Onshore windenergie-activiteiten van ENGIE in België ontvangen het ISO 45001-label

De onshore windenergie-activiteiten van ENGIE in België hebben het ISO 45001-label ontvangen. Dit label erkent de pertinentie van het beleid en de processen voor gezondheids- en veiligheidsbeheer. Het bevestigt de reeds sterke gezondheids- en veiligheidscultuur en vormt een hefboom voor voortdurende verbetering, waarbij de preventie van ongevallen en incidenten centraal staat.
17/10/2023

ENGIE is een belangrijke speler in hernieuwbare energie in België. Met 221 operationele windturbines met een totale capaciteit van 560 MW, een grote ontwikkelingsportefeuille en 62 medewerkers actief in onshore windenergie, is het bedrijf goed op weg om zijn ambitie waar te maken om tegen 2030 1000 MW aan windturbines te exploiteren op het Belgische vasteland.

Hoewel deze ambitie bijdraagt aan de doelstelling van de Groep om in 2045 koolstofvrij te zijn, mag ze nooit ten koste gaan van de gezondheid en veiligheid van de werknemers, leveranciers en belanghebbenden.

ENGIE Renewables Belgium, dat al sinds 2009 het VCA 2-sterrenlabel heeft, behaalde in september 2023 het ISO 45001-certificaat2. Dit certificaat erkent dat ENGIE voor zijn onshore windactiviteiten in België een beheersysteem heeft opgezet dat de naleving van de hoge gezondheids- en veiligheidsnormen van het bedrijf garandeert. Dit omvat de implementatie van een gezondheids- en veiligheidsbeleid, duidelijke doelstellingen en prestatie-indicatoren, concrete procedures en processen, communicatiemiddelen, opleidingen en controlesystemen.

Dit systeem is van toepassing op de hele activiteitenketen: ontwikkeling, bouw, exploitatie en ontmanteling. Het houdt rekening met veranderingen in de activiteiten doorheen de tijd. Het systeem wordt ook aangestuurd door een dynamiek van voortdurende verbetering, met name via het jaarlijkse auditsysteem.

Het bijzondere aan de beheermethode van ENGIE Renewables Belgium is dat de gezondheids- en veiligheidsprocedures worden gevoed door multidisciplinaire werkgroepen, die verbeter- en aanpassingsvoorstellen formuleren. Deze werkgroepen richten zich op verschillende thema's zoals gezondheids- en veiligheidsbeleid, communicatie met belanghebbenden, opleiding, identificatie van gevaren, analyse van incidenten, enz.

Deze werkgroepen en de ISO 45001-aanpak stellen ons bijvoorbeeld in staat om onze procedures, via een holistische benadering, aan te passen aan de steeds hoger wordende windturbines, zowel op het vlak van bouwprocedures, evacuatieapparatuur als het voorzien van juiste opleidingen.

 

Nicolas van den Abeele, directeur Renewables Belgium:

"Gezondheid en veiligheid vormen al tientallen jaren de kern van onze bekommernis en ons DNA als uitbater van grote industriële installaties. De dringende noodzaak om actie te ondernemen ten behoeve van de energietransitie kan nooit ten koste gaan van de gezondheid en veiligheid van onze teams en onze belanghebbenden. Het behalen van het ISO 45001-certificaat getuigt van onze vastberadenheid en ons vermogen om onze normen voortdurend te verbeteren en aan te passen aan veranderende technologieën en omstandigheden."

 

  1. VCA: « VeiligheidsChecklist Aannemers » is een veiligheidssysteem dat vooral gericht is op risicovolle werken. De certificering helpt ons bedrijf om op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke manier te werken, met als doel arbeidsongevallen te voorkomen. 
  2. https://www.iso.org/standard/63787.html
 

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

Brouwerij St-Feuillien wordt groter en duurzamer met de hulp van ENGIE

Brouwerij St-Feuillien, die dit jaar haar 150ste verjaardag viert, investeert in de toekomst en gaat de hedendaagse milieu-uitdagingen aan. Het bedrijf presenteert vandaag zijn nieuwe productielijnen, geïnstalleerd in twee nieuwe gebouwen, zijn waterzuiveringsinstallatie, die voldoet aan de strenge lozingsnormen voor afvalwater, zijn energieterugwinningsproces, en zonnepanelen, geïnstalleerd door ENGIE, die jaarlijks het equivalent van een derde van het elektriciteitsverbruik van de site zullen produceren.
28/11/2023
Card image cap
Pers

Site van Puratos in Andenne wordt duurzamer dankzij 4200 zonnepanelen geplaatst door ENGIE

ENGIE installeerde, financierde en onderhoudt een zonnepaneleninstallatie bij Puratos in Andenne, een wereldleider in ingrediënten voor bakkerij, patisserie en chocolade. Dankzij deze installatie van 2 megawatt kan het bedrijf zijn CO2-uitstoot reduceren met 750 ton per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 375 dieselwagens.
17/11/2023
Card image cap
Pers

Minister Tinne Van der Straeten bezoekt Laborelec, het groeiende internationale R&D-centrum van ENGIE in België

Laborelec, het R&D-centrum voor elektrische technologieën van de ENGIE Groep, verwelkomt vandaag federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten voor een ontmoeting met de experts die mee vorm geven aan de toekomst van de energietransitie in België. Laborelec rekruteerde het afgelopen 1,5 jaar niet minder dan 64 nieuwe wetenschappers en onderzoekers om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar onderzoek en operationele ondersteuning rond de nieuwste energietechnologieën, vooral op het vlak van hernieuwbare energie. Daarmee tekent het expertisecentrum in Linkebeek al zijn zevende opeenvolgende jaar van forse groei op.
18/10/2023
Card image cap
Artikel

ENGIE versnelt transitie naar netto-nul uitstoot van energie-intensieve bedrijven in België met een reeks Corporate Power Purchase Agreements

ENGIE heeft 'Corporate Power Purchase Agreements' ondertekend met vijf belangrijke spelers in het Belgische economische landschap.
04/10/2023