Leden van het Selectiecomité van de Stichting ENGIE

Het Selectiecomité van de Stichting ENGIE komt tweemaal per jaar samen. Het bestaat uit experten van de ENGIE Groep en uit externe personen uit de meest uiteenlopende sectoren uit het maatschappelijke middenveld.

Het selectiecomité

Card image cap

Philippe VAN TROEYE

Voorzitter van het Selectiecomité van de ENGIE Stichting in België

Philippe Van Troeye studeerde af aan de Faculté Polytechnique in Bergen en heeft een diploma van burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, met een specialisatie in automatisering. 

Hij volgde ook een opleiding van preventieadviseur niveau 2 (1992-1993) en het programma General Management van CEDEP/INSEAD in Fontainebleau (2000-2001).

Hij begon zijn loopbaan bij Philips. In 1988 ging hij aan de slag in de Groep GDF SUEZ, waar hij bij Electrabel verschillende functies uitoefende binnen Productie. Hij was Directeur Exploitatie Klassieke Productie
België-Luxemburg (2003-2004), Directeur Productie (2004-2006) en Directeur-generaal Productie België (2006-2011). 

Begin 2014 werd hij benoemd tot Directeur-generaal van Electrabel. Tegelijkertijd bleef hij verantwoordelijk voor het geheel van de productieactiviteiten binnen de Branche Energie Europe van GDF SUEZ, een verantwoordelijkheid die hij uitoefende sinds januari 2012.

Van 1 januari 2016 tot 30 april 2021 was Philippe Van Troeye Directeur-generaal van de BU ENGIE Benelux. Sinds mei 2021 is hij CEO van Tractebel ENGIE.

Card image cap

Etienne DAVIGNON

Graaf Etienne Davignon, momenteel adviseur van de directies van ENGIE, is een staatsman en zakenman met een zeer gediversifieerde carrière.

Etienne Davignon was kabinetschef van verschillende Belgische ministers en bekleedde in de jaren tachtig de functie van vice-voorzitter van de Europese Commissie. Hij werd ook vereerd met de titel van Minister van Staat in 2004.

Naast zijn politieke leven heeft Etienne Davignon tal van leidinggevende functies bekleed in verschillende bedrijven en culturele en maatschappelijke organisaties zoals Tractebel, Umicore, Brussels Airlines, Solvay, Fiat, Suez, het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, enz.

In 2019 werd zijn autobiografie gepubliceerd "Memories of three lives", die zijn herinneringen en anekdotes samenbrengt.

Card image cap

Eric VAN CUTSEM

Professor Eric Van Cutsem is Hoofd van de afdeling Digestieve Oncologie van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en van de KULeuven. Hij is hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de KULeuven en werd Doctor Honoris Causa aan de Medische Universiteit van Warschau in 2018. Hij is lid van de Belgische Koninklijke Academie van Geneeskunde. Deze gerenommeerde hoogleraar, auteur van meer dan 600 wetenschappelijke publicaties in erkende tijdschriften, kreeg in september 2019 de European Society for Medical Oncology Award en European Awards in Medicine for Cancer Research voor zijn pioniersrol in de gastro-intestinale oncologie. Eric Van Cutsem is lid van talrijke Belgische en Internationale wetenschappelijke organisaties. Hij richtte het ESMO-Wereld Congres in Gastro-intestinale Kanker, nu uitgegroeid tot de grootste meeting in dit gebied, op. Hij is voorzitter van de Stichting tegen Kanker en ook medeoprichter van de patiëntenorganisatie DiCE (Digestive Cancers Europe).
Hij is sinds 2014 lid van het selectiecomité van de ENGIE Stichting België.

Card image cap

Hilde BOEYKENS

Hilde Boeykens heeft een diploma in de Economie van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Ze begon haar carrière in de communicatie- en marketingsector voordat ze in 2004 Directeur van SOS Kinderdorpen werd.

Met een sterke interesse voor kinderen en sociale rechtvaardigheid stelt Hilde Boeykens haar ervaring, vaardigheden en netwerk ter beschikking van SOS Kinderdorpen. Het is een internationale, niet-politieke en niet-confessionele humanitaire vereniging die in 1949 in Oostenrijk werd opgericht met als doel "verweesde broers en zussen een gezinsomgeving te bieden en de zekerheid van een duurzame emotionele en opvoedkundige relatie met een SOS-moeder tot ze zelfvoorzienend worden".

Sinds het begin van haar betrokkenheid als Directeur van de vereniging in België heeft Hilde Boeykens langdurige en winnende samenwerkingsverbanden gecreëerd die het mogelijk hebben gemaakt de vereniging te erkennen in de sector van de jeugdhulpverlening.

Card image cap

Francis VAN DE WOESTYNE

Francis Van de Woestyne, een politiek journalist, was hoofdredacteur van de krant La Libre Belgique van 2013 tot 2018.

