Milieuvriendelijke koelkasten in de supermarkten

Op een ecologische manier koude produceren? Dat kan! ENGIE heeft bij Proxy Delhaize in Rhisnes een innovatief koelsysteem geïnstalleerd, dat het elektriciteitsverbruik met 30% vermindert en de uitstoot van 100 ton CO2 per jaar voorkomt.
Innovatie

De productie van koude is goed voor bijna 70% van het totaalverbruik van een supermarkt. De uitbater van de Proxy Delhaize in Rhisnes wilde zijn energieverbruik drastisch verminderen. In samenwerking met ENGIE koos hij dan ook voor ecologische en efficiënte verwarmings- en koelsystemen.

 

Een primeur voor de lokale handel

Om de energie-efficiëntie van de winkel te optimaliseren, werden verschillende werken uitgevoerd: volledige isolatie van het gebouw en de leidingen, een recuperatiesysteem van de warmte die afkomstig is van de productie van koude, een warmtepomp, hoogrendementskoeling, ledverlichting, een draaideur en performante isothermische lokalen. ENGIE Axima heeft er ook een koudeproductiesysteem geïnstalleerd dat gebruik maakt van een ‘zero carbon’ koelmiddel, NH₃, ook wel ammoniak genoemd. Een primeur in België voor de lokale handel!

Dit 100% natuurlijke koelmiddel vereist weliswaar specifieke voorzorgsmaatregelen voor het gebruik ervan, maar stoot in tegenstelling tot hydrofluorkoolwaterstoffen (HFC) geen gram CO₂-eq uit! Deze NH₃-installaties bieden ook een zeer goede thermische uitwisselingscoëfficiënt. Dat wil zeggen dat ze weinig elektriciteit verbruiken om de koude te produceren. Een dergelijk systeem maakt het mogelijk om het elektriciteitsverbruik met gemiddeld 30% te verminderen in vergelijking met klassieke installaties, wat overeenkomt met 100 ton vermeden CO₂-uitstoot per jaar.

 

De retailsector bestrijdt de klimaatopwarming

“Sinds de indienstname van het koudeproductiesysteem hebben we al het equivalent van de jaarlijkse CO₂-uitstoot van 70 gezinnen kunnen vermijden”, bevestigt Baudoin Bormans, uitbater van de Proxy Delhaize in Rhisnes. “En dat is nog maar het begin. We zijn ervan overtuigd dat de retailsector een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie en in de strijd tegen de klimaatopwarming. In die richting willen we blijven werken.”

“De koelsector heeft inderdaad een rol te spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming”, gaat Bernard Arimont, algemeen directeur van ENGIE Axima, verder. “Enerzijds is het de derde grootste verbruiker van elektriciteit ter wereld volgens het Internationaal Koude-instituut en anderzijds stoten niet-natuurlijke koelmiddelen heel wat broeikasgassen uit als ze in de atmosfeer terechtkomen. ENGIE Axima wil het voortouw nemen in het leveren en moderniseren van koelinstallaties om zo de energiebesparingen te maximaliseren en de koelmiddelen te vervangen door natuurlijke vloeistoffen.”

Het voorbeeld van de Delhaize in Rhisnes ligt volledig in lijn met de ambitie van ENGIE om haar klanten een zero carbon-transitie 'as a service' aan te bieden. “Het is ons doel om de complexiteit van de transitie voor hen te beheren door innovatieve en geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen die hen helpen om hun verbruik drastisch te verminderen. We zijn trots op het vertrouwen dat de Proxy Delhaize in Rhisnes ons heeft gegeven en op het feit dat we kunnen bijdragen aan hun wens om de broeikasgassen afkomstig van hun activiteiten te verminderen”, besluit Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux.