Gent Haven – Ghent Coal

2 windturbines in de Haven van Gent ter hoogte van Desteldonk.

In de haven van Gent, nabij de elektriciteitscentrale van Rodenhuize, zijn 2 windturbines gebouwd. Deze turbines bevinden zich op de site van Ghent Coal Terminal en staan mooi op eenzelfde lijn met de 2 windturbines van Rodenhuize.

Het windpark werd gerealiseerd en wordt uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders, een partnership tussen ENGIE Electrabel en de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

De Haven van Gent is een strategisch interessante plaats om nieuwe windcapaciteit te ontwikkelen. Deze projecten laten een directe injectie van groene elektriciteit toe in het industrieel proces van de daar aanwezige industrie en een verhoging van de competitiviteit van de ondernemingen die daar actief zijn.

Kerncijfers:

Aantal turbines 2
Vermogen per turbine 2 MW
Equivalent verbruik 2857 gezinnen
CO2-besparing 4560 ton/jaar

Planning:

01/2012 Vergunningsaanvraag
06/2012 Beslissing van de overheid
02/2014 Start v/d werken
10/2015 Indienstname

 

Mr. Verhoeven
   
Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Related projects

Gent haven – Tower Automotive
Een windturbine, in rechte lijn met de windturbines bij Ghent Coal Terminal en centrale Rodenhuize.
Rodenhuize Repowering
ENGIE bouwt in de loop van 2021 drie grote windturbines van 4,1 MW op het terrein van zijn biomassacentrale in Rodenhuize. De nieuwe turbines komen in de plaats van de twee bestaande exemplaren van 2 MW. Dankzij de vervanging wordt het volle potentieel van het terrein benut en kan ENGIE ca. 10 900 gezinnen voorzien van lokale, groene stroom. De oude turbines krijgen een nieuwe bestemming elders in Europa.
Gent Haven – Skaldenpark
Samenwerking tussen Electrabel en Katoen Natie waarbij beide partijen elk 4 windturbines ontwikkelen.
Gent Haven – Moervaart Zuid
1 turbine op de site van SITA en 1 turbine op de site van ENVISAN.