Warmtekrachtkoppeling door afvalterugwinning

Niet-gerecycleerd afval kan verbrand worden. Maar moderne verbrandingsinstallaties, die beheerd worden door ENGIE, doen meer dan dat. Ze maken nieuwe energie met ecologische voordelen. Hoe spelen ze dat klaar?

Bij groene energie wordt snel aan zonne-en windenergie gedacht, maar van het niet-gerecycleerd afval, kan ook voor een stuk duurzame energie worden gemaakt. Europa beschouwt huishoudelijk en industrieel afval als groene energiebron. Het is  beter het restafval te verbranden en de warmte te recupereren dan het zo weg te gooien. Omdat het restafval niet enkel duurzame componenten bevat, kan de energiebron niet volledig groen bestempeld worden.

ENGIE is in België een belangrijke speler wat de bouw en het onderhoud van dergelijke afvalverbrandingsovens betreft.

 

Hoe werkt het?

Afval verbranden maakt het mogelijk om afval als  energiebron te gebruiken. Dit gebeurt voornamelijk door verbranding van niet-gesorteerd afval afkomstig van huishoudens of bedrijven in speciale verbrandingscentrales.

Er ontstaat restwarmte en deze warmte wordt getransporteerd naar de eindgebruikers door middel van een warmtenet, om lokale gebouwen en soms zelfs sommige buurten van verwarming en warm water te voorzien. De restwarmte kan ook worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Men spreekt dus van warmtekrachtkoppeling, want naast thermische terugwinning kan restwarmte worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.

 

De veelzijdigheid van ons huishoudelijk afval

Nadat de rook voor stoom heeft gezorgd, wordt het gezuiverd via een ventilator richting schoorsteen, waar permanent metingen worden uitgevoerd.

Daar stopt het trouwens niet, een moderne verbrandingsinstallatie heeft nog meer milieuvriendelijke technologie aan boord. Wat gebeurt er met de resterende stoffen bijvoorbeeld, die overblijven na verbranding? Er kunnen twee nieuwe grondstoffen van gemaakt worden: de ijzerhoudende gaan naar de schroothandelaar, de niet-ijzerhoudende worden vermengd met andere materialen en dienen o.a. als bodembedekker bij wegenwerken. Een goed voorbeeld van hoe ons huisvuil niet enkel voor nieuwe elektriciteit zorgt, maar zelfs helpt bij het asfalteren van onze wegen!

 

Wat doet ENGIE op dit gebied?

ENGIE telt meerdere jaren ervaring en ongeëvenaarde expertise bij de bouw en het mechanisch onderhoud van verbrandings- of terugwinningsinstallaties. Recente realisaties.

In Eeklo – ENGIE stond in voor het ontwerp, de bouw, de installatie en ingebruikname van 2 nieuwe verbrandingsovens in Eeklo, alsook voor de aanpassingen en optimalisatie van de huidige fabriek, voor IVM, de intercommunale in Eeklo. Dankzij de renovatie kan de bestaande installatie haar energetische prestaties fors verbeteren en voldoen aan de eisen van de milieuvergunning: de elektriciteit die op die manier wordt opgewekt komt op het stroomnet terecht en elke verbrandingslijn is uitgerust met een apparaat voor het behandelen van de rook die vrijkomt tijdens het proces.

In Charleroi – ENGIE werkt aan de finalisatie van een nieuwe afvalverbrandingseenheid voor de intercommunale van de regio Charleroi (Tibi). Naast het leveren van elektrische energie aan het elektriciteitsnet, zou de opgewekte stoom in de toekomst een stedelijk verwarmingssysteem kunnen bevoorraden.

In Brussel – Aan de Brusselse afvalcentrale van Neder-over-Heembeek, werkt ENGIE constant aan verbeterings-en onderhoudswerken. De teams van ENGIE installeerden en verbonden een warmtenet dat sinds oktober 2016 het winkelcentrum Docks, maar ook Net Brussel en een industriële schrijnwerkerij verwarmt. En voor de winter van 2020-2021, zullen de serres van het Koninklijk domein van Laken worden aangesloten op het warmtenet.

 

Verwarming voor 7.000 gezinnen

Zo verbrandt de verbrandingsoven van Brussel-Energie elke dag 1.400 ton afval. In termen van capaciteit van het verwarmingssysteem vertegenwoordigt dit het calorische verbruik van ongeveer 7.000 gezinnen.

 

Oplossingen voor de toekomst van onze steden

De energieproductie afkomstig van verbrandingseenheden heeft economische en ecologische voordelen. Het vermindert het gebruik van fossiele grondstoffen en verlaagt het volume en gewicht van afvalstoffen aanzienlijk. En warmteterugwinning produceert energie die lokaal gebruikt kan worden.

Door zijn expertise te introduceren door middel van dergelijke concrete oplossingen, wil ENGIE steden, gemeenten en overheden ondersteunen om hun energietransitie te realiseren.