Spaarbekkencentrale Coo

De centrale van Coo vervult al langer dan 50 jaar (1972) een centrale rol in onze energiemix. Ze vormt een essentiële schakel in het opvangen van de groeiende nood aan flexibiliteit die door de energietransitie en de intermitterende hernieuwbare energie wordt veroorzaakt. Haar maximale capaciteit is 1080 MW.

Spaarbekkencentrales zijn momenteel de enige grootschalige oplossing voor energieopslag. In België is de centrale van Coo dan ook onmisbaar voor het evenwicht op het elektriciteitsnet. De turbines kunnen op elk ogenblik worden ingeschakeld om een bruuske productiedaling op te vangen of om overtollige elektriciteit te absorberen. Wanneer de vraag te laag is, kan de centrale elders geproduceerde elektriciteit opslaan en haar tijdens verbruikspieken aan het net teruggeven. 

Een uitbreidingsproject van de centrale is momenteel aan de gang. Meer info over de uitbreiding van de centrale van Coo (FR)

 

 

Een schone en voordelige technologie

  • Eenvoudige afstemming van het opgewekte vermogen aan vraagschommelingen 
  • Vrijwel onmiddellijk beschikbare energiereserve bij problemen op het elektriciteitsnet 
  • Kan zeer snel worden opgestart (enkele tientallen seconden) 
  • Laat toe om een tegenwicht te bieden voor de wisselende en onvoorspelbare hernieuwbare productie (wind, zon)
  • Niet-vervuilende energiebron die geen water verbruikt en geen brandstoffen nodig heeft
  • Beperkte milieu-impact omdat de meeste technische installaties zich ondergronds bevinden

Wist u dit? Op vol vermogen levert de centrale van Coo een capaciteit van 1080 MW gedurende 6 uur: dat is zoveel als een kerncentrale maar met een opstarttijd van niet eens 2 minuten.

 

Hoe werkt de spaarbekkencentrale Coo?

Werking Centrale Coo - ENGIE

 

  • Het wegstromende water doet een turbine draaien die op haar beurt een alternator aandrijft. De alternator zet de mechanische energie van de turbine om in elektriciteit. De groepen van Coo zijn omkeerbaar: ze kunnen als turbine maar ook als pomp werken.
  • In periodes met weinig vraag naar elektriciteit wordt het water naar de bovenbekkens gepompt.
  • Tijdens vraagpieken wordt het water terug in het benedenbekken gestort via de machinezaal waar zich de turbines en alternatoren voor de elektriciteitsproductie bevinden. Het debiet volstaat om 10 olympische zwembaden per minuut te vullen! Het globale rendement van de centrale bedraagt 75%. Dat betekent dat ¾ van de energie die tijdens de daluren wordt afgenomen, tijdens piekuren aan het net kan worden teruggegeven.

Ontdek al onze productieparken

Downloads

Download hier het boek '50 ans Centrale de Coo' (enkel beschikbaar in het Frans)

pdf, 78.59 MB