Maldegem-Eeklo-Kaprijke

ENGIE Electrabel bouwt negen windturbines langs de N49 in Maldegem, Eeklo en Kaprijke.

In Kaprijke bouwt ENGIE Electrabel twee turbines aan de zuidkant van de N49, in lijn met de bestaande turbines van EDF in Eeklo. De toegangsweg is klaar, begin volgend 2020 starten de funderingswerken, tegen het midden van het jaar zullen de turbines functioneel zijn.

In Eeklo bouwt ENGIE Electrabel vier turbines aan de noordkant van de N49. Net zoals in Kaprijke zullen die functioneel zijn tegen midden 2020.

In Maldegem voorziet ENGIE Electrabel drie turbines, een aan de zuidkant van de N49 (in de lijn met de bestaande turbines van Elicio) en 2 tussen de N49 en het Schipdonkkanaal.

BA_WT1_V_N_2_Fotosimulatie
overzicht-turbines-MEK
MEK3.jpg

Kerncijfers

Aantal turbines: 9

Vermogen per turbine: 2,2 – 3,5 MW

Equiv. verbruik: 15429 gezinnen

CO2 besparing: 24624 ton/jaar

Planning

12/2016 – Vergunningsaanvraag

09/2017 – Beslissing van de overheid

09/2019 – Start van de werken

10/2020 – Indienstname

Contact

Projectleider: M. Deneckere

Adres:
Gemeente Maldegem, Eeklo en Kaprijke

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

30/09/2019

Status van het project

Eind 2016 werden de eerste vergunningen aangevraagd. Het duurde tot september 2019 vooraleer alle turbines definitief vergund waren. ENGIE Electrabel start daarom vanaf oktober met de voorbereidende werken. Er worden toegangswegen aangelegd in de drie gemeentes, funderingen en kraanplatformen gebouwd, en elektrische installaties geplaatst. Voor de opbouw van de turbines is het wachten tot midden volgend jaar.

06/12/2018

Twee turbines in Kaprijke – Energielandschap Oost-Vlaanderen

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de zone rond de N49, van Maldegem tot Kaprijke, aangeduid als strategische zone voor de bouw van windturbines. Dit is het zogenaamde “Energielandschap Oost-Vlaanderen”.

De voorbije jaren raakten een heleboel dossiers vergund in die zone. De gemeente Kaprijke verzette zich evenwel tegen de bouw van windturbines in Kaprijke zelf. Ze vreesden de impact ervan op het centrum van de gemeente. Het dossier in Kaprijke raakte dan ook geblokkeerd.

In overleg met de gemeente werd beslist om de turbine tussen de expressweg N49 en de dorpskern (WT10 op de plannen) niet te bouwen. In ruil hiervoor kan ENGIE Electrabel verder gaan met het dossier van de resterende twee turbines, die ten zuiden van de expressweg staan ingepland.

De bouw van de turbines betekent een besparing van 2600 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 4000 gezinnen. Voor een kleine gemeente als Kaprijke is dit een grote stap voorwaarts.

27/09/2018

Eeklo N49 extensie en Maldegem N49 – indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de zone rond de N49, van Maldegem tot Kaprijke, aangeduid als strategische zone voor de bouw van windturbines. Dit is het zogenaamde “Energielandschap Oost-Vlaanderen”.

De voorbije maanden heeft ENGIE Electrabel twee bijkomende omgevingsvergunningen ingediend. Enerzijds voor de bouw van een windturbine net naast de Bredeweg in Maldegem, aansluitend bij de turbines die daar al staan. Anderzijds werd ook een vergunning ingediend voor een bijkomende turbine ten oosten van de Maroyendam in Eeklo. Die turbine zal aansluiten bij de turbines waar vorig jaar reeds een vergunning werd verkregen.

We verwachten de beslissing van de omgevingsvergunning tegen eind dit jaar.

Focus

2444531323

Onze andere projecten


 
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn