"Elk kind is welkom bij Cantania” Ontmoeting met Laurence Ejzyn, projectcoördinator bij Bozar

Cantania is een zangproject dat wordt aangeboden aan Franstalige en Nederlandstalige scholen in Brussel. Gedurende het hele schooljaar repeteren 400 leerlingen samen met hun leraren in hun klas, en werken ze toe naar twee grote slotconcerten in Bozar. Samen met verschillende professionals, zingen zij een cantate, gecomponeerd en geschreven voor de gelegenheid, in het Frans en het Nederlands. Dit project werd meer dan 25 jaar geleden opgezet in Spanje, in het Auditori in Barcelona, en werd in 2014 hernomen in Bozar. We spreken met Laurence Ejzyn, projectcoördinator bij Bozar.
04/08/2022

Wat willen jullie bereiken met Cantania?

Het hoofdidee is om het zingen terug te brengen naar de klas en de scholen, met bijzondere aandacht voor Brussel. Maar weinig leerkrachten in het lager onderwijs in België hebben leren zingen - tenzij ze dit hebben geleerd in de privésfeer. Dit project leidt leerkrachten dan ook op om regelmatig met hun leerlingen te zingen in de klas, ook na het project. 


Voor de kinderen is Cantania een project van individuele en collectieve ontwikkeling. Zingen in de klas, op een podium als het Paleis voor Schone Kunsten, in het gezelschap van professionals, is een uitstekende boost voor het gevoel van eigenwaarde. De kinderen zijn mondig. Ze zijn zich ervan bewust dat zij het publiek een prachtige voorstelling bieden, een artistieke, muzikale en scenische creatie. Er is veel solidariteit onder de kinderen. De manier waarop zij naar elkaar kijken en hun relatie met de leraren evolueert in de loop van het project; zij ontdekken zichzelf op een andere manier. Daarbij komen nog de voordelen van het zingen, het ritmisch werk en de ontwikkeling van de muzikaliteit, die de creativiteit stimuleren.
Tenslotte brengt Cantania kinderen en leerkrachten van de Vlaamse en de Franstalige gemeenschap samen rond een gemeenschappelijk project. Ze ontmoeten elkaar en werken samen. 

 

Hoe werkt het in de praktijk? 

Het begint allemaal met een oproep tot deelname die naar de leerkrachten in Brussel wordt gestuurd. Na een ontmoeting met de kandidaten wordt een selectie gemaakt wegens het grote aantal sollicitaties. We zien erop toe dat de taalkundige gelijkheid wordt gerespecteerd en zorgen ook voor een grote sociaal-economische diversiteit. Dit project is niet alleen voorbehouden aan kinderen die al toegang hebben tot cultuur: het idee is open te staan voor iedereen. De sleutel tot deze diversiteit is dat dit project binnen het kader van de school wordt benaderd (en niet als een buitenschoolse activiteit).


Vervolgens worden vanaf oktober vier opleidingscursussen, gespreid over het jaar, aan de leraren aangeboden. Deze stellen hen in staat de cantate met vertrouwen te benaderen, met hulpmiddelen om met hun leerlingen aan het stuk te werken, maar ook met ritmeoefeningen en opwarmtechnieken, en dat alles op een speelse manier. Het is belangrijk om het leuk te houden voor de kinderen. Video tutorials en pedagogische dossiers zijn ook beschikbaar. 


Naast de opleiding zijn er twee repetitiedagen in Bozar: alle kinderen komen rond februari voor het eerst bij elkaar. Op dat moment begrijpen zij ook hoe hun stem past in het ensemble en hoe het blendt met de andere stemmen. Op de tweede repetitiedag zijn de muzikanten aanwezig en wordt er een extra dimensie toegevoegd aan het project. Tot slot is het slotconcert in mei de kers op de taart. Het is het hoogtepunt van het project, maar het allerbelangrijkste is wat er in de loop van het jaar is bereikt.

 

Wat zijn de waarden van het project?

De belangrijkste waarden zijn die van diversiteit en inclusie. We willen dat Cantania representatief is voor verschillende sociaaleconomische klassen. We hebben ook klassen voor speciaal onderwijs, kinderen in een rolstoel of met autismespectrumstoornissen bijvoorbeeld. Dit jaar verwelkomden we ook kinderen uit Oekraïne, die zich in de loop van het jaar bij het project aansloten. Elk kind is welkom bij Cantania.


Bovendien gaan de cantates over sociale kwesties. Dit jaar was het migratie. In vorige edities hebben we het gehad over adoptie, consumentisme, materialisme, ecologie, enzovoort. Het gaat niet alleen om zingen, maar ook om mensen aan het denken zetten. Er zijn lespakketten beschikbaar om de leerkrachten te helpen deze moeilijke onderwerpen, die soms rechtstreeks door de kinderen zelf worden ervaren (migranten, adoptiekinderen, enz.), te behandelen. Veel deelnemers en leden van het publiek hebben ons verteld dat zij ontroerd waren door de vertelde verhalen. Wat het onderwerp ook is, wij zorgen ervoor dat het op een kindvriendelijke manier wordt behandeld. 

 

Hoe belangrijk is de steun van de ENGIE Stichting in dit project?

De ENGIE Stichting is de hoofdsponsor van Cantania. De financiële steun stelt ons in staat de componist, de auteur, de muziekleraar, de dirigent, de decorontwerper, de acteurs, de kosten van de opnamen, de belichting, de huur van technische apparatuur, enz. te betalen. Wij vragen de leraren een symbolische bijdrage te leveren, die vooral bedoeld is om hun betrokkenheid bij het project te tonen, maar niet om alle kosten te dekken. Zonder de hulp van de ENGIE Stichting zou dit project gewoonweg niet kunnen plaatsvinden.

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Artikel

De Urban Youth Games gaan naar Parijs

In de aanloop naar de Olympische Spelen in Paris 2024, zullen de Urban Youth Games op 31 mei, 2000 jongeren de kans geven om de magie van de Olympische Spelen te ervaren.
Een groep van 1000 Belgische kinderen, met een mooie vertegenwoordiging uit Molenbeek, en 1000 kinderen uit Frankrijk, waaronder een groep uit Seine-St-Denis, zullen symbolisch samenkomen rond inclusieve sportactiviteiten.
Sinds 2019 steunt de Stichting ENGIE de Urban Youth Games, een tastbaar voorbeeld van ons engagement voor sociale inclusie en de ontwikkeling van jongeren.
22/04/2024
Card image cap
Artikel

Drie jaar samenwerking met SOS Kinderdorpen

Het verhaal van de samenwerking tussen ENGIE en SOS Kinderdorpen is werkelijk inspirerend. Het begin van deze samenwerking was het verbeteren van de energie-efficiëntie van de studio's van het Maison L’Olivier in Hollogne, die worden aangeboden aan jongeren van 16-jarigen die hun opvangcentrum verlaten en willen leren om stilletjes aan op eigen benen te staan. Deze jongeren leren alleen te leven, zelfstandig, en hun budget, huisvesting te beheren voordat ze de stap naar volwassenheid zetten.
11/04/2024
Card image cap
Artikel

Stéphanie Huang speelt klassiek concert voor de gevangenen in Haren

Al 3 jaar is de Stichting ENGIE de trotse meter van de celliste Stéphanie Huang, die in de Muziekkapel Koningin Elisabeth verblijft. In het kader van de community projecten van de Kapel, gericht op het bereiken van kwetsbare groepen, kwamen we op het idee om een concert met Stéphanie te organiseren in de vrouwengevangenis van Haren. Neem een kijkje achter de schermen van dit concert.
06/03/2024