zaal van Hetpaleis. Dit project wordt gesteund door de Stichting ENGIE omdat het verschillende doelgroepen samenbrengt rond een gemeenschappelijk project: podiumkunst en artistieke creatie.
06/12/2023

We nemen je even mee naar het GEN-ZIE Festival

Het eerste wat opvalt wanneer je aankomt in Hetpaleis in Antwerpen is het diverse publiek dat dit gratis festival bijwoont: kinderen, volwassenen, tieners, leerkrachten, ouders, Fransen, Nederlanders, mensen verschillende achtergronden. Een echte smeltkroes van culturen.
Op het voorplein, buiten het auditorium, staan kraampjes met wereldkeuken. Binnen is er een henna-stand, een tv-studio en een rap-simulator. Er heerst een levendige sfeer. We worden rondgeleid door jonge mensen van het organisatiecomité, die alle logistiek op zich hebben genomen. 
Dan worden we uitgenodigd om naar een van de 2 voorstellingszalen te gaan waar een reeks jongeren in verschillende disciplines optreden. Het is bijna Antwerpen Got Talent! Behalve dat er geen buzzer is - elke performer krijgt een applaus, wie hij ook is. De intermezzo's worden geleid door enthousiaste jongeren die barsten van energie.
 

Herbeleef het festival in beelden 

Wat trok de Stichting ENGIE aan in dit project?

GEN-ZIE stimuleert de creativiteit van tieners om de wereld van entertainment en kunst zo toegankelijk mogelijk te maken voor hen (rap, dans, poëzie, dj, enz.). Het doel is om hun zelfvertrouwen een boost te geven en hen in staat te stellen een positief, structureel netwerk op te bouwen rond een gemeenschappelijk doel.


In dit project worden jongeren die niet de gewoonte hebben om op het podium te staan, vooraf gecoacht in hun artistieke traject, in samenwerking met de artistieke partners van GEN-ZIE. Het doelpubliek bestaat uit jongeren in de Antwerpse regio (+/-75) tussen 14 en 20 jaar, vooral uit OKAN-scholen, jeugdorganisaties (JES en KRAS) en BUSO-scholen. 


Een ander zeer gewaardeerd aspect van het festival is dat het wordt geleid door een stuurgroep van 20 jongeren, die verantwoordelijk zijn voor verschillende taken zoals het programma, communicatie, het vinden van vrijwilligers, het beheren van het budget, catering, enzovoort. 


Een geweldig project voor de culturele inclusie van jongeren in moeilijkheden via de essentie van het project: een festival voor jongeren en door jongeren.