ENGIE Ways of Leading (EWOL)

In het besef dat goed management de hoeksteen is van een gezonde en succesvolle onderneming, lanceerde de ENGIE Groep onlangs de ENGIE Ways Of Leading (EWOL), van toepassing op alle leidinggevenden.
14/06/2023

Het principe van dit model is om de strategie van ENGIE te ondersteunen, maar ook om duidelijke verwachtingen te definiëren in termen van gedrag van leidinggevenden en om de betrokkenheid van medewerkers te versterken.

 

Maar wat zijn de EWOL's concreet?

Het zijn 5 sleutelprincipes die de werkcultuur van ENGIE definiëren. Kortom, het zijn onze waarden.


TRUST

Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.  Teams, belanghebbenden en klanten leiden en inspireren door het goede voorbeeld te geven, transparant communiceren en handelen.


CARE

Een cultuur van gedeelde belangen, respect en zorgzaamheid binnen onze teams bevorderen, het welzijn op het werk verbeteren en de ontwikkeling van vaardigheden en constructieve feedback in de praktijk brengen.


SAFETY & INTEGRITY

Strikte normen toepassen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers, de activa beveiligen, onze (cyber)veiligheid, integriteit en reputatie waarborgen en een 'zero tolerance'-cultuur integreren om onze 'licence to operate' te verzekeren.


ONE ENGIE

Het implementeren van de strategie van ENGIE op basis van de ENGIE Ways of Working (WOW), gedreven door het creëren van waarde voor ENGIE en zijn klanten, waarbij de diversiteit van de mensen van ENGIE wordt benut.


ACCOUNTABILITY

Onze doelstellingen en verantwoordelijkheden ten opzichte van onze teams en belanghebbenden duidelijk en nauwkeurig definiëren, de medewerkers en teams de middelen geven om te slagen en stimulerende en openhartige discussies organiseren.

 

 

Deze 5 sleutelprincipes bepalen de leiderschapscultuur bij ENGIE. Door de bijbehorende gedragingen te respecteren en te belichamen, stellen managers ENGIE in staat om de leider te zijn op het gebied van koolstofvrije energie en geven ze hun medewerkers de middelen om "Transition Makers" te zijn.