De 11 projecten die in 2020 gesteund werden door de Stichting ENGIE

Ontdek de projecten die de Stichting ENGIE in 2020 heeft gesteund!

Be Maker

Be Maker is een vzw die een opleiding ontwikkelt omtrent nieuwe technologieën en technische richtingen (STEM) voor kwetsbare jongeren. Dat gebeurt via bewustmakingsacties en bijscholing op en buiten de school. Be Maker is een mobiel initiatief dat met een Tech-Truck of ‘FabLab Mobiel’ langs verschillende Franstalige en Nederlandstalige middelbare scholen in Brussel trekt. Het project bereikt 4000 Brusselse leerlingen uit het middelbaar onderwijs (12-18 jaar) met een moeilijke socio-economische achtergrond. Be Maker wekt met dit initiatief de nieuwsgierigheid van jongeren voor de verschillende technologische richtingen.

 

Centrum Ganspoel

Deze vereniging wil in de gemeente Huldenberg (Vlaams-Brabant) een Zintuigentuin oprichten voor jonge kinderen met een beperking. Het doel? Kinderen en jongeren met meervoudige visuele beperkingen en kinderen die in de buurt wonen op een gedeelde plek samenbrengen. In deze speciaal aangelegde tuin kan iedereen zintuigelijke ervaringen opdoen onder begeleiding van specialisten. Dit project combineert biodiversiteit, inclusie, ontdekking van anderen en levenslange educatie en versterkt ook de sociale banden in de wijk. Centrum Ganspoel bereikt 500 kinderen.

 

Het koor ‘The Circle of Silence’ van Flagey

Het project ‘The Circle of Silence Choir’, voorgesteld door Flagey, omvat de oprichting van een uitstekend koor dat elk jaar (gedurende een periode van 10 jaar) gevormd wordt door 30 Brusselse kinderen tussen 10 en 18 jaar uit kansarme buurten en met heel diverse socio-culturele achtergronden. De initiatiefnemers van het project zijn ervan overtuigd dat een muzikaal kader en een streng onderwijs jongeren kunnen helpen bij hun ontwikkeling als persoon en als burger.  Flagey zal deze jongeren in hun eigen buurt een plek aanbieden waar ze enkele uren per week doorbrengen voor repetities, workshops en optredens. Ook hun scholen, ouders en omgeving zullen bij het project betrokken worden.

 

De Stichting Papillon

De Stichting Papillon ondersteunt (onder andere) een opvangcentrum in Montigny-le-Tilleul voor kinderen van ouders wiens rechten werden ontnomen. Met het project ‘Spelen voor Allen’ willen de initiatiefnemers een nieuwe buitenspeeltuin en een voetbalveld aanleggen. Spelen heeft immers een grote invloed op de motorische, zintuiglijke, intellectuele, sociale en taalkundige ontwikkeling. Het stelt de jongeren ook in staat om zich het hele jaar door te concentreren op gezonde en waardevolle activiteiten. 36 jongeren van 6 tot 17 jaar zijn betrokken in dit project.

 

De Kinderen van Saive aux Champs

Deze vereniging zal in de gespecialiseerde school van Saive een Zintuigentuin aanleggen voor de kinderen met een handicap die er naar school gaan en die te weinig rechtstreeks in contact komen met de natuur. Het is wetenschappelijk bewezen dat een natuurlijke en groene omgeving positieve effecten heeft op de emoties, de stemming, het welzijn en het gedrag van jonge kinderen, omdat het hen een kader biedt voor serene zelfontplooiing. De tuin zal in 4 zones worden ingedeeld (rust, 5 zintuigen, moestuin en bomen) en verfraaid worden met veilige paden die de verplaatsingen van kinderen met meervoudige beperkingen mogelijk maken.

 

SODA Plus

Het doel van het project ‘Motivatie Boost’ van deze vereniging? Dat alle leerlingen van het secundair onderwijs, ongeacht hun socio-economische achtergrond en schoolverleden, dezelfde slaagkansen krijgen op school en op sociaal vlak, en op dezelfde manier in het dagelijkse leven staan. De leerlingen van scholen waar SODA-opleidingen worden gegeven (op basis van gedragsvaardigheden), behalen gemiddeld betere resultaten in ‘soft skills’ (punctualiteit, discipline, orde, beleefdheid, respect en professionele houding). Om deze doelstelling te realiseren, zal er een online platform gecreëerd worden waarop deze jongeren (soms met gedragsproblemen) gemakkelijker een bedrijfsstage, opleiding en/of job kunnen vinden.

 

5 reeds ondersteunde projecten worden door de Stichting ENGIE verlengd in 2020

 

Het Project ‘Cantania’ van BOZAR

Het project ‘Cantania’ brengt elk jaar tientallen jonge kinderen uit kansarme gezinnen samen om in een koor te zingen, met als hoogtepunt enkele optredens in de grote zaal van het Paleis voor Schone Kunsten. Dankzij de jaarlijkse ‘Family Day’ kunnen deze jongeren en hun ouders de artistieke wereld en hun eigen talenten ontdekken Dit programma wordt met veel enthousiasme georganiseerd door de teams van BOZAR en bevordert hun maatschappelijke en burgerlijke integratie.

 

BX Brussels

Deze voetbalclub met een maatschappelijke missie werd opgericht door Vincent Kompany en richt zich tot een jong publiek (jongens en meisjes) met een immigratieachtergrond en uit kansarme buurten in Brussel. Er kan uiteraard gevoetbald worden, maar daarnaast is de club ook een hulpmiddel voor maatschappelijke integratie. Ze ontwikkelt programma’s over het aanleren van de noodzakelijke gedragingen en vaardigheden om goed te scoren op het vlak van ‘employability’.

Het Victor Fonds

Het Victor Fonds wil jongeren aanzetten tot lezen. In samenwerking met de Farniente Prijs reikt het Victor Fonds ieder jaar een ‘Victor Prijs’ uit. Een jury selecteert 5 boeken van Franstalige schrijvers. Klassen kunnen zich inschrijven en er zich toe verbinden om deze boeken te lezen. De jongeren organiseren vervolgens in hun school of groep activiteiten die met deze boeken te maken hebben en kiezen een winnaar. Om dit initiatief te verwezenlijken, financiert het Victor Fonds de aankoop van boeken..

 

 « Een Brug tussen twee Werelden » van De Munt

‘Een Brug tussen twee Werelden’ wil sociale banden scheppen (of herstellen) en sociaal, economisch of medisch kwetsbaren toegang geven tot cultuur, muziek en opera.

 

Teach For Belgium

Deze vereniging rekruteert en vormt dankzij een systeem van tutoraat en permanente opleiding gemotiveerde leerkrachten die gedurende minstens 2 jaar willen lesgeven in scholen met een lage socio-economische index. De nadruk ligt daarbij op vakken waar het tekort aan leerkrachten het meest voelbaar is (wiskunde, wetenschappen en Frans, maar ook Nederlands) en waar de leerlingen moeilijkheden mee hebben.