De coronamaatregelen, de daling van het elektriciteitsverbruik en veel wind en zon leiden tot negatieve elektriciteitsprijzen

Sinds de lockdown hebben we bijna elk weekend te maken gehad met negatieve elektriciteitsprijzen. Dit komt nog al eens voor, maar beperkt zich slechts tot een paar keer per jaar wanneer er plots veel wind of zon is en dit niet voorspeld kon worden. ENGIE stelt op zo’n momenten dan alles in het werk om hier zo snel mogelijk op te anticiperen. We vroegen onze expert Wouter Van Melkebeek, Head of Power Dispatch, hoe ENGIE hiermee omgaat.
15/04/2020

Kan u ons eerst vertellen wat (negatieve) prijspieken zijn?

Aangezien opslagmogelijkheden voor elektriciteit beperkt zijn, moet de hoeveelheid geproduceerde stroom altijd overeenstemmen met de verbruikte hoeveelheid. De elektriciteitsprijzen zijn afhankelijk van dit evenwicht, maar ook van andere factoren die dit evenwicht kunnen beïnvloeden en de prijzen doen schommelen zoals temperatuur, wind, zon, productiecapaciteit die wegvalt, enzovoort.

Prijspieken ontstaan wanneer er dus een onevenwicht is tussen de elektriciteitsvraag en het aanbod. Wanneer er een tekort is aan productiecapaciteit ontstaan er positieve prijspieken die de stroomprijs de hoogte in jagen, wanneer er een overaanbod is, krijgen we te maken met negatieve prijspieken. 

 

Hoe komt het dat we tijdens de coronacrisis steeds meer negatieve prijspieken zien?

De coronacrisis heeft ons in een speciale situatie gebracht doordat veel bedrijven stilliggen of niet volledig operationeel zijn. Het elektriciteitsverbruik tijdens de coronacrisis ligt immers beduidend lager dan anders in deze periode van het jaar. Elia spreekt over een terugval van het Belgisch elektriciteitsverbruik tussen de 16% en 25% in vergelijking met begin maart. Daarnaast hebben marktpartijen ook grote hoeveelheden stroomvolumes op voorhand aangekocht die ze vandaag niet kunnen verkopen gezien de huidige daling van de vraag. Dit in combinatie met veel wind- en zonne-energie, maakt dat verschillende weekends op rij de stroomprijzen onder nul gingen. 

Wanneer er een onevenwicht is door een overaanbod, zoals dat vandaag het geval is, ontstaan er negatieve stroomprijzen. De marktpartijen moeten dan een som betalen voor elke MW die ze teveel aanbieden op het net in vergelijking met het verbruik van hun klanten. Dit mechanisme werd in het leven geroepen om hen aan te moedigen het evenwicht te garanderen door onder andere hun productiecapaciteit te verminderen.

 

Wat heeft ENGIE gedaan om die negatieve prijspieken te anticiperen?

Op Paaszondag zagen we dat de spotprijzen (day-ahead) voor de dag nadien gingen terugvallen naar -115 EUR om 14 uur in vergelijking met de 40 à 50 EUR per MWh die de verkoop in de spotmarkt (day-ahead) normaal gezien oplevert. We hebben meteen geanticipeerd en hebben ons evenwicht op het net kunnen garanderen door het offshore windturbinepark Norther stil te leggen – waarvan we voor 50% partner zijn – , een dertigtal windturbineparken op land en de biomassacentrale van Rodenhuize.

 

Er rijzen vragen waarom windturbines worden stilgelegd, nu er mogelijkheden zijn om onze kerncentrales te moduleren waardoor ze minder produceren?

De coronacrisis heeft ons genoodzaakt om de nodige maatregelen te treffen opdat onze kerncentrales in alle veiligheid kunnen blijven produceren. Concreet betekent dit dat slechts 1/3 van onze medewerkers aanwezig zijn in onze kerncentrales om ze in alle veiligheid draaiende te houden. Onze prioriteit is nu om  100% van hun capaciteit stabiel te houden. Uiteraard blijven we ter beschikking van ELIA indien er problemen zouden optreden op het net. Onze spaarbekkencentrale Coo speelt ook een heel belangrijke rol in het in evenwicht houden van het net en was ter beschikking tijdens het Paasweekend.

Artikels en persberichten

Card image cap
Pers

Met dynamische lichtbakens beperken Defensie en ENGIE de visuele impact van het windpark Greensky

Dit is het grootste windpark in België dat met dit type lichtbakens wordt uitgerust.

Windenergie is een van de meest mature energievormen voor het verwezenlijken van de doelstellingen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Om omwonenden warm te maken voor deze technologie, onderzoeken projectontwikkelaars de verschillende manieren om de impact ervan te verkleinen. Zo wordt sinds januari 2023 de nachtverlichting van het Greensky windpark, dankzij de samenwerking met Defensie en meer bepaald de luchtmacht, enkel nog gebruikt tijdens oefeningen van de luchtmacht. Dit betekent een vermindering van 90% van de nachtelijke lichtbakens.

24/08/2023
Card image cap
Artikel

Bureau Veritas certificeert ENGIE met SET-label voor zijn duurzame methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen

Het SET-label (Sustainable Energy Transition), dat in mei 2022 in België werd gelanceerd, is het internationale equivalent van het Franse TED-label (Transition Energétique Durable) en certificeert onze methode om zonne- en windenergieprojecten te bouwen die geïntegreerd zijn in de samenleving, de natuur respecteren en bijdragen aan de vermindering van koolstofemissies. 
26/07/2023
Card image cap
Artikel

ENGIE is meer dan een energieleverancier

We werken vandaag hard aan de toekomst. Zo zetten we alles op alles om de energietransitie van dit land zo vlot en snel mogelijk te bewerkstelligen en Net Zero Carbon te bereiken tegen 2045.
27/05/2023
Card image cap
Pers

BESIX Infra, ENGIE en Wind4Flanders huldigen hoogste windturbine van Limburg in in Bilzen

De hoogste windturbine in Limburg staat sinds kort te draaien op de site van BESIX Infra in Bilzen. De turbine met een indrukwekkende tiphoogte van 234 meter werd vanmiddag officieel ingehuldigd door Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Dat gebeurde in aanwezigheid van BESIX en zijn filiaal BESIX Infra, projectontwikkelaar ENGIE, het publiek-private partnerschap Wind4Flanders en het gemeentebestuur van Bilzen.
04/05/2023