Wetteren Stookte

De oprichting van één windturbine in de industriezone Stookte te Wetteren, op het terrein van Recticel.

Kerncijfers:

Aantal turbines1
Vermogen per turbine4,8 MW
Equivalent verbruik2850 gezinnen
CO2e-besparing4300 ton/jaar

Planning:

12/2022Vergunningsaanvraag
01/2023Informatievergadering
Q2/2023Vergunningsbeslissing
Q2/2024Start van de werken
Q1/2025Indienstname

Weergave van de inplanting

Overzichtskaart

 

Card image cap

Michiel Stevens

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

ENGIE komt niet tussen in het beroep tegen haar omgevingsvergunning

14/12/2023

Tegen de omgevingsvergunning voor windturbineproject Wetteren Stookte werd beroep aangetekend. Na interne overweging heeft ENGIE besloten om niet meer tussen te komen in het beroep tegen haar vergunning. ENGIE zal geen nieuwe vergunningsaanvraag meer indienen voor een windturbine op deze locatie.

Omgevingsvergunning verleend

12/09/2023

Op 12-09-2023 kreeg windturbineproject Wetteren Stookte een vergunning van de Vlaamse Overheid.

Vergunningsaanvraag nieuw windturbineproject

26/12/2022

Op 21/12/2022 werd de omgevingsvergunningsaanvraag voor het nieuwe windturbineproject Wetteren Stookte ingediend. In zijn huidige vorm omvat het project nog één windturbine op de site van Recticel. Volgend op de acceptering van dit dossier gaat het openbaar onderzoek van start in de loop van maart 2023 voor een periode van 30 dagen. Tijdens dit onderzoek kan iedereen zijn of haar opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van Wetteren. 

Om omwonenden alvast op een voldoende transparante manier te informeren over deze plannen, organiseert ENGIE voorafgaand aan dit openbaar onderzoek een infomarkt, waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen omtrent dit project. Daartoe ontvangen zij binnenkort een uitnodiging in de brievenbus.
 

Vergunningsaanvraag origineel windturbineproject

20/12/2022

Het originele windturbineproject van twee windturbines werd geweigerd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 10/06/2021 omwille van de impact op de natuurwaarde van het gebied, voornamelijk voor wat betreft de zuidelijke windturbine, op de site van Ajinomoto OmniChem. ENGIE heeft naar aanleiding van die beslissing deze vergunningsaanvraag gestaakt en besloten om het project te herwerken tot een vergunningsaanvraag van één windturbine bij Recticel.

Video van de online informatiesessie

05/02/2021

Opname en presentatie informatiesessie

04/02/2021
Via onderstaande link kan u de presentatie van de digitale infovergadering van 2 februari 2021 bekijken. De opname van de infosessie is hierboven beschikbaar.

Link informatievergadering

01/02/2021
Via onderstaande link (meer info) kan u de informatievergadering op dinsdag 2 februari 2021 om 19u live volgen.

Deze informatievergadering wordt opgenomen en zal nadien integraal gepubliceerd op deze projectpagina.

Vragen kunnen ook steeds gesteld worden via renewableadministration@engie.com.

Informatievergadering

29/01/2021
Op dinsdag 2 februari 2021 om 19u organiseren we een informatievergadering.

Wij willen graag ons project in Wetteren-Stookte voorstellen. Gezien de huidige context kunnen we geen fysieke infomarkt organiseren. Om u wel zo goed mogelijk op de hoogte te brengen, houden we de infosessie op een digitale manier. De projectleider van ENGIE Electrabel zal op de informatievergadering een presentatie geven. Achteraf kunnen bijkomende vragen beantwoord worden. Uw opmerkingen of suggesties in verband met het project zijn hartelijk welkom.

Via onderstaande link kan u de handleiding voor de infosessie terugvinden.

Ontdek al onze productieparken

Downloads

Investeer mee via Electrabel CoGreen

pdf, 20.18 MB

Fotosimulaties

pdf, 8.98 MB

Slagschaduwkaarten

pdf, 2.2 MB

Geluidskaarten

pdf, 2.13 MB

Windproject Wetteren Stookte in cijfers

pdf, 1 MB

Overzichtskaart

pdf, 18.41 MB