Brouwerij St-Feuillien wordt groter en duurzamer met de hulp van ENGIE

Brouwerij St-Feuillien, die dit jaar haar 150ste verjaardag viert, investeert in de toekomst en gaat de hedendaagse milieu-uitdagingen aan. Het bedrijf presenteert vandaag zijn nieuwe productielijnen, geïnstalleerd in twee nieuwe gebouwen, zijn waterzuiveringsinstallatie, die voldoet aan de strenge lozingsnormen voor afvalwater, zijn energieterugwinningsproces, en zonnepanelen, geïnstalleerd door ENGIE, die jaarlijks het equivalent van een derde van het elektriciteitsverbruik van de site zullen produceren.
28/11/2023

Op 29 november 2023 werd de pers uitgenodigd voor een bezoek aan de Brouwerij St-Feuillien, die – ter gelegenheid van haar 150ste verjaardag – uitgebreid is en een reeks projecten heeft uitgevoerd om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Bier brouwen is namelijk een kunst die, naast veel expertise, ook veel water en energie vereist.


Dankzij de uitbreiding van de site, met de constructie van twee nieuwe gebouwen voor de brouwzaal en een gloednieuwe bottellijn, kon de productie worden verplaatst en het aantal vrachtwagenritten worden verminderd. In totaal worden er bijna 300 ritten geschrapt, goed voor een besparing van 75,8 ton CO2-uitstoot per jaar!


Dankzij de nieuwe waterzuiveringsinstallatie kan de brouwerij voldoen aan de strenge lozingsnormen voor afvalwater. Als onderdeel van het streven om de ecologische voetafdruk te verkleinen, wordt de mout gekoeld via een warmtewisselaar om de energie te recupereren in de vorm van warmte om het water van de volgende brouwsessies voor te verwarmen.


Benoît Friart, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Brouwerij St-Feuillien: 

"We zijn bijzonder trots dat de brouwerij in dit jubileumjaar een nieuwe jeugd beleeft door de uitdagingen van haar tijd aan te gaan en dat ze, terwijl ze groeit, haar ecologische voetafdruk verkleint. We willen graag ENGIE bedanken, op wie we konden rekenen voor de installatie van de zonnepanelen die zullen bijdragen aan onze uitstootvermindering en die ook onze energiekosten zullen reduceren.”


Dankzij de installatie door ENGIE van 1098 zonnepanelen met een totaal vermogen van 445 kW op de daken van de twee nieuwe gebouwen wordt de site voorzien van lokale, duurzame en betaalbare energie. De installatie zal 401 MWh per jaar produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van 134 gezinnen. Deze productie zal de uitstoot van 160 ton CO2 voorkomen, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 80 dieselauto's. 74% van de geproduceerde elektriciteit zal direct ter plaatse worden verbruikt door de brouwerij, die daarmee 33% van haar elektriciteitsverbruik kan dekken. De rest zal in het elektriciteitsnet worden geïnjecteerd.


Thierry Saegeman, CEO van ENGIE België: 

"ENGIE en de Brouwerij St-Feuillien zijn allebei al meer dan een eeuw in België verankerd. Een van de voorwaarden voor deze verankering is het vermogen om zich aan te passen. ENGIE is bijzonder trots dat het de Brouwerij St-Feuillien kan ondersteunen in haar transitie en de ecologische voetafdruk van haar energieverbruik te verkleinen. Dit vlaggenschipproject toont aan dat het mogelijk is om levenskunst en duurzaamheid te combineren.”


ENGIE financierde de installatie, die tegen een vergoeding ter beschikking wordt gesteld aan de brouwerij, via het derde-investeerdersmodel. Over 10 jaar wordt de brouwerij eigenaar van de installatie. Dankzij dit mechanisme kan de Brouwerij St-Feuillien haar financiële middelen inzetten voor de groei van haar kernactiviteiten.

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

Site van Puratos in Andenne wordt duurzamer dankzij 4200 zonnepanelen geplaatst door ENGIE

ENGIE installeerde, financierde en onderhoudt een zonnepaneleninstallatie bij Puratos in Andenne, een wereldleider in ingrediënten voor bakkerij, patisserie en chocolade. Dankzij deze installatie van 2 megawatt kan het bedrijf zijn CO2-uitstoot reduceren met 750 ton per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 375 dieselwagens.
17/11/2023
Card image cap
Pers

Minister Tinne Van der Straeten bezoekt Laborelec, het groeiende internationale R&D-centrum van ENGIE in België

Laborelec, het R&D-centrum voor elektrische technologieën van de ENGIE Groep, verwelkomt vandaag federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten voor een ontmoeting met de experts die mee vorm geven aan de toekomst van de energietransitie in België. Laborelec rekruteerde het afgelopen 1,5 jaar niet minder dan 64 nieuwe wetenschappers en onderzoekers om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar onderzoek en operationele ondersteuning rond de nieuwste energietechnologieën, vooral op het vlak van hernieuwbare energie. Daarmee tekent het expertisecentrum in Linkebeek al zijn zevende opeenvolgende jaar van forse groei op.
18/10/2023
Card image cap
Artikel

Onshore windenergie-activiteiten van ENGIE in België ontvangen het ISO 45001-label

De onshore windenergie-activiteiten van ENGIE in België hebben het ISO 45001-label ontvangen. Dit label erkent de pertinentie van het beleid en de processen voor gezondheids- en veiligheidsbeheer. Het bevestigt de reeds sterke gezondheids- en veiligheidscultuur en vormt een hefboom voor voortdurende verbetering, waarbij de preventie van ongevallen en incidenten centraal staat.
17/10/2023
Card image cap
Artikel

ENGIE versnelt transitie naar netto-nul uitstoot van energie-intensieve bedrijven in België met een reeks Corporate Power Purchase Agreements

ENGIE heeft 'Corporate Power Purchase Agreements' ondertekend met vijf belangrijke spelers in het Belgische economische landschap.
04/10/2023