ENGIE versnelt transitie naar netto-nul uitstoot van energie-intensieve bedrijven in België met een reeks Corporate Power Purchase Agreements

ENGIE heeft 'Corporate Power Purchase Agreements' ondertekend met vijf belangrijke spelers in het Belgische economische landschap.
04/10/2023

Vijf jaar lang, van december 2023 tot december 2028 zal ENGIE een deel van de energie die door het offshore windmolenpark C-Power wordt geproduceerd, beheren en verdelen naar elk van de vijf ondernemingen.

Agristo, Aluminium Duffel, Pfizer Puurs, Proximus en Umicore hebben ingetekend op een totaal van 70 MW offshore windcapaciteit, die het equivalent levert van het jaarlijkse verbruik van bijna 65 000 gezinnen (ongeveer 161 000 MWh per jaar). Dit helpt hen om de koolstofvoetafdruk van hun activiteiten in België te beperken en maakt het mogelijk om een totaal van 90 000 ton CO₂ per jaar te vermijden.

Verwacht wordt dat er in de komende maanden nog meer overeenkomsten zullen volgen.

Het C-Power windpark was het eerste farshore windpark in de Belgische Noordzee en is volledig operationeel sinds 2013. Het bevindt zich op de Thorntonbank, een zandbank op ongeveer 30 kilometer van de Belgische kust, en bestaat uit twee zones met samen 54 windturbines voor een totale capaciteit van 325 MW. 

De elektriciteitsproductie van de noordoostelijke zone van het C-Power windpark (24 windturbines) zal door ENGIE worden beheerd en aangeboden aan energie-intensieve industrieën als een kortetermijnoplossing om hen te helpen de koolstofvoetafdruk van hun activiteiten te beperken. Terwijl deze Corporate Power Purchase Agreements (PPA’s) al goed ingeburgerd zijn bij bedrijven in het buitenland, kiezen nu ook  steeds meer Belgische bedrijven voor deze optie. De vijf PPA’s die inmiddels zijn afgesloten, zullen dus wellicht gevolgd worden door andere overeenkomsten van dit type in de nabije toekomst.

Thierry Saegeman, CEO van ENGIE Belgium:

"Dankzij een gediversifieerde en groeiende portefeuille kan ENGIE zijn professionele klanten voorzien van lokale, hernieuwbare energie en zo de decarbonisatie van hun industriële activiteiten versnellen. Tegen 2030 willen we al onze klanten wereldwijd helpen om jaarlijks 45 miljoen ton CO₂-uitstoot te vermijden. Groene PPA's met grote industriële spelers leveren een belangrijke bijdrage aan dit doel en tonen ons vermogen om hen te begeleiden in hun eigen traject naar netto-nul koolstofuitstoot." 

Peter Vos, Energy Manager van Agristo :

"Agristo heeft een sterke focus op groei en we willen dat dit een duurzame groei is. We streven naar 50% hernieuwbare energie en 50% reductie van onze energiegerelateerde uitstoot, twee uitdagende doelen voor een energie-intensieve organisatie als Agristo. PPA's zijn een logische volgende stap naast de lopende investeringen in eigen hernieuwbare energie. Samenwerkingen doorheen de hele keten zijn onmisbaar om de transitie naar een duurzame economie vorm te geven. Met deze PPA kunnen we de strijd tegen 1.5°C opwarming van de aarde versnellen en onze goudgele friet nog groener maken."

Hans Andries, Senior Manager Energy & Risk van Aluminium Duffel:

"Ons bedrijf speelt een cruciale rol als producent van gewalste aluminiumproducten die worden gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de auto-industrie en de bouw. De hernieuwbare elektriciteit zal worden gebruikt voor onze giet-, wals- en afwerkingsinstallaties en voor de elektrisch verwarmde ovens. Deze overeenkomst markeert een belangrijke stap voorwaarts in ons streven naar hernieuwbare energie en onze voortdurende inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen."

