ENGIE is meer dan een energieleverancier

We werken vandaag hard aan de toekomst. Zo zetten we alles op alles om de energietransitie van dit land zo vlot en snel mogelijk te bewerkstelligen en Net Zero Carbon te bereiken tegen 2045.
27/05/2023

Om deze Zero Carbon ambities te realiseren, bouwen we samen met onze partners aan het koolstofarme systeem van morgen door innovatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen en aan te bieden.  We werken met onze 7000 medewerkers aan een toekomst waarin energie schoon, betrouwbaar en betaalbaar is voor iedereen. Hierbij staat het belang van onze klanten altijd centraal.  

Al onze energie gaat naar jou. Niemand die dat beter kan vertolken dan onze eigen medewerkers. Daarom ontdek je hier het verhaal van Elisabeth, Paul-Etienne, Elise, Fabrice, en Valerie.

Valerie
Valerie

Dit is Valerie. Voor haar rijmt energie op empathie.

Valerie is een van de 700 medewerkers die de klanten van ENGIE bijstaat. Aan werk is er geen gebrek, dat is zeker! Het bewijs? Elke dag ontvangen we duizenden vragen. En Valerie beantwoordt elke vraag even zorgvuldig. Vorige maand hielp ze maar liefst 622 klanten.  

Er komen voortdurend vragen binnen over energieverbruik, prijzen en marktveranderingen. Om het leven van onze klanten makkelijker te maken, hebben Valerie en haar collega's de meest gestelde vragen beantwoord in video's die op onze website te vinden zijn.  

Daarnaast stelt Valerie aan klanten ook praktische oplossingen voor zoals de Check&Save en Smart app van ENGIE. Deze tools zijn heel handig om het verbruik op te volgen en voorschotten aan te passen wanneer dat nodig is. Verder stelt ze mensen die het moeilijk hebben graag gerust met het aanbod om hun betalingen te spreiden. 

Valerie is er trots op dat ze onze klanten kan helpen met concrete oplossingen en advies. Empathie is voor haar geen leeg woord. Zich inleven in de situatie van andere mensen is een van haar sterke punten. Al haar energie én die van de 7000 medewerkers van ENGIE in België gaat naar jou. 

Lees hier de vragen die Valerie en haar collega's het vaakst krijgen en wat de antwoorden op deze vragen zijn. 

Elise en Fabrice
Elise en Fabrice

Dit zijn Elise en Fabrice. Zij hebben energie voor grootse dingen.

Elise en Fabrice werken allebei als researcher en ingenieur bij Laborelec, het centrum voor onderzoek en innovatie van ENGIE in België. Daarnaast delen ze vol passie hun kennis over energie als vrijwilliger in de weekendschool van ToekomstATELIERdelAvenir (TADA). Een organisatie die Brusselse jongeren inspireert en stimuleert om hun kansen in de samenleving te grijpen. 

Want de jeugd is onze toekomst. En laat dat nu net de reden zijn waarom Elise en Fabrice zich er volledig voor inzetten. Net als de Stichting ENGIE, die zich focust op de integratie van jongeren via sport, cultuur en onderwijs. En op projecten die de strijd tegen de opwarming van de aarde aangaan. 

Als lokale speler en maatschappelijk verantwoorde onderneming is ENGIE klaar voor de uitdagingen van de energietransitie. Onze 7000 medewerkers zetten al hun energie in om grootse dingen te realiseren. 

Elk jaar begeleidt en ondersteunt de Stichting projecten die tienduizenden kinderen in Brussel, Wallonië en Vlaanderen bereiken. ENGIE integreert verantwoorde groei in het hart van zijn activiteiten om een antwoord te bieden op de grote uitdagingen van de energietransitie op weg naar een koolstofarme toekomst. 

Paul-Etienne
Paul-Etienne

Dit is Paul-Etienne. Hij draagt zorg voor de grootste batterij van België.

Paul-Etienne Verheven is verantwoordelijk voor Coo. Nee, niet voor de watervallen, wel voor de spaarbekkencentrale. Met een vermogen van 1080 MW, of het equivalent van 270 windturbines, is de centrale van Coo de grootste batterij van België.

En Paul-Etienne steekt er al zijn energie in, samen met zijn team.

De spaarbekkens kan je zien als een gigantische batterij voor het opslaan van elektriciteit. Wanneer er weinig vraag is naar stroom of er overtollige productie van hernieuwbare energie is, wordt het water naar de bovenbekkens gepompt. Is er veel vraag, dan stroomt het water via turbines naar het benedenbekken om zo elektriciteit op te wekken. En dit al 50 jaar lang!

