Umicore Hoboken

Groene energie door windmolens, ook op de site van Umicore te Hoboken

Ons land heeft te maken met uitdagende klimaatdoelstellingen voor de komende jaren. CO₂-neutrale energie lijkt daarbij één van de belangrijkste bouwstenen te zijn. ENGIE wil overheden, steden en gemeenten hierin begeleiden en hen de mogelijkheid bieden om zelf lokale, groene stroom te produceren.

ENGIE diende in maart een vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windmolens langs de Schelde met een tiphoogte van 180 meter op de site van Umicore. De windmolens zijn goed voor een jaarlijkse energievoorziening van ongeveer 8.500 gezinnen. Umicore hecht veel belang aan duurzame energie en zet daarom haar schouders mee onder dit project. Verschillende onafhankelijke bureaus hebben de nodige studies uitgevoerd in verband met slagschaduw, geluid, natuur…. Hieruit blijkt dat we de windturbines conform de wetgeving kunnen uitbaten. Als bijzondere maatregel voor dit project zal Engie de slagschaduw voor omwonenden tot nul herleiden (technisch minimum).

Eind april organiseert ENGIE twee infosessies over dit windturbineproject. Hier krijgt u een woordje uitleg over dit project, aan de hand van kaarten en infopanelen. U kan dan ook al uw vragen stellen. De infosessies zullen plaatsvinden op volgende momenten:

Woensdag 24 april 2019 tussen 17u en 21u (doorlopend) in het Administratief Centrum, gelegen in de Sint-Bernardusabdij 1 te Hemiksem.
Dinsdag 30 april 2019 tussen 17u en 21u (doorlopend) in het Gildenhuis Moretusburg, gelegen in de Kapelstraat 296 in Hoboken.

Umicore-Hoboken-2
inplanting

Kerncijfers

Aantal turbines: 4

Vermogen per turbine: 4,5 MW

Equiv. verbruik: 8500 gezinnen

CO2 besparing: 13200 ton/jaar

Planning

04/2019 – Informatievergaderingen

10/2019 – beslissing deputatie provincie Antwerpen

Contact

Projectleider: Siegfried Vanhevel

Adres:
Site Umicore Hoboken

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn