Gent Haven – Ghent Coal

2 windturbines in de Haven van Gent ter hoogte van Desteldonk.

In de haven van Gent, nabij de elektriciteitscentrale van Rodenhuize, zijn 2 windturbines gebouwd. Deze turbines bevinden zich op de site van Ghent Coal Terminal en staan mooi op eenzelfde lijn met de 2 windturbines van Rodenhuize.

Het windpark werd gerealiseerd en wordt uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders, een partnership tussen ENGIE Electrabel en de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

De Haven van Gent is een strategisch interessante plaats om nieuwe windcapaciteit te ontwikkelen. Deze projecten laten een directe injectie van groene elektriciteit toe in het industrieel proces van de daar aanwezige industrie en een verhoging van de competitiviteit van de ondernemingen die daar actief zijn.

Kerncijfers:

Aantal turbines 2
Vermogen per turbine 2 MW
Equivalent verbruik 2857 gezinnen
CO2-besparing 4560 ton/jaar

Planning:

01/2012 Vergunningsaanvraag
06/2012 Beslissing van de overheid
02/2014 Start v/d werken
10/2015 Indienstname

 

Card image cap

Mr. Verhoeven

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Ontdek al onze productieparken