ENGIE ondertekent een definitief akkoord met de Belgische regering over de verlenging van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4

Op 13 december ondertekenden ENGIE en de Belgische regering de definitieve overeenkomst over de verlenging van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4 en over alle verplichtingen met betrekking tot nucleair afval.
13/12/2023

Dit document bevestigt en bekrachtigt de belangrijkste principes van de kaderovereenkomst die op 21 juli 2023 werd ondertekend, namelijk :

  • Een verbintenis van beide partijen om een Flexible Long-Term Operation (LTO) uit te voeren, voor een geraamde investering van 1,6 tot 2 miljard euro, en om alles in het werk te stellen om de nucleaire eenheden van Doel 4 en Tihange 3 tegen november 2025 opnieuw op te starten;
  • De oprichting van een juridische structuur voor de twee verlengde nucleaire eenheden, die in gelijke mate eigendom is van de Belgische staat en ENGIE;
  • Het economisch model voor de verlenging, met een evenwichtige verdeling van de risico's, met name via een Contract for Difference-mechanisme voor de vergoeding van de elektriciteitsproductie. De uitoefenprijs zal gebaseerd zijn op de reële kostprijs van de verlenging van de nucleaire eenheden. Deze kosten zijn nog niet bekend, maar zullen worden geraamd op basis van de nucleaire veiligheidsvereisten die zijn vastgesteld door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Er zal dus een initiële prijs worden vastgesteld in 2025, die in 2028 zal worden geactualiseerd op basis van het bekende bedrag van de definitieve kosten van de verlenging, om de periode tot 2035 te dekken;
  • De vaststelling van een forfaitair bedrag voor toekomstige kosten in verband met de verwerking van kernafval, dat betrekking heeft op alle nucleaire installaties van ENGIE in België, voor een totaalbedrag van 15 miljard euro, betaalbaar in twee schijven volgens de afvalcategorieën [1];
  • De opheffing van de beperkingen op de niet-Europese activa van Electrabel.

De impact van de verhoogde verbintenissen van ENGIE met betrekking tot de overdracht van de provisies voor kernafval op het niet-recurrente nettoresultaat en op de economische nettoschuld is al vastgesteld op 30 juni 2023. ENGIE bevestigt dat deze overeenkomst de vooruitzichten van de Groep op middellange termijn niet wijzigt.


De definitieve tekst bevat ook de technische en operationele voorwaarden voor het opnieuw opstarten van de twee eenheden vanaf november 2025, met volledige garanties voor nucleaire veiligheid.


De exploitatie van deze twee reactoren, samen met de lopende ontmantelingswerkzaamheden aan de andere eenheden, zal ongeveer 4.000 banen (direct, indirect en afgeleid) in stand houden en zal de aanwerving van 200 extra werknemers in de komende maanden met zich meebrengen.


Deze overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie - waarmee momenteel overleg wordt gevoerd - en door de stemming over de wetswijzigingen.


Catherine MacGregor, gedelegeerd bestuurder van ENGIE: 

"Wij zijn zeer verheugd de definitieve ondertekening van deze overeenkomst aan te kondigen, die een evenwichtige verdeling van de risico's voor de verlenging van de twee nucleaire eenheden mogelijk maakt en voor de ENGIE Groep de onzekerheden wegneemt over de evolutie van de provisies in verband met het kernafval. Onze teams zijn hard aan het werk en zijn volledig gefocust om de LTO’s binnen een zo kort mogelijke termijn uit te voeren en zo de Belgische elektriciteitsbevoorradingszekerheid te versterken."
 

[1] Bij de closing voor categorie B- en C-afval en bij de start van de LTO voor categorie A-afval.

Artikels en persberichten

Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Artikel

ENGIE zoekt 200 extra hoofdrolspelers voor het grootste energieverhaal ooit in België

ENGIE staat voor grote uitdagingen, de grootste uitdagingen ooit in de energiesector in België.
19/12/2023
Card image cap
Pers

Minister Tinne Van der Straeten bezoekt Laborelec, het groeiende internationale R&D-centrum van ENGIE in België

Laborelec, het R&D-centrum voor elektrische technologieën van de ENGIE Groep, verwelkomt vandaag federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten voor een ontmoeting met de experts die mee vorm geven aan de toekomst van de energietransitie in België. Laborelec rekruteerde het afgelopen 1,5 jaar niet minder dan 64 nieuwe wetenschappers en onderzoekers om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar onderzoek en operationele ondersteuning rond de nieuwste energietechnologieën, vooral op het vlak van hernieuwbare energie. Daarmee tekent het expertisecentrum in Linkebeek al zijn zevende opeenvolgende jaar van forse groei op.
18/10/2023
Card image cap
Artikel

Actie Code Rood: laten we het debat objectief voeren

Organisatie Code Rood organiseerde begin juli 2023 4 actiedagen tegen ENGIE. ENGIE respecteerde het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van demonstratie, maar vond het belangrijk om het debat te voeren op basis van objectieve elementen.

Zo is o.a. de bewering dat ENGIE het meest vervuilende bedrijf van België is feitelijk onjuist. Code Rood deed ook verkeerde veronderstellingen over de strategie en activiteiten van ENGIE.

Hieronder enkele elementen van antwoord:

10/07/2023