ENGIE (Laborelec) neemt deel aan onderzoek naar hernieuwbare energiegemeenschappen (2/2)

In een vorig artikel hebben wij aandacht besteed aan de hernieuwbare energiegemeenschappen (REC's), die een van de oplossingen zijn voor de energiecrisis en een vector van de energietransitie. ENGIE neemt, als leider van deze transitie, deel aan de ontwikkeling van REC's. Welke rol speelt ENGIE in deze context?
06/06/2023

Dankzij het Waalse AMORCE-project, waarvan de studiefase net is afgerond, kon het effect van CER's op het eigenverbruik enerzijds en op het distributienet anderzijds worden beoordeeld.

 

  • Studies hebben de toename van de zelfconsumptie gekwantificeerd die voortvloeit uit het delen van energie en het ontstaan van een collectieve zelfconsumptie die bovenop de individuele zelfconsumptie van elke prosument komt. Dankzij deze collectieve zelfconsumptie, waarbij het overschot aan energie dat niet rechtstreeks door de producent kan worden verbruikt, binnen de gemeenschap wordt verbruikt, wordt de dimensionering van de productiefaciliteiten boven de individuele behoeften gestimuleerd, wat de decarbonatie rechtstreeks bevordert. Wanneer de REC bovendien een gemeenschappelijke batterij integreert of een "gecentraliseerde" regeling van flexibele belastingen mogelijk maakt, zoals het opladen van elektrische voertuigen, wordt het zelfverbruik verder verhoogd tot bijna 100%. In dat geval wordt alle geproduceerde energie, zelfs van een grotere PV-installatie, lokaal verbruikt!
  • Anderzijds werd in de studie benadrukt dat zogenaamde "slimme" REC's in sommige gevallen de distributienetwerken, die onder toenemende druk staan als gevolg van de toegenomen elektrificatie (elektrische voertuigen, warmtepompen, PV, enz.), kunnen helpen om spannings- of stroomproblemen te beperken die tot ongemak voor de gebruikers kunnen leiden.

Het onlangs afgeronde Europese MuseGrid-project testte verschillende technologieën in een REC in Oud-Heverlee om de REC "slim" te maken en zo het gebruik van lokale energie te maximaliseren. Deze technologieën beginnen commercieel beschikbaar te worden, maar ze hebben onze huizen in het algemeen nog niet bereikt. Ze moeten grondig worden getest voordat ENGIE ze aan zijn klanten kan verkopen of aanbevelen. Deze CER is uitgerust met een energiebeheersysteem, bi-directionele oplaadstations voor elektrische voertuigen (d.w.z. dat ze ook 's nachts bij zonneschijn de in de auto opgeslagen energie kunnen ontladen), een gemeenschappelijke batterij en ten slotte regelbare warmwatertanks. 


Het Waalse project LECaas (Local Energy Communities as a Service) is net van start gegaan en wil verschillende tools ontwikkelen en integreren in een gebruikersgericht, open en interoperabel digitaal platform om de grootschalige ontplooiing van energiegemeenschappen te vergemakkelijken. Dit platform is opgebouwd rond het WeSmart community management systeem. Laborelec voegt daar een laag aan toe die de real-time simulatie van het gedrag van een community en haar leden toelaat, zowel vanuit technisch-economisch als elektrotechnisch standpunt.


ENGIE volgt ook de ontwikkeling van oplossingen voor het delen van energie op de voet. Naast het actief volgen van de eerste klanten die betrokken zijn bij een peer-to-peer uitwisseling of binnen eenzelfde gebouw in Vlaanderen, ondersteunt ENGIE de start-up WeSmart, die de eerste gemeenschapsprojecten voor hernieuwbare energie in Brussel en Wallonië begeleidt. Bovendien informeert en beantwoordt ENGIE de eerste vragen van zijn klanten over het delen van energie, met name door een webpagina en een FAQ online te zetten. 

 

Lees ook: FOCUS: Gemeenschappen voor hernieuwbare energie (REC's) worden werkelijkheid in België (1/2)

 

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

Met dynamische lichtbakens beperken Defensie en ENGIE de visuele impact van het windpark Greensky

Dit is het grootste windpark in België dat met dit type lichtbakens wordt uitgerust.

Windenergie is een van de meest mature energievormen voor het verwezenlijken van de doelstellingen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Om omwonenden warm te maken voor deze technologie, onderzoeken projectontwikkelaars de verschillende manieren om de impact ervan te verkleinen. Zo wordt sinds januari 2023 de nachtverlichting van het Greensky windpark, dankzij de samenwerking met Defensie en meer bepaald de luchtmacht, enkel nog gebruikt tijdens oefeningen van de luchtmacht. Dit betekent een vermindering van 90% van de nachtelijke lichtbakens.

24/08/2023
Card image cap
Artikel

Bureau Veritas certificeert ENGIE met SET-label voor zijn duurzame methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen

Het SET-label (Sustainable Energy Transition), dat in mei 2022 in België werd gelanceerd, is het internationale equivalent van het Franse TED-label (Transition Energétique Durable) en certificeert onze methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen die geïntegreerd zijn in de samenleving, de natuur respecteren en bijdragen aan de vermindering van koolstofemissies. 
26/07/2023
Card image cap
Artikel

Actie Code Rood: laten we het debat objectief voeren

Organisatie Code Rood organiseerde begin juli 2023 4 actiedagen tegen ENGIE. ENGIE respecteerde het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van demonstratie, maar vond het belangrijk om het debat te voeren op basis van objectieve elementen.

Zo is o.a. de bewering dat ENGIE het meest vervuilende bedrijf van België is feitelijk onjuist. Code Rood deed ook verkeerde veronderstellingen over de strategie en activiteiten van ENGIE.

Hieronder enkele elementen van antwoord:

10/07/2023
Card image cap
Artikel

FOCUS: Gemeenschappen voor hernieuwbare energie (REC's) worden werkelijkheid in België (1/2)

Het delen van energie en peer-to-peer verkoop worden door politici en belanghebbenden in de energiesector steeds vaker besproken als een van de oplossingen voor de energiecrisis en een vehikel voor de energietransitie. Terwijl dit een paar jaar geleden nog een vrij vaag concept was, is het geleidelijk aan een realiteit geworden. Met name Renewable Energy Communities (REC's) zijn een vorm van energiehandel die nu wettelijk mogelijk is.
30/05/2023