Maldegem - Eeklo - Kaprijke

ENGIE Electrabel bouwt negen windturbines langs de N49 in Maldegem, Eeklo en Kaprijke.

In Kaprijke bouwt ENGIE Electrabel twee turbines aan de zuidkant van de N49, in lijn met de bestaande turbines van EDF in Eeklo. De toegangsweg is klaar, begin volgend 2020 starten de funderingswerken, tegen het midden van het jaar zullen de turbines functioneel zijn.

In Eeklo bouwt ENGIE Electrabel vier turbines aan de noordkant van de N49. Net zoals in Kaprijke zullen die functioneel zijn tegen midden 2020.

In Maldegem voorziet ENGIE Electrabel drie turbines, een aan de zuidkant van de N49 (in de lijn met de bestaande turbines van Elicio) en 2 tussen de N49 en het Schipdonkkanaal.

Kerncijfers:

Aantal turbines 9
Vermogen per turbine 2,2 - 3,5 MW
Equivalent verbruik 15 429 gezinnen
CO2-besparing 24 624 ton/jaar

Planning:

12/2016 Vergunningsaanvraag
09/2017 Beslissing van de overheid
09/2019 Start v/d werken
10/2020 Indienstname
M. Deneckere
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Opbouw windturbines

2020-07-06

Ondertussen zijn we gestart met de bouw van de negen windturbines in de cluster Maldegem-Eeklo-Kaprijke. De komende twee weken worden de onderdelen van de windturbines op de juiste plaats gehesen.

Status van het project

2019-09-30

Eind 2016 werden de eerste vergunningen aangevraagd. Het duurde tot september 2019 vooraleer alle turbines definitief vergund waren. ENGIE Electrabel start daarom vanaf oktober met de voorbereidende werken. Er worden toegangswegen aangelegd in de drie gemeentes, funderingen en kraanplatformen gebouwd, en elektrische installaties geplaatst. Voor de opbouw van de turbines is het wachten tot midden volgend jaar.

Twee turbines in Kaprijke – Energielandschap Oost-Vlaanderen

2018-12-06

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de zone rond de N49, van Maldegem tot Kaprijke, aangeduid als strategische zone voor de bouw van windturbines. Dit is het zogenaamde “Energielandschap Oost-Vlaanderen”.

De voorbije jaren raakten een heleboel dossiers vergund in die zone. De gemeente Kaprijke verzette zich evenwel tegen de bouw van windturbines in Kaprijke zelf. Ze vreesden de impact ervan op het centrum van de gemeente. Het dossier in Kaprijke raakte dan ook geblokkeerd.

In overleg met de gemeente werd beslist om de turbine tussen de expressweg N49 en de dorpskern (WT10 op de plannen) niet te bouwen. In ruil hiervoor kan ENGIE Electrabel verder gaan met het dossier van de resterende twee turbines, die ten zuiden van de expressweg staan ingepland.

De bouw van de turbines betekent een besparing van 2600 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 4000 gezinnen. Voor een kleine gemeente als Kaprijke is dit een grote stap voorwaarts.

Eeklo N49 extensie en Maldegem N49 – indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning

2018-09-27

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de zone rond de N49, van Maldegem tot Kaprijke, aangeduid als strategische zone voor de bouw van windturbines. Dit is het zogenaamde “Energielandschap Oost-Vlaanderen”.

De voorbije maanden heeft ENGIE Electrabel twee bijkomende omgevingsvergunningen ingediend. Enerzijds voor de bouw van een windturbine net naast de Bredeweg in Maldegem, aansluitend bij de turbines die daar al staan. Anderzijds werd ook een vergunning ingediend voor een bijkomende turbine ten oosten van de Maroyendam in Eeklo. Die turbine zal aansluiten bij de turbines waar vorig jaar reeds een vergunning werd verkregen.

We verwachten de beslissing van de omgevingsvergunning tegen eind dit jaar.

Gerelateerde projecten

Aalter Lakeland
Arvesta werkt samen met ENGIE Electrabel aan de ontwikkeling van één windturbine gelegen in de industriezone Aalter Lakeland, ten noorden van Aalter. De turbine komt op de productiesite van AVEVE Veevoeding, een van de sterke merken van Arvesta.
Nevele – Hansbeke
ENGIE plant de bouw van 5 windturbines langs de E40 in Nevele.

Brugge Herdersbrug
Het windpark werd gerealiseerd en wordt uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 2 cvba, een partnership tussen ENGIE Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).
Zeebrugge – ICO Terminals
11 windturbines voor het laden van EV wagens voor de groep International Car Operators (ICO) in Zeebrugge.