Vlotter scheepvaartverkeer en groene stroom met nieuwe stuwsluis in Harelbeke

Harelbeke heeft haar vernieuwde stuwsluiscomplex op de Leie ingehuldigd: de stad krijgt een nieuwe stuwsluis met waterkrachtcentrale, een vispassage en een draaibrug voor fietsers en voetgangers. ENGIE stond in voor het ontwerp en de uitvoering van de werken, in samenwerking met Jan De Nul nv, Herbosch-Kiere nv en Aelterman bvba.
Projecten en realisaties

Deze werken werden uitgevoerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg. De voorbije vijf jaar, werkte de tijdelijke handelsvennootschap Leieland aan de vernieuwing en de modernisering van de stuwsluis, de vaarweg en de omgeving langsheen de Leie in Harelbeke.

 

Verbetering van de infrastructuur

ENGIE stond in voor alle elektromechanische uitrustingen van het nieuw sluizencomplex. De nieuwe sluis is 230 meter lang, bestaat uit 2 delen en biedt de mogelijkheid aan schepen tot 4.500 ton om op de Leie te varen. Consortium partner Aelterman was verantwoordelijk voor de staalbouwwerken; partners Jan De Nul & Herbosch-Kiere voor de bouwkundige werken en algemene coördinatie.

 

Duurzaam scheepvaartverkeer en groene stroom

Steden worden steeds meer geconfronteerd met ecologische, economische en sociale uitdagingen.

De uitgevoerde werken in Harelbeke zorgen ervoor dat de publieke ruimtes en woonomgeving ingericht zijn rond het centrum aan de Leie. Zo zal de draaibare fiets- en voetgangersbrug bijvoorbeeld beide oevers van Harelbeke beter verbinden en de eenheid van de stad verhogen. De grote vispassage zal vismigratie op de Leie mogelijk maken en zo de visbestanden in stand te houden.

Er werd ook een waterkrachtcentrale gebouwd die de nodige groene stroom zal opwekken om de sluis energieneutraal te laten functioneren.

Dit project maakt deel uit van het Europees gesubsidieerde binnenvaartproject Seine-Schelde, dat de vaarwegverbinding tussen het Seine-bekken verbetert. Dankzij enkele grootschalige infrastructuurwerken in Frankrijk en België, zullen binnenvaartschepen tot 4.500 ton tussen Parijs en Antwerpen kunnen varen.

Binnenvaart speelt een belangrijke economische rol en is een alternatief op zich voor het wegvervoer. Door waterwegen efficiënter te maken, past dit project volledig in de strategie van ENGIE om mee te werken aan de transitie naar duurzame(re) energie- en mobiliteitsoplossingen.