ENGIE M2M en IoT dragen bij tot een Covid-veilige werkomgeving

ENGIE M2M ontwikkelt reeds 5 jaar all-in toepassingen van het Internet of Things (IoT) en op basis van de Sigfoxtechnologie. Naar aanleiding van deze 5e verjaardag, maken de CEO Dirk Indigne, en Key Accountmanager Maarten Van Aerde de balans op, stellen ze de toepassingen voor die ingezet kunnen worden voor een veilige werkomgeving in tijden van de pandemie en lichten ze een tipje van de sluier op over hun toekomstambities.
Innovatie

Wat is het verband tussen het automatisch doorgeven van verbruiksgegevens van watermeters en het bijhouden van laadbeurten van elektrische voertuigen? Of wat heeft het in realtime kunnen opvolgen van een Covid-veilige bezetting van de werkplekken in uw kantoren te maken met het wereldwijd online kunnen volgen van de locatie van uw palletten? Het zijn allemaal toepassingen van het Internet of Things (IoT) en de technologie van Sigfox, die ENGIE M2M hier al vijf jaar voor inzet.

 
In die 5 jaar bouwde ENGIE M2M in ons land een netwerk van honderden antennes uit, die vandaag het hele land dekken, en die de radiosignalen van de geconnecteerde sensoren opvangen en doorsturen. Het specialiseerde zich daarbij in toepassingen die gebruik maken van batterij gevoede sensoren. “Het IoT wordt pas interessant als je grote hoeveelheden gegevens tegen een heel lage prijs kunt versturen en ontvangen”, zegt CEO Dirk Indigne. De totale kost voor onze klanten wordt hoofdzakelijk bepaald door enerzijds de batterijlevensduur van de sensoren en anderzijds de abonnementskosten om de boodschappen te versturen. We zijn onklopbaar op beide terreinen. 


ENGIE M2M bestaat nu vijf jaar. Hoe kijkt u terug op die periode?

Dirk Indigne: “We begonnen met grote dromen. Het Internet of Things ging alles veranderen. We zouden meteen veel antennes plaatsen om alle boodschappen van de geconnecteerde apparaten op te vangen en door te sturen.”

“Het is echter niet helemaal gelopen zoals we het verwacht hadden. Het uitbouwen van een nieuw telecom netwerk ging vrij vlot aangezien we dit gedeelte ook volledig zelf onder controle hadden. Alleen hadden we onderschat hoe lang het zou duren vooraleer ook de juiste sensoren en toepassingen op de markt zouden komen. We zagen wel snel mooie prototypes verschijnen die gebruik maakten van deze nieuwe technologie, maar om prototypes op te schalen naar een volwaardige industriële toepassing is er héél wat meer onderzoekswerk nodig en kijk je aan tegen lange testcycli. Dit heeft er voor gezorgd dat we langer dan verwacht hebben moeten wachten op een reële stijging van het aantal geconnecteerde objecten op het netwerk. 


We zijn nu vijf jaar verder. Waar kunnen we de ENGIE M2M technologie vandaag terugvinden?

Dirk Indigne: “We kunnen intussen een aantal mooie referenties voorleggen. Zo haalden we het contract binnen waarbij watermeters in Antwerpen en aan de kust automatisch de verbruikersstanden doorgeven aan een centrale. Dat bewijst dat ons systeem goed werkt want die meters staan vaak in kelders, plaatsen waar draadloze verbindingen het vaak lastig hebben. Ook laat de technologie toe om kranen die blijven lekken vanop afstand af te sluiten of zelfs het debiet van het water te verminderen in tijden van schaarste.”
“Een andere toepassing die het goed doet, is track & trace, waarbij we de locatie van palletten en containers wereldwijd online kunnen opvolgen en waarvan we eveneens de temperatuur kunnen monitoren. Onze toepassing verbruikt zo weinig energie dat, als we die gegevens twee keer per dag automatisch laten versturen, dat we ze 8 à 10 jaar kunnen volgen.” 

Track & Trace

Maarten Van Aerde, Key Accountmanager IoT bij ENGIE M2M: “Eén van onze recentste successen op dit vlak is Ardo waarvoor we de containers tracen. En voor Arcelor Mittal volgen we de dringende zendingen op.”

Welke nieuwe toepassingen liggen momenteel goed in de markt?

Maarten Van Aerde: “We hebben nu een oplossing voor bedrijven die zich op een vlotte manier willen houden aan de Covid-regels. Zo kunnen we automatisch de bezettingsgraad van kantoren meten, maken we het mogelijk dat werknemers een werkplek vanop hun smartphone reserveren en meten we de luchtkwaliteit in de kantoorruimte. We werken hiervoor samen met het Finse Rapal die reeds meer dan 30 jaar specialist ter zake is.”

“Daarnaast bieden we via het Belgische Safe and Clean zuilen met ontsmettingsproduct aan. Telkens de resterende voorraad onder een bepaald peil zakt, wordt de verantwoordelijke automatisch verwittigd zodat kan worden bijgevuld. Door de Covid-problematiek is hier momenteel veel vraag naar.”

Dirk Indigne: “We sluiten nu netto 15 000 nieuwe abonnementen per maand af, terwijl de commerciële efforts die we hiervoor moeten doen relatief een stuk lager zijn. Onze klanten kennen onze technologie nu.”

Waar wil u met ENGIE M2M over enkele jaren staan? 

Dirk Indigne: “Onze ambitie in de Low Power technologie blijft groot ook als de marktomstandigheden niet evident zijn. Met Sigfox hebben we een netwerk waarlangs je boodschappen tegen de laagste prijs kunt versturen. Je kunt ermee laten opvolgen of een pakje is aangekomen of wanneer een doos wordt geopend. Dat kan uiteraard alleen als je de hardware goedkoop kan aanbieden. Ook dit is vandaag enkel mogelijk met Sigfox.” 
“Of denk aan het versturen van een bericht als een raam wordt geopend. Dat zou zelfs zonder batterij kunnen. De energie die vrijkomt bij het openen van het raam kan volstaan om een boodschap uit te sturen.” 

Hoe internationaal is Sigfox?

Dirk Indigne: “Wij zijn de partner voor Sigfox in België, maar onze producten werken wereldwijd. Het maakt niet uit of we een container via track-and-trace volgen in België of in het buitenland. Het kost de gebruiker evenveel.”
“Sigfox heeft vertegenwoordigers in 70 landen. Iedere operator werkt lokaal, maar handelt tevens de berichten voor de partners in zijn regio af.”
“Om de lokale Sigifox-partners beter te laten samenwerken, hebben we overigens een overkoepelende vereniging opgezet, waarvan de hoofdzetel in België is gevestigd. Het kan ons en onze klanten alleen maar ten goede komen.”