Raeren

Het geplande park komt in het bosgebied Vennbusch op grond van de gemeente Raeren.

Het zal bestaan uit 5 windturbines met een verhoogde bladhoogte van meer dan 200 meter, en een totale capaciteit hebben van 37,5 MW (7,5 MW per turbine). Jaarlijks zal het ongeveer 88.000 MWh groene en lokale elektriciteit produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van bijna 30.000 gezinnen. Het windpark zal de uitstoot van meer dan 35.000 ton CO2e per jaar voorkomen, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 17.600 personenauto's op diesel.

 

Kerncijfers:

Aantal turbines5
Vermogen per turbine7.5 MW
Equivalent verbruik30 000 gezinnen
CO2e-besparing35 000 ton/jaar

Planning:

27/04/2023Informatievergadering
02/2024Vergunningsaanvraag
05/2024Aanvraag omgevingsvergunning

 

Updates

Workshops voor omwonenden

14/03/2024

Presentatie van de resultaten van de milieueffectrapportage.

Informatievergadering

27/04/2023

Het windenergieproject is aan de burgers gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst op 27 april in het Bergscheider Hof. Het doel van de bijeenkomst was:

  • De aanvrager in staat te stellen zijn project voor te stellen
  • de burgers de kans te geven zich te informeren en opmerkingen en suggesties te maken over het project
  • specifieke punten te belichten die in de milieueffectbeoordeling kunnen worden behandeld
  • technische alternatieven te presenteren die redelijkerwijs door de aanvrager kunnen worden overwogen, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij de milieueffectbeoordeling.


Iedereen wordt uitgenodigd om van 27 april 2023 tot en met 12 mei 2023 zijn opmerkingen, suggesties en verzoeken in te dienen om specifieke punten betreffende het project te belichten en om technische alternatieven voor te stellen die redelijkerwijs door de aanvrager kunnen worden overwogen zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het uitvoeren van de effectbeoordeling:

  • Schriftelijk, met vermelding van zijn naam en adres, aan: de gemeenteraad van Raeren Haupstraße , 26 in 4730 Raeren of per e-mail: info@raeren.be
  • EN een kopie aan ENGIE Electrabel Renewable Belux, ter attentie van Jérôme Rutté Boulevard Simon Bolívar 36 in 1000 Brussel of per e-mail: jerome.rutte@engie.com


De presentaties kunnen hieronder worden gedownload.

Ontdek al onze productieparken

Downloads

Präsentation ENGIE

pdf, 1.87 MB

Présentation ENGIE

pdf, 2.29 MB

Präsentation CSD Ingénieurs

pdf, 2.06 MB

Présentation CSD Ingénieurs

pdf, 2.84 MB

Präsentation Courant d'Air

pdf, 1.59 MB

Présentation Courant d'Air

pdf, 1.58 MB