ENGIE neemt voortouw in duurzame mobiliteit

Van 16 tot 22 september vindt de Week van de Mobiliteit plaats. Het hele jaar door zet ENGIE Electrabel in op duurzame mobiliteit door mobiliteitsoplossingen op elektriciteit of aardgas te promoten. Het hanteert hiervoor een daadkrachtig, op innovatie gesteund ondernemingsbeleid. Een geïntegreerde benadering levert bemoedigende resultaten op!

Week van de Mobiliteit Semaine de la Mobilité jbcWe moeten onze verplaatsingen zo veel mogelijk beperken. Openbaar vervoer, zachte en gedeelde mobiliteit moeten worden aangemoedigd. De verplaatsingen die we toch maken, moeten zo weinig mogelijk vervuiling veroorzaken. Dat zijn de drie krachtlijnen van de geïntegreerde benadering van ENGIE Electrabel voor duurzame mobiliteit. Daartoe werkte de onderneming uiteenlopende innovatieve oplossingen uit.

Mobiliteit op aardgas

Rijden op aardgas (‘Compressed Natural Gas’ of samengeperst aardgas) draagt bij tot een milieuvriendelijkere mobiliteit. De voordelen van CNG zijn duidelijk: 12% minder CO2-uitstoot dan diesel, 27% minder in vergelijking met benzine, een geringe uitstoot van fijn stof (-95%), een kostprijs per kilometer van 0,05 euro, een schonere verbranding, enz. De ontwikkeling van een netwerk van CNG-stations is essentieel voor de opmars van aardgasvoertuigen in België.

ENGIE Electrabel levert al verscheidene jaren inspanningen op dit vlak. Resultaat: de onderneming exploiteert vandaag vijf CNG-stations met haar partners en ze bevoorraadt een tiental andere stations met CNG.

Elektrische mobiliteit

Rijden op elektriciteit heeft eveneens veel voordelen voor het milieu: geen lokale uitstoot, drie tot viermaal lager energieverbruik, stillere voertuigen, enz. Maar uiteraard, wie elektrisch rijden zegt, denkt ook aan opladen.

Hiervoor ontwikkelt ENGIE Electrabel innovatieve oplossingen zoals de CarPlug. Dit oplaadsysteem is beschikbaar voor particulieren en bedrijven en maakt het mogelijk om in alle veiligheid op te laden. En dat 60% sneller dan aan een klassiek stopcontact.

ENGIE Electrabel ontwikkelt ook snel-laadpunten. Deze zijn tweemaal sneller en kunnen een batterij in 30 minuten voor 80% opladen. Het systeem is uitermate geschikt voor professionele gebruikers met specifieke mobiliteitsbehoeften. Deze oplaadpunten zijn verspreid over heel België. Het oplaadpunt aan de voet van de ENGIE Tower in Brussel is bijvoorbeeld al goed meer dan 1 miljoen afgelegde kilometers! Met name door 50 Brusselse taxi’s. En dit zonder lokale uitstoot van vervuilende gassen.

Een daadkrachtig ondernemingsbeleid

ENGIE Electrabel wil vanzelfsprekend het goede voorbeeld geven op het vlak van duurzame mobiliteit. In vijf jaar tijd zorgden we voor een drastische verandering in de mobiliteitsgewoonten van ons personeel. Vandaag komt 75% naar het werk met het openbaar vervoer, vroeger was dat 30%!

We willen het aantal verplaatsingen ook zoveel mogelijk beperken, bijvoorbeeld met videoconferenties. Verder stimuleert ons beleid voor groene mobiliteit de minst vervuilende oplossingen: een vloot van elektrische auto’s voor onze verplaatsingen, elektrische bedrijfsvoertuigen, flexibiliteit in het mobiliteitsbudget voor elke medewerker in functie van de vervuilingswaarde van zijn voertuig, enz.

Het spreekt voor zich dat we op de ingeslagen weg zullen doorgaan.

Een belangrijke stap in de energietransitie

De mobiliteitsvraag speelt een sleutelrol in de evolutie naar een duurzamer energieverbruik. In Europa is het wegtransport verantwoordelijk voor de uitstoot van 30% van alle CO2. Om dit cijfer naar beneden te krijgen, zijn technologische vooruitgang en innovatie cruciaal.

Naast ENGIE Electrabel bieden ook andere bedrijven uit de Groep ENGIE innoverende oplossingen voor duurzame mobiliteit.

  • De collega’s van ENGIE Cofely namen onlangs de eerste carport in gebruik waar elektrische voertuigen kunnen geladen worden met zonne-energie.
  • In het Groothertogdom Luxemburg mag ENGIE Cofely 800 laadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen.
  • ENGIE Cofely, ENGIE Fabricom en ENGIE LNG Solutions starten in de haven van Antwerpen een uniek project. Samen bouwen ze een hub met alternatieve energie voor mobiliteit en transport (zowel voor de scheepvaart als voor het vervoer over de weg).

Maar duurzame mobiliteit gaat nog veel verder. Ook oplossingen en projecten die de infrastructuur verbeteren, dragen bij tot een meer duurzame mobiliteit.

ENGIE Cofely en ENGIE Fabricom zijn op dat vlak toonaangevend. Ze plaatsen bijvoorbeeld digitale verkeersborden die voor een betere doorstroming zorgen en installeren camera’s voor nummerplaatherkenning die geseinde of vervuilende auto’s opsporen. Ook systemen die de verkeerslichten op elkaar afstemmen zodat de files korter worden en dynamische parkeergeleidingssystemen zijn een kolfje naar hun hand. Net als de plaatsing van intelligente led-verlichting in autotunnels.

Allemaal projecten die weinig gekend zijn door het grote publiek.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn