Perwez

Het park van Perwez bestaat momenteel uit 5 windmolens die geëxploiteerd worden door het bedrijf Les Vents de Perwez, dat in handen is van ENGIE Electrabel (25%) en Eneco (75%).

De vernieuwing (repowering) van de windturbines (van 5 naar 4 windturbines) heeft tot doel de hernieuwbare energieproductie van het windpark in Perwez te optimaliseren door de huidige windturbines te vervangen door nieuwe. Dit toont de betrokkenheid van deze twee bedrijven en de regio in de energietransitie aan. Het park draagt rechtstreeks bij aan de Europese, nationale en regionale beleidsdoelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Kerncijfers:

Aantal turbines 5
Vermogen per turbine 1,4 MW
Equivalent verbruik 20 000 gezinnen
CO2-besparing 34 200 t/jaar

Planning:

01/2019 Informatievergadering
07/2019 Vergunningsaanvraag
Card image cap

M. Lavry

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Ontdek al onze productieparken