Hij is er columnist en doet interviews in de serie “Etats d’âme” – hij laat er verschillende persoonlijkheden uit diverse hoeken aan het woord door tijd te nemen voor reflexie en afstand te nemen.

In 2016 richtten Francis Van de Woestyne en zijn vrouw, Patricia Vergauwen, "Le Fonds Victor" op ter  nagedachtenis aan hun zoon, Victor, die op 13-jarige leeftijd overleed naar aanleiding van een ongeluk. Het Victorfonds heeft tot doel jongeren aan te moedigen om te lezen, wat Victors passie was.

Eind 2019 publiceerden Francis Van de Woestyne en Patricia Vergauwen "Mijn kind", een getuigenis van hun dagelijkse strijd.

Card image cap

Dominique MONAMI

Dominique Monami, een voormalige Belgische atlete, genoot in de jaren negentig een succesvolle carrière als proftennisser. Ze werd verkozen tot "Sportvrouw van het jaar" in 1998. In 2000 won Dominique Monami een bronzen medaille in het vrouwendubbelspel op de Olympische Spelen van Sydney, waarna ze besloot haar sportcarrière te beëindigen.

Dankzij haar ervaring als professionele topsporter leerde Dominique Monami hoe ze met druk moet omgaan, doelen moet stellen en haar energie moet beheren. Deze kampioene deelt haar vaardigheden door vandaag als coach op te treden voor bedrijven.

Dominique Monami biedt nu webinars, teambuildings en andere coachingsessies aan in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze is ook Vice-Voorzitster van de Raad van Bestuur van het B.O.I.C. (het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité).

Card image cap

Philippe PEYRAT

Philippe Peyrat is de Algemeen Afgevaardigde van de Stichting ENGIE en Directeur van de partnerschappen van
ENGIE. Voorheen was hij van 1993 tot 1997 adviseur voor parlementaire zaken van het Nationaal Ministerie van Onderwijs en vervolgens tussen 1997 en 2000 adjunctdirecteur van het kabinet van de voorzitter van het bestuur van de Groep Suez Lyonnaise.

Philippe Peyrat werd vervolgens van 2001 tot 2009 benoemd tot Directeur Externe Betrekkingen van de Groep Suez.

Card image cap

Marianne WAGNER

Na diverse functies in het management van privé-ondernemingen en managementervaring in een internationale
stichting, besloot Marianne Wagner haar vaardigheden in te zetten voor verenigingen als zelfstandig adviseur in de filantropie. 

Sinds 2015 begeleidt Marianne Wagner verenigingen bij de ontwikkeling van hun activiteiten zoals: De Stichting Majin, La-Vielà, La Fondation contre le Cancer, Kom op tegen Kanker, Le Fonds Victor en ook de ENGIE Stichting in België.

Sinds mei 2020 is Marianne Wagner lid van de Raad van Bestuur van Inclusio, een bedrijf dat streeft naar het leveren van kwaliteitswoningen tegen betaalbare huurprijzen aan kwetsbare bevolkingsgroepen.

Card image cap

Christophe DEMAEREL

Christophe Demaerel studeerde in 1995 af aan de Katholieke Universiteit Leuven als Master in de Rechten. Hij specialiseerde zich vervolgens in Europees Recht aan de Universität Saarbrücken (Duitsland) en volgde de Middle Management opleiding aan de Vlerick Business School.

Christophe startte zijn carrière in de ENGIE Groep in 1999. In de twintig jaar die volgden, doorliep hij verschillende Human Resources functies en dit in de diverse activiteitsdomeinen die de Groep rijk is. Na 5 jaar de Sociale Relaties met de werknemersorganisaties behartigd te hebben voor Electrabel, werd Christophe HR Manager van de Kerncentrale van Doel, gelegen in het hart van de Antwerpse haven. In 2008 keerde hij terug naar Brussel om HR Manager te worden in de B2B en B2C activiteiten. Vier jaar later bracht zijn volgende carrièrestap hem in het Compensation & Benefits vakgebied. Hij werd verantwoordelijk voor het Compensation & Benefits beleid van de energiebedrijven van ENGIE in Europa. Nadien nam hij dezelfde verantwoordelijkheid voor de energie- én servicebedrijven van ENGIE in de Benelux die samen 20 000 werknemers tewerkstelden.

Sinds 2018 is Christophe Chief Human Resources & Communications Officer van ENGIE BU Generation Europe. In deze functie stuurt hij enthousiast het HR-en Communicatiebeleid aan voor de thermische centrales (gas, biomassa en hydro) in Europa, waarbij België een belangrijke plaats inneemt.

Card image cap

Mireille TSHIBWABWA

Mireille Tshibwabwa studeerde in 2001 af aan de Polytechnische Faculteit van de ULB (Université Libre de Bruxelles) en heeft een diploma in Elektronische Burgerlijke Bouwkunde met een specialisatie in telecommunicatie. Zij is gecertificeerd LeSS (Large-Scale Scrum) in 2015 voor de toepassing van agile ontwikkelmethodes in grote organisaties.

