Eoly Energy en ENGIE ontwikkelen groen windproject langs de E40 in Affligem

Project met respect voor omgeving en omwonenden
07/12/2022

Affligem, 7 december 2022 – Eoly Energy en ENGIE plannen de bouw van 2 windturbines, langsheen de E40 in Affligem. De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarlijks verbruik van zo’n 6.200 gezinnen en leiden tot een reductie van 10.000 ton CO₂-uitstoot per jaar. Zo draagt dit bij aan de groeiende vraag naar energie en het plan van de Vlaamse overheid om de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 35% te reduceren. Eoly Energy en ENGIE willen de omwonenden zo goed mogelijk betrekken bij het project. Via CoGreen, de coöperatieve vennootschap van ENGIE, kunnen ze bovendien investeren in de windturbines.

Weloverwogen keuze van locatie 

De twee windturbines worden ingeplant op landbouwgronden, respectievelijk langsheen Ten Bos en Zwarteberg, op een open akker parallel met de autosnelweg E40. De twee locaties hebben weinig bewoning in de directe omgeving en bevinden zich op ruime afstand van woongebied. De impact op de omgeving werd grondig onderzocht en zal ook tijdens de exploitatiefase nauwkeurig gemonitord worden. Op die manier kan gegarandeerd worden dat de wettelijke normen voor onder meer geluid en slagschaduw te allen tijde gerespecteerd worden en de hinder voor de omwonenden en bedrijven in de omgeving tot een minimum beperkt wordt. 

Normen voor geluid en slagschaduw gerespecteerd 

De Vlarem-regelgeving heeft een toegestane hoeveelheidslagschaduw voor woningen vastgelegd: in Vlaanderen is dit een periode van maximaal 8 uur per jaar, en niet langer dan 30 minuten per dag. Eoly Energy en ENGIE investeren extra in hun turbines om ze uit te rusten met een systeem dat de slagschaduw continu monitort en alle stilstanden logt. Op deze manier kan de overheid te allen tijde controleren dat aan de normen voldaan wordt, en kan de slagschaduw tot een minimum beperkt worden. 

Wat betreft het geluid, zal de windturbine het wettelijke geluidsniveau van 39 dB(A) in woongebied ‘s nachts respecteren, dit komt overeen met het geluid van het gefluister in een bibliotheek. Overdag gaat dit over een maximum van 44 dB(A), wat overeenkomt met het geluid in een rustige bureau/werkomgeving.

Samen de CO₂-uitstoot terugdringen met meer groene windenergie

De opgewekte groene stroom van de windturbines, die rechtstreeks op het openbaar net wordt geïnjecteerd, zal leiden tot een reductie van 10.000 ton CO₂-uitstoot per jaar. Dit is een stap in de goede richting voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, die in nauw overleg met de lokale gemeenschap wordt gezet. 

De ontwikkelaars bieden bovendien de mogelijkheid aan de omwonenden om te participeren in het project, via de coöperatieve vennootschap van ENGIE, CoGreen. 

Geïnteresseerde omwonenden kunnen met al hun vragen terecht op de projectwebsite of bij de experten van Eoly Energy en ENGIE. 

Twee ontwikkelaars met één gemeenschappelijk klimaatdoel

Beide ontwikkelaars stellen voor dit windproject hun expertise en ervaring ter beschikking, van ontwikkeling tot en met exploitatie. Eoly Energy, een groene energieproducent met een sterke focus op waterstof, zonne- en windenergie, is onderdeel van Virya Energy. Eoly Energy baat als groene energieproducent in België op dit moment 21 windturbines op land uit. Op die manier wil Eoly Energy een betekenisvolle bijdrage leveren aan de groeiende vraag naar energie en het behalen van de klimaatdoelstellingen, met respect voor mens en milieu.

ENGIE is een toonaangevende wereldwijde speler voor koolstofarme energie en diensten en tevens de grootste groene stroomproducent van België. Het huidige productiepark van ENGIE in ons land bestaat uit meer dan 200 windturbines, goed voor meer dan 500 MW aan onshore windenergie. Een capaciteit die ENGIE wil verdubbelen tegen 2030, tot 1000 MW.

Meer info: info@eoly-energy.com en  renewableadministration@engie.com
 

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

Met dynamische lichtbakens beperken Defensie en ENGIE de visuele impact van het windpark Greensky

Dit is het grootste windpark in België dat met dit type lichtbakens wordt uitgerust.

Windenergie is een van de meest mature energievormen voor het verwezenlijken van de doelstellingen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Om omwonenden warm te maken voor deze technologie, onderzoeken projectontwikkelaars de verschillende manieren om de impact ervan te verkleinen. Zo wordt sinds januari 2023 de nachtverlichting van het Greensky windpark, dankzij de samenwerking met Defensie en meer bepaald de luchtmacht, enkel nog gebruikt tijdens oefeningen van de luchtmacht. Dit betekent een vermindering van 90% van de nachtelijke lichtbakens.

24/08/2023
Card image cap
Artikel

Bureau Veritas certificeert ENGIE met SET-label voor zijn duurzame methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen

Het SET-label (Sustainable Energy Transition), dat in mei 2022 in België werd gelanceerd, is het internationale equivalent van het Franse TED-label (Transition Energétique Durable) en certificeert onze methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen die geïntegreerd zijn in de samenleving, de natuur respecteren en bijdragen aan de vermindering van koolstofemissies. 
26/07/2023
Card image cap
Artikel

Actie Code Rood: laten we het debat objectief voeren

Organisatie Code Rood organiseerde begin juli 2023 4 actiedagen tegen ENGIE. ENGIE respecteerde het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van demonstratie, maar vond het belangrijk om het debat te voeren op basis van objectieve elementen.

Zo is o.a. de bewering dat ENGIE het meest vervuilende bedrijf van België is feitelijk onjuist. Code Rood deed ook verkeerde veronderstellingen over de strategie en activiteiten van ENGIE.

Hieronder enkele elementen van antwoord:

10/07/2023
Card image cap
Artikel

ENGIE (Laborelec) neemt deel aan onderzoek naar hernieuwbare energiegemeenschappen (2/2)

In een vorig artikel hebben wij aandacht besteed aan de hernieuwbare energiegemeenschappen (REC's), die een van de oplossingen zijn voor de energiecrisis en een vector van de energietransitie. ENGIE neemt, als leider van deze transitie, deel aan de ontwikkeling van REC's. Welke rol speelt ENGIE in deze context?
06/06/2023