Laarne E17 Tankstation

ENGIE Electrabel wenst een windturbineproject te realiseren in Laarne, gelegen langsheen de E17 tussen Beervelde (afrit 11) en het servicestation in Kalken. Het project bestaat uit twee windturbines, sluit aan bij de bestaande windturbines ten zuiden van de E17 en vervolledigt de lijnstructuur.

 

Kerncijfers:

Aantal turbines 2
Vermogen per turbine 4.8 MW
Equivalent verbruik 5100 gezinnen
CO2-besparing 8100 ton/jaar

Planning:

Q3/2024 Informatievergadering
Q4/2024 Vergunningsaanvraag
TBD Beslissing van de overheid
TBD  Start v/d werken
TBD Indienstname

 

Overzichtskaart

Elisabeth Deketelaere

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Status project

08/05/2023

ENGIE voert momenteel de nodige studies uit ter voorbereiding van de vergunningsaanvraag.

Milieuvergunning

08/05/2017

Na een uitspraak van de Raad van State eind december 2016 over onze vergunningsaanvraag van 2012 heeft ENGIE op 8/5/2017 uiteindelijk de milieuvergunning bekomen voor de uitbating van 2 windturbines van 2,5 MW met een maximum tiphoogte van 146,5m te Laarne, aan de zuidkant van de E17. De stedenbouwkundige vergunning voor het project werd reeds in 2013 bekomen.

Ontdek al onze productieparken