Na een carrière als IT-consultant in verschillende sectoren, vervoegde ze Electrabel in 2005 in het projectmanagementteam dat de transformatie van de klantentools bij de opening van de elektriciteitsmarkt zou leiden. Haar passie voor de wereld van de energie bracht haar ertoe om de deur van de afdeling Trading and Portfolio Management (TPM) te openen, waar ze vertrouwd raakte met en de contouren tekende van een applicatiearchitectuur die vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt voor de optimalisatie van het productieportfolio op de korte termijn en de realtime markt.

Mireille staat momenteel aan het hoofd van de afdeling SPaaS (Short Term Power as a service), die 120 mensen op een geïntegreerde manier samenbrengt, van ondersteuningsteams tot ENGIEs optimalisatieteams voor
energieproductie in Centraal-Europa. Haar liefde voor mensen, haar passie voor energie en haar IT-vaardigheden stellen haar in staat om het SPaaS-platform te transformeren en te positioneren in het hart van de energietransitie.

Card image cap

Patrick van der Beken

Actief sedert meer dan 26 jaar binnen de Groep ENGIE heeft hij diverse functies uitgeoefend m.b.t. het Bestuur van de sociale organen. Hij was o.m. Secretaris in de Raad van Bestuur van ENGIE tot 2021.
Hij is op vandaag verantwoordelijk voor de rationalisatie van de juridische structuren binnen de Groep. Hij is eveneens Bestuurder en Secretaris van de Raad van Bestuur van Electrabel.
Patrick heeft ongetwijfeld voeling met het sociale en het filantropische aspect. Hij is voorzitter van de RvB van Energy Assistance, een vereniging waarvan ENGIE één van de stichtende leden is en die energieprojecten verwezenlijkt over de hele wereld ten voordele van een kwetsbare bevolking en publiek.
Patrick is eveneens een uitmuntend juridisch expert waarop de Groep kan rekenen betreffende juridische kwesties gerelateerd aan het mecenaat.

Card image cap

Anne-Sophie Hugé

Anne-Sophie Hugé is afgestudeerd aan de Faculteit Rechten van Louvain-la-Neuve. Anne-Sophie was advocaat en lid van de balies van Brussel en Gent. In 2008 maakte ze de overstap naar het communicatievak. In 2009 trad ze in dienst bij ENGIE, als woordvoerster van Electrabel, waarvan ze het imago met veel overtuiging en passie verdedigt.
Het anticiperen op reputatierisico's en het benadrukken van de rol van ENGIE en de expertise van zijn medewerkers ten aanzien van de klimaat- en maatschappelijke uitdagingen maken deel uit van haar dagelijks werk. Als verantwoordelijke voor de externe communicatie van ENGIE in België volgt ze van nabij de projecten van de ENGIE Stichting, die echte vectoren zijn voor de geloofwaardigheid en de zichtbaarheid van de onderneming.
Enthousiast, spontaan en zeer gericht op anderen, zet Anne-Sophie zich met al haar energie in voor de doelen waar ze in gelooft.

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Artikel

De Urban Youth Games gaan naar Parijs

In de aanloop naar de Olympische Spelen in Paris 2024, zullen de Urban Youth Games op 31 mei, 2000 jongeren de kans geven om de magie van de Olympische Spelen te ervaren.
Een groep van 1000 Belgische kinderen, met een mooie vertegenwoordiging uit Molenbeek, en 1000 kinderen uit Frankrijk, waaronder een groep uit Seine-St-Denis, zullen symbolisch samenkomen rond inclusieve sportactiviteiten.
Sinds 2019 steunt de Stichting ENGIE de Urban Youth Games, een tastbaar voorbeeld van ons engagement voor sociale inclusie en de ontwikkeling van jongeren.
22/04/2024
Card image cap
Artikel

Drie jaar samenwerking met SOS Kinderdorpen

Het verhaal van de samenwerking tussen ENGIE en SOS Kinderdorpen is werkelijk inspirerend. Het begin van deze samenwerking was het verbeteren van de energie-efficiëntie van de studio's van het Maison L’Olivier in Hollogne, die worden aangeboden aan jongeren van 16-jarigen die hun opvangcentrum verlaten en willen leren om stilletjes aan op eigen benen te staan. Deze jongeren leren alleen te leven, zelfstandig, en hun budget, huisvesting te beheren voordat ze de stap naar volwassenheid zetten.
11/04/2024
Card image cap
Artikel

Stéphanie Huang speelt klassiek concert voor de gevangenen in Haren

Al 3 jaar is de Stichting ENGIE de trotse meter van de celliste Stéphanie Huang, die in de Muziekkapel Koningin Elisabeth verblijft. In het kader van de community projecten van de Kapel, gericht op het bereiken van kwetsbare groepen, kwamen we op het idee om een concert met Stéphanie te organiseren in de vrouwengevangenis van Haren. Neem een kijkje achter de schermen van dit concert.
06/03/2024