Hoe een dossier voorleggen aan de Stichting ENGIE?

De missie van de Stichting ENGIE in België bestaat erin vleugels te geven aan kinderen en jongeren die op zoek zijn naar hun weg in het leven. Sinds 2022 wil de ENGIE Stichting bijdragen aan de toekomst van onze planeet door ook projecten te steunen die verband houden met het behoud van het milieu en de strijd tegen de opwarming van de aarde. Heb je een project dat je na aan het hart ligt? Hieronder vind je de stappen die je moet volgen om een dossier in te dienen bij de Stichting ENGIE.

1. Overloop de checklist van ontvankelijkheidscriteria voor projecten die gesteund willen worden door de Stichting ENGIE

Eerst en vooral is het belangrijk om na te gaan of uw project voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor projecten die gesteund worden door de ENGIE Stichting in België. 

1. Het project moet in lijn liggen met de missie van de Stichting ENGIE België: 

2. De vereniging en het project moeten in België worden uitgerold.

3. De steun van de Stichting ENGIE is niet bedoeld als structurele steun. De financiële onafhankelijkheid van het project moet op lange termijn worden nagestreefd. 3 punten zijn van belang bij uw aanvraag:

  • Het verzoek om steun mag niet meer bedragen dan 50% van het totale budget van het project
  • De steun mag niet worden gebruikt voor de financiering van exploitatiekosten
  • Indien de aanvraag wordt gebruikt om personeelskosten te dekken, zal in onze analyse bijzondere aandacht worden besteed aan de capaciteit van het project om zijn activiteiten voort te zetten na het einde van de door de Stichting ENGIE toegekende steun.

4. Minstens één boekhoudjaar moet kunnen voorgelegd worden. De vereniging moet dus ten minste één jaar bestaan.

5. De andere partners van het project mogen noch concurrenten zijn van, noch vijandig staan ten opzichte van de Groep of de Stichting ENGIE.

6. Het dossier moet het Selectiecomité toelaten om de impact van het project te evalueren, de begunstigden te identificeren en het aantal personen te bepalen dat door de vereniging wordt geholpen. Opvolgingsindicatoren en kwantitatieve doelstellingen worden gevraagd.

7. Het moet om een langdurig project gaan. Het mag niet om een eenmalig gebeuren gaan (beurzen, stages, colloquiums, evenementen, gala’s,  toernooien,…)  die geen verband houden met de sociale doelstelling van de vereniging.

8. Het project mag niet uitsluitend dienen voor de aankoop van onroerend goed en/of de renovatie van bestaande infrastructuur, tenzij het de structuur op weg helpt naar koolstofneutraliteit.

 

2. Dien je dossier in op de website van de Stichting ENGIE

Ga naar de startpagina van de Stichting ENGIE. Maak een profiel aan en dien je volledig en correct ingevulde dossier in.

Wij raden u aan zo authentiek mogelijk te zijn: een ontroerend, gevoelig, menselijk dossier zal altijd meer impact hebben dan een eenvoudige feitelijke beschrijving. Bekijk hier onze tips & tricks om uw dossier voor te bereiden.

Goed om te weten: je kan je dossier tijdelijk opslaan om het later te herwerken. Het is ook mogelijk om bijlagen toe te voegen.

 

3. Verdedig je project voor het Selectiecomité

Na een preselectie word je per e-mail verwittigd of jouw project al dan niet goedgekeurd werd. 

Indien jouw dossier inspirerend is, impactvol en beantwoordt aan de criteria van de Stichting, dan word je uitgenodigd om jouw project te verdedigen voor het Selectiecomité van de Stichting.

Het Selectiecomité komt tweemaal per jaar samen. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de Groep ENGIE en uit externe personen uit de meest uiteenlopende sectoren uit het maatschappelijke middenveld. Ontdek hier de leden.
 

4. Heeft je project het gehaald?

Als uw project weerhouden wordt, volgt er een dialoog tussen u en de Stichting om na te gaan hoe je project doeltreffend ontwikkeld kan worden. De ondertekening van een overeenkomst maakt het wederzijdse engagement officieel.

Heeft uw project het niet gehaald? De leden van het Selectiecomité van de Stichting verduidelijken waarom jouw project geweigerd werd.
 

De Stichting ENGIE in enkele cijfers

De Stichting ENGIE in België is actief sinds 2013 en heeft al 101 verenigingen en meer dan 95 000 kinderen gesteund in Brussel, Wallonië of Vlaanderen. Sinds 2022 steunt het ook projecten die zich inzetten voor de bescherming van het milieu in België.

De volgende projectoproep zal van midden februari tot 31 maart 2024 plaatsvinden.

Banner Stichting ENGIE - NL