Inzetten op verschillende bronnen is voor ENGIE trouwens essentieel. Wij beschikken in België over een lokaal, gediversifieerd en flexibel productiepark. Door onze productie te diversifiëren dragen we bij aan de bevoorradingszekerheid van België. En door zoveel mogelijk in te zetten op niet-fossiele energie, helpen we vaart geven aan de transitie naar een koolstofvrije maatschappij en economie. Een transitie die Paul-Etienne, samen met alle medewerkers van ENGIE, mogelijk willen maken. Voor onze klanten en voor het klimaat.

windmills
Elisabeth Celenza

Dit is Elisabeth. Zij steekt voor groene energie graag een tandje bij. Eén van zo’n 2000 kilo.

Elisabeth Celenza werkt al jaren als Project Manager Operation bij de ENGIE afdeling die windturbines op het land installeert en onderhoudt. Zij weet als geen ander dat er binnen die toren met draaiende wieken een ingenieus raderwerk steekt dat groene energie opwekt. Met grote tandwielen waarvan het zwaarste zo’n 2000 kilo weegt.  

De wind is voor ENGIE een essentiële schakel in de koolstofvrije transitie. Tegen 2030 willen we met windkracht op het land twee miljard kilowattuur aan energie leveren. Ook zon en water helpen mee. In de Antwerpse haven installeren we op dit moment 3800 zonnepanelen voor de lokale industrie. En in het zuidoosten van België baten we 8 rivier- en stuwdamcentrales uit.

Onze spaarbekkencentrale in Coo, waarvan het vermogen overeenkomt met dat van 270 windturbines is de ideale partner van deze hernieuwbare energiebronnen. Deze centrale werkt als een grote batterij en slaat energie op op momenten dat wind- en zonne-energie het meest productief zijn.  

Tegelijkertijd is er een gediversifieerde energiemix nodig om de bevoorrading te verzekeren wanneer er niet voldoende wind of zon is. Daarvoor kunnen we beroep doen op snel inzetbare en efficiënte gascentrales. Ook dat heet – net zoals bij Elisabeth – een tandje bijsteken. In het energiebelang van iedereen.

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

Brouwerij St-Feuillien wordt groter en duurzamer met de hulp van ENGIE

Brouwerij St-Feuillien, die dit jaar haar 150ste verjaardag viert, investeert in de toekomst en gaat de hedendaagse milieu-uitdagingen aan. Het bedrijf presenteert vandaag zijn nieuwe productielijnen, geïnstalleerd in twee nieuwe gebouwen, zijn waterzuiveringsinstallatie, die voldoet aan de strenge lozingsnormen voor afvalwater, zijn energieterugwinningsproces, en zonnepanelen, geïnstalleerd door ENGIE, die jaarlijks het equivalent van een derde van het elektriciteitsverbruik van de site zullen produceren.
28/11/2023
Card image cap
Pers

Site van Puratos in Andenne wordt duurzamer dankzij 4200 zonnepanelen geplaatst door ENGIE

ENGIE installeerde, financierde en onderhoudt een zonnepaneleninstallatie bij Puratos in Andenne, een wereldleider in ingrediënten voor bakkerij, patisserie en chocolade. Dankzij deze installatie van 2 megawatt kan het bedrijf zijn CO2-uitstoot reduceren met 750 ton per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 375 dieselwagens.
17/11/2023
Card image cap
Pers

Minister Tinne Van der Straeten bezoekt Laborelec, het groeiende internationale R&D-centrum van ENGIE in België

Laborelec, het R&D-centrum voor elektrische technologieën van de ENGIE Groep, verwelkomt vandaag federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten voor een ontmoeting met de experts die mee vorm geven aan de toekomst van de energietransitie in België. Laborelec rekruteerde het afgelopen 1,5 jaar niet minder dan 64 nieuwe wetenschappers en onderzoekers om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar onderzoek en operationele ondersteuning rond de nieuwste energietechnologieën, vooral op het vlak van hernieuwbare energie. Daarmee tekent het expertisecentrum in Linkebeek al zijn zevende opeenvolgende jaar van forse groei op.
18/10/2023
Card image cap
Artikel

Onshore windenergie-activiteiten van ENGIE in België ontvangen het ISO 45001-label

De onshore windenergie-activiteiten van ENGIE in België hebben het ISO 45001-label ontvangen. Dit label erkent de pertinentie van het beleid en de processen voor gezondheids- en veiligheidsbeheer. Het bevestigt de reeds sterke gezondheids- en veiligheidscultuur en vormt een hefboom voor voortdurende verbetering, waarbij de preventie van ongevallen en incidenten centraal staat.
17/10/2023