De terril van Hénâ - Afvoer van de assen

De terril bestaat uit 2,33 miljoen ton vliegas afkomstig van de verbranding van steenkool in de elektriciteitscentrale in Les Awirs. In de loop der jaren werden alle nodige maatregelen genomen om de stabiliteit van de terril te verzekeren.

Geschiedenis van de site

De terril van Hénâ bevindt zich in Les Awirs, een deelgemeente van Flémalle. De site bestond oorspronkelijk uit twee hoofdvalleien gevormd door de beek Le Hénâ en de beek Les Fagnes. In 2002 besloot ENGIE Electrabel om de terril volledig te verwijderen, nadat een externe en onafhankelijke studie had uitgewezen dat dit op langere termijn de enige definitieve oplossing was.

 

Een ambitieus en verantwoord project

Een project verdeeld in 3 fasen

ENGIE-Terril-hena-cendres

De opzet: de site geleidelijk aan in de oorspronkelijke toestand herstellen en er een nieuwe groene zone ontwikkelen, met de garantie van een totale veiligheid op lange termijn.

De werken werden gestart in mei 2015 en zullen gespreid verlopen over 3 fasen:

• Voorbereidende fase met de installatie van de uitrustingen die voor de verwijdering van de terril noodzakelijk zijn.
• Afvoer van de vliegassen met een overdekte transportband naar de centrale Les Awirs en van daaruit per schip naar de Belgische cementindustrie.
• Heraanleg van de site en ontmanteling van de uitrustingen.

 

Het dagelijkse leefcomfort van de omwonenden

ENGIE-Terril-Hena-Riverains

Vanaf de start van dit project hebben we een aantal indrukwekkende maatregelen voorzien om de hinder te beperken. We hebben gekozen voor de oplossing die de minste hinder met zich meebrengt, ten koste van andere minder optimale oplossingen (transport per vrachtwagen, verschillend tracé ...).

Een zestigtal aanbevelingen, afkomstig uit de milieueffectenstudie of aangereikt door de lokale overheden - werd uitgevoerd om de impact van het project te beperken. We nemen vooral maatregelen om geluidshinder en stofvorming buiten de site te vermijden.

Bekijk de archieven van de Terril van Hénâ (FR).