Luc Van Steenwinkel, Site Lead Pfizer Puurs en Vice President Pfizer Biotech Operations:

“Als één van de grootste productie- en verpakkingssites in de farmasector in Europa, willen we een voortrekker zijn op vlak van een duurzaam productieproces en hernieuwbare energie. Die ambitie is niet nieuw: onze doelstelling om tegen 2030 CO₂-neutraal en tegen 2040 net zero te opereren, krijgt met deze PPA absoluut een extra boost.”

Catherine Bals, Sustainability Lead bij Proximus:

“Bij Proximus zijn we ons bewust van de impact die we hebben op onze omgeving en daarom hebben we onszelf een ambitieuze Net Zero-doelstelling opgelegd tegen 2040. Om dezelfde reden houden we ons elektriciteitsverbruik nauwlettend in het oog en streven we continu naar meer efficiëntie, maar net zo goed hechten we belang aan hoe we ons bevoorraden.  Nadat we al in 2019 overgeschakeld zijn op 100% hernieuwbare stroom voor onze eigen activiteiten, is het ons doel in de komende jaren om meer lokale elektriciteitsbronnen aan te boren via investeringen in PPA’s en partnerships op lange termijn met Belgische wind- en zonneparken. De vandaag gepresenteerde overeenkomst is een belangrijk middel om deze ambitie te verwezenlijken en is goed voor 20% van onze energiebehoefte in de komende vijf jaar.”

Géraldine Nolens, Executive Vice President ESG en General Counsel van Umicore:

"Umicore zet zich in voor zijn Klimaatactieplan, dat onder meer inhoudt dat we tegen 2035 een netto-nul broeikasgasemissie willen bereiken voor scope 1 en 2 en tegen 2025 enkel hernieuwbare elektriciteitsbronnen in Europa gebruiken voor onze productie. Het gebruik van hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie en het afsluiten van stroomafnameovereenkomsten, waaronder diegene de we hebben ondertekend met onze partner ENGIE, zijn essentieel voor het behalen van onze ambitieuze doelstellingen."  
 

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

Primeur: ENGIE en Solarge plaatsen grootste circulaire zonne-installatie bij SABIC in Genk

ENGIE, Solarge en SABIC slaan de handen in elkaar voor een baanbrekende zonne-installatie van 2,4 MW op de site van SABIC in Genk. Uniek aan de zonnepanelen is dat ze 100% circulair zijn, veel minder wegen dan traditionele zonnepanelen én door Solarge in Nederland geproduceerd worden met SABIC-materialen. Het project is een echte primeur: nooit eerder in de wereld werd een installatie van dergelijke omvang met deze panelen gebouwd.
13/05/2024
Card image cap
Artikel

Onze strategie voor een versnelde energietransitie

België heeft ambitieuze objectieven op vlak van energie: een antwoord bieden op de stijgende energienoden van de Belgische inwoners en bedrijven en de CO₂-uitstoot verminderen. Om deze uitdagingen en objectieven te behalen, lanceren we een nieuwe strategie: #ENERGIZE2030.
25/04/2024
Card image cap
Pers

Dankzij 1,5 MWp aan zonnepanelen van ENGIE wordt Gosselin een duurzamere logistieke speler

ENGIE heeft een zonnepaneleninstallatie van 1,5 MWp geplaatst op de site van Gosselin in Antwerpen. Gosselin is een groot verhuis- en logistiek bedrijf en kan dankzij deze installatie van meer dan 3000 zonnepanelen zijn CO2-uitstoot verminderen met 535 ton per jaar, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van 268 dieselwagens.
11/04/2024
Card image cap
Pers

Brouwerij St-Feuillien wordt groter en duurzamer met de hulp van ENGIE

Brouwerij St-Feuillien, die dit jaar haar 150ste verjaardag viert, investeert in de toekomst en gaat de hedendaagse milieu-uitdagingen aan. Het bedrijf presenteert vandaag zijn nieuwe productielijnen, geïnstalleerd in twee nieuwe gebouwen, zijn waterzuiveringsinstallatie, die voldoet aan de strenge lozingsnormen voor afvalwater, zijn energieterugwinningsproces, en zonnepanelen, geïnstalleerd door ENGIE, die jaarlijks het equivalent van een derde van het elektriciteitsverbruik van de site zullen produceren.
28/